Sách điện tử  |  Sách quyển  |  Video  |  Audio  |  Hình ảnh
 
               
Xem chi tiết tài liệu
Mẫu số biểu số thống kê đăng ký và thống kê đất đai
HƯỚNG DẪN LẬP SỔ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (gọi là sổ cấp GCN) được lập để theo dõi, quản lý việc phát hành và việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Sổ cấp GCN được lập và ghi theo hướng dẫn sau: 1. Sở Tài nguyên và Môi trường lập và quản lý sổ cấp GCN đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài (trừ trường hợp mua nhà ở gắn liền với đất ở), tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài. Phòng Tài nguyên và Môi trường lập và quản lý sổ cấp GCN đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được mua nhà ở gắn liền với đất ở; lập và gửi một (01) bộ cho Uỷ ban nhân dân xã, thị trấn, một (01) bộ cho Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất trực thuộc để theo dõi việc giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân đối với trường hợp người sử dụng đất nộp đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Ủy ban nhân dân xã, thị trấn và tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng dất. ........
Tác giả:   Ngôn ngữ:   NXB: Luợt xem: 19863
Chú ý: Nếu File đính kèm quá lớn, bạn có thể không xem trực tuyến được. Hãy tải về máy tính của mình theo Link bên dưới.
Chú ý: Nếu File đính kèm quá lớn, bạn có thể không xem trực tuyến được. Hãy tải về máy tính của mình theo Link bên dưới.

Các tài liệu liên quan
kết quả 1 - 2 trong tổng số 2 cho Các tài liệu : Liên quan
Giới thiệu: Cùng với xu hướng hội nhập kinh tế quốc tế, lĩnh vực định giá tài sản nói chung, định giá bất động sản nói riêng phát triển rất mạnh mẽ. Định giá là một phần không thể thiếu trong rất nhiều lĩnh vực: ...
Chia sẻ: | Lượt xem: 8101 | Ngày: 16/09/2010
Giới thiệu: HƯỚNG DẪN LẬP SỔ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (gọi là sổ cấp GCN) được lập để theo dõi, quản lý việc phát hành và việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụ...
Chia sẻ: | Lượt xem: 19864 | Ngày: 16/09/2010
 
Tính năng phần mềm
Trang Liên kết
Thông kê truy cập
Số lượt truy cập:688470
Số người Online:257
Thư mục sách điện tử