Sách điện tử  |  Sách quyển  |  Video  |  Audio  |  Hình ảnh
 
               
Xem chi tiết tài liệu
Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Xây Dựng Đình Văn

Đất nước bắt đầu chuyển mình sau nhiều năm đổi mới. Trước ngưỡng cửa của nền kinh tế thị trường, các doanh nghiệp có được nhiều cơ hội thuận lợi nhưng cũng phải đương đầu với không ít khó khăn mà khó khăn lớn nhất có lẽ là sự cạnh tranh gay gắt. Hai vũ khí quan trọng trong cạnh tranh là chất lượng và giá cả. Để tồn tại và phát triển, nhiệm vụ hàng đầu của các doanh nghiệp không chỉ là sản xuất càng nhiều sản phẩm có chất lượng cao mà còn tìm mọi biện pháp để hạ giá thành sản phẩm. Giá thành không chỉ là căn cứ để lập giá mà còn là căn cứ để đánh giá kết quả hoạt động sản xuất của doanh nghiệp sau mỗi chu kỳ kinh doanh.

Với nét đăc trưng của ngành xây dựng cơ bản và sự đa dạng trong phương thức kinh doanh của ngành xây dựng có quy mô lớn, kết cấu phức tạp, thời gian sản phẩm xây lắp dài đòi hỏi các vốn đầu tư lớn. Vì vậy dù kinh doanh trên lĩnh vực nào thì quá trình chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm luôn luôn được coi trọng  nhất trong toàn bộ công tác kế toán.

Tác giả: Nguyễn Thị Trà My  Ngôn ngữ:   NXB: Luợt xem: 757
Chú ý: Nếu File đính kèm quá lớn, bạn có thể không xem trực tuyến được. Hãy tải về máy tính của mình theo Link bên dưới.

Các tài liệu liên quan