Sách điện tử  |  Sách quyển  |  Video  |  Audio  |  Hình ảnh
 
               
Xem chi tiết tài liệu
ICIMOD_Case Studies on Flash Flood Risk Management in the Himalayas
Since 2006, ICIMOD has commissioned various case studies as part of a study on flash flood risk reduction in the Hindu Kush Himalayan region. The purpose of these studies was to create a knowledge base on flash flood processes in different parts of the region with diverse climatic and socioeconomic conditions in order to understand existing flash flood risk management mechanisms, including policies and institutional mechanisms, and increase awareness about flash floods.,...
Tác giả: Andrea Perlis (Senior editor), Susan Sellars Shrestha (Consultant editor),...  Ngôn ngữ:   NXB: Luợt xem: 1022
Chú ý: Nếu File đính kèm quá lớn, bạn có thể không xem trực tuyến được. Hãy tải về máy tính của mình theo Link bên dưới.

Các tài liệu liên quan
kết quả 1 - 1 trong tổng số 1 cho Các tài liệu : Liên quan
Giới thiệu: Since 2006, ICIMOD has commissioned various case studies as part of a study on flash flood risk reduction in the Hindu Kush Himalayan region. The purpose of these studies was to create a knowledge ...
Chia sẻ: Andrea Perlis (Senior editor), Susan Sellars Shrestha (Consultant editor),... | Lượt xem: 1023 | Ngày: 27/09/2013
 
Tính năng phần mềm
Trang Liên kết
Thông kê truy cập
Số lượt truy cập:688470
Số người Online:320
Thư mục sách điện tử