Sách điện tử  |  Sách quyển  |  Video  |  Audio  |  Hình ảnh
 
               
Xem chi tiết tài liệu
Giáo trình qui hoạch sử dụng đất đai (Chương 4)
Giáo trình Qui hoạch Sử dụng Đất đai được biên soạn như là một giáo trình chuyên khảo nhằm mục đích trang bị cho sinh viên các ngành liên quan có kiến thức cơ bản về qui hoạch và những quan điểm quan trọng trong qui hoạch sử dụng đất đai bền vững. Tuy nhiên, trên cơ sở của những quan điểm và những qui trình qui hoạch của FAO ( 1993), mỗi quốc gia đã tự soạn ra những hướng dẫn riêng cho quốc gia mình để phù hợp trong việc qui hoạch của từng giai đoạn,....
Tác giả: PGS. Tiến sĩ: Lê Quang Trí  Ngôn ngữ:   NXB: Luợt xem: 2713
Chú ý: Nếu File đính kèm quá lớn, bạn có thể không xem trực tuyến được. Hãy tải về máy tính của mình theo Link bên dưới.

Các tài liệu liên quan
kết quả 1 - 10 trong tổng số 40 cho Các tài liệu : Liên quan
Giới thiệu: dgdfgdfgdfgdfgdfgdfgdf
dgdgdfgdfg
dfgdf
ggdfg