Sách điện tử  |  Sách quyển  |  Video  |  Audio  |  Hình ảnh
 
               
Xem chi tiết tài liệu
Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH may Hải Sơn
Trong nền kinh tế hiện nay, thị trường luôn là vấn đề sống còn của mọi quốc gia và có ý nghĩa vô cùng to lớn đối với nền kinh tế quốc dân nói chung cũng như đối với từng doanh nghiệp nói riêng. Điều đó đòi hỏi mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp đều phải xuất phát từ thị trường, mọi sản phẩm của doanh nghiệp đều nhằm phục vụ nhu cầu tiêu dùng của toàn xã hội. Trong bất kì doanh nghiệp sản xuất nào đều có ba giai đoạn và bán hàng là giai đoạn cuối cùng thực hiện mục tiêu kinh doanh của doanh nghiệp để tối đa hoá lợi nhuận trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Cùng với sự phát triển của nền kinh tế thị trường thì giai đoạn bán hàng càng có ý nghĩa đối với sự tồn tại của doanh nghiệp. Chính vì vậy, đẩy mạnh công tác bán hàng cũng là một trong những chiến lược hàng đầu của doanh nghiệp. Với tầm quan trọng đó đòi hỏi quá trình kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh trong mỗi doanh nghiệp phải được hạch toán chính xác....
Tác giả: Phạm Thị Hương  Ngôn ngữ:   NXB: Luợt xem: 8156
Chú ý: Nếu File đính kèm quá lớn, bạn có thể không xem trực tuyến được. Hãy tải về máy tính của mình theo Link bên dưới.

Các tài liệu liên quan
kết quả 41 - 50 trong tổng số 505 cho Các tài liệu : Liên quan
Giới thiệu: Developing policies to promote and increase levels of cycling requires proper understanding of the determinants of bicycle use. The objective of this study is to investigate the po...
Giới thiệu: This report presents the first results of the Global Impact Study of Public Access to Information & Communication Technologies, a five-year project (2007–2012) aimed at generating evidence about the ...
Chia sẻ: Prof.Araba Sey; Prof.François Bar... | Lượt xem: 852 | Ngày: 27/09/2013
Giới thiệu: Improving mobility is seen as key to facilitating the economic uplift of the urban poor. In South Africa, the majority of urban poor live in the periphery of cities. T...
Chia sẻ: dward Beukes, Marianne Vanderschuren , Mark Zuidgeest | Lượt xem: 875 | Ngày: 25/09/2013
Giới thiệu: Since 2006, ICIMOD has commissioned various case studies as part of a study on flash flood risk reduction in the Hindu Kush Himalayan region. The purpose of these studies was to create a knowledge ...
Giới thiệu: Terrestrial water storage (TWS) is determined by all phys-ical phases of water stored above and below the surface of the Earth, including soil moisture, snow and ice, canopy wa- ter storage, groundwat...
Chia sẻ: Ying Huang | Lượt xem: 918 | Ngày: 27/09/2013
Giới thiệu: Observed climate change, particularly temperature shifts, changes in precipitation patterns and glacial melt, has been more marked in the Hindu Kush Himalayan (HKH) region than most other places in t...
Giới thiệu: One of Europe’s most remarkable external achievements is a comprehensive and legally binding international cooperation agreement that unites more than half of the world’s nation states. Signed in Be...
Chia sẻ: Dr Mario Negre | Lượt xem: 1009 | Ngày: 27/09/2013
Giới thiệu: Resilient food systems depend on appropriate policies that enable people to take advantage of their own adaptive capacity. Pastoralists use their mobility to take advantage of resources – pasture an...
Chia sẻ: Dr Mike Shanahan | Lượt xem: 11233 | Ngày: 07/10/2013
Giới thiệu: This report is the outcome of an expert workshop held in November 2012. The event brought together 20 leading researchers and practitioners from around the world. Participants set out to better un...
Chia sẻ: Bill Vorley, Ethel del Pozo-Vergnes and Anna Barnett | Lượt xem: 76 | Ngày: 27/09/2013
 
Tính năng phần mềm
Trang Liên kết
Thông kê truy cập
Số lượt truy cập:688470
Số người Online:419
Thư mục sách điện tử