Sách điện tử  |  Sách quyển  |  Video  |  Audio  |  Hình ảnh
 
               
Xem chi tiết tài liệu
Managing natural resources. Angola
Angola is a constitutional republic that has been a multi-party democracy since 1992. Executive power is vested in a president who is elected indirectly every five years by being the head of the political party that wins the most parliamentary seats. The president is the head of the armed forces, appoints government ministers, senior judges and signs off all cabinet and executive decisions, as well as all new legislation, once it has passed through parliament.
Tác giả: The Economist Intelligence Unit Ltd.  Ngôn ngữ:   NXB: Luợt xem: 866
Chú ý: Nếu File đính kèm quá lớn, bạn có thể không xem trực tuyến được. Hãy tải về máy tính của mình theo Link bên dưới.

Các tài liệu liên quan
kết quả 1 - 1 trong tổng số 1 cho Các tài liệu : Liên quan
Giới thiệu: Angola is a constitutional republic that has been a multi-party democracy since 1992. Executive power is vested in a president who is elected indirectly every five years by being the head of the poli...
Chia sẻ: The Economist Intelligence Unit Ltd. | Lượt xem: 867 | Ngày: 07/10/2013
 
Tính năng phần mềm
Trang Liên kết
Thông kê truy cập
Số lượt truy cập:688470
Số người Online:223
Thư mục sách điện tử