Sách điện tử  |  Sách quyển  |  Video  |  Audio  |  Hình ảnh
 
               
Xem chi tiết tài liệu
Managing natural resources. Liberia
Liberia is a unitary republic, based on the 1986 constitution, with power split between the executive, judiciary and legislative branches. The legislative branch is made up of the House of Representatives (the lower house), with 73 seats, and the Senate (the upper house), which has thirty seats. Presidential elections are held every six years, as are those for representatives, while senators serve nine years...
Tác giả:   Ngôn ngữ:   NXB: Luợt xem: 776
Chú ý: Nếu File đính kèm quá lớn, bạn có thể không xem trực tuyến được. Hãy tải về máy tính của mình theo Link bên dưới.

Các tài liệu liên quan
kết quả 1 - 1 trong tổng số 1 cho Các tài liệu : Liên quan
Giới thiệu: Liberia is a unitary republic, based on the 1986 constitution, with power split between the executive, judiciary and legislative branches. The legislative branch is made up of the House of Representa...
Chia sẻ: | Lượt xem: 777 | Ngày: 14/01/2014
 
Tính năng phần mềm
Trang Liên kết
Thông kê truy cập
Số lượt truy cập:688470
Số người Online:364
Thư mục sách điện tử