Sách điện tử  |  Sách quyển  |  Video  |  Audio  |  Hình ảnh
 
               
Xem chi tiết tài liệu
Giáo trình qui hoạch sử dụng đất đai (Chương 5)
Giáo trình Qui hoạch Sử dụng Đất đai được biên soạn như là một giáo trình chuyên khảo nhằm mục đích trang bị cho sinh viên các ngành liên quan có kiến thức cơ bản về qui hoạch và những quan điểm quan trọng trong qui hoạch sử dụng đất đai bền vững. Tuy nhiên, trên cơ sở của những quan điểm và những qui trình qui hoạch của FAO ( 1993), mỗi quốc gia đã tự soạn ra những hướng dẫn riêng cho quốc gia mình để phù hợp trong việc qui hoạch của từng giai đoạn,....
Tác giả: PGS. Tiến sĩ: Lê Quang Trí  Ngôn ngữ:   NXB: Luợt xem: 4032
Chú ý: Nếu File đính kèm quá lớn, bạn có thể không xem trực tuyến được. Hãy tải về máy tính của mình theo Link bên dưới.

Các tài liệu liên quan
kết quả 21 - 30 trong tổng số 40 cho Các tài liệu : Liên quan
Giới thiệu: Tài liêu tổng hợp các kiến thức rất chi tiết từ cơ bản như các khái niệm chung về môi trường, các chính sách quản lý cho đến các kiến thức chuyên sâu về phương pháp hay công cụ kinh tế trong quản lý m...
Chia sẻ: Trần Phước Cường | Lượt xem: 24870 | Ngày: 11/06/2014
Giới thiệu: Giáo trình "Quy hoạch và quản lý nguồn nước" được biên soạn theo khuôn khổ chương trình hỗ trợ ngành nước của Danida (WaterSPS), thuộc tiểu hợp phần hỗ trợ nâng cao năng lực trường Đại học Thủy lợi do...
Chia sẻ: GS.TS. Hà Văn Khối | Lượt xem: 4773 | Ngày: 12/06/2014
Giới thiệu: Tài liệu cung cấp các kiến thức về sinh thái học và khoa học môi trường. Nâng cao nhận thức cho sinh viên về các vấn đề môi trường, trang bị cho sinh viên kỹ năng và khả năng hành động cụ thể vì môi t...
Chia sẻ: Chưa xác định | Lượt xem: 16254 | Ngày: 11/06/2014
Giới thiệu: Cải tạo đất phèn, đất nhiễm mặn là vấn đề khó khăn phức tạp đối với các nhà khoa học về cải tạo đất của của nước ta và nhiều nước trên thế giới. Trong những năm gần đây, ở nước ta đã có nhiều đề tài n...
Chia sẻ: GS.TS. Đào Xuân Học TS. Hoàng Thái Đại | Lượt xem: 5383 | Ngày: 12/06/2014
Giới thiệu: Đánh giá tác động môi trường là một hoạt động được đặt ra để xác định và dự báo những tác động đối với môi trường sinh - địa - lý, đối với sức khoẻ cuộc sống hạnh phúc của con người, tạo nê...
Chia sẻ: Trịnh Quang Huy | Lượt xem: 7031 | Ngày: 11/06/2014
Giới thiệu: MỤC TIÊU: Sau khi học xong chương này, sinh viên có khả năng: – Định nghĩa quần thể, quần xã và động học quần thể. – Trình bày được về sinh trưởng quần thể và các loại đường cong sinh trưởng. – ...
Chia sẻ: PGS. TS. Nguyễn Như Hiền | Lượt xem: 761 | Ngày: 13/06/2014
Giới thiệu: Đánh giá tác động môi trường là một hoạt động được đặt ra để xác định và dự báo những tác động đối với môi trường sinh - địa - lý, đối với sức khoẻ cuộc sống hạnh phúc của con người, tạo nê...
Chia sẻ: Trịnh Quang Huy | Lượt xem: 2564 | Ngày: 11/06/2014
Giới thiệu: Mục tiêu: Sau khi học xong chương này, sinh viên sẽ có khả năng: – Trình bày được khái niệm hệ sinh thái ở cạn, đặc điểm các hệ sinh thái ở cạn: tundra, taiga, rừng rụng lá ôn đới, rừng cây gỗ ...
Chia sẻ: PGS. TS. Nguyễn Như Hiền | Lượt xem: 1325 | Ngày: 13/06/2014
Giới thiệu: Đánh giá tác động môi trường là một hoạt động được đặt ra để xác định và dự báo những tác động đối với môi trường sinh - địa - lý, đối với sức khoẻ cuộc sống hạnh phúc của con người, tạo nê...
Chia sẻ: Trịnh Quang Huy | Lượt xem: 2491 | Ngày: 11/06/2014
Giới thiệu:
Chia sẻ: | Lượt xem: | Ngày: 01/03/2016
Từ khóa:
 
Tính năng phần mềm
Trang Liên kết
Thông kê truy cập
Số lượt truy cập:688470
Số người Online:107
Thư mục sách điện tử