Sách điện tử  |  Sách quyển  |  Video  |  Audio  |  Hình ảnh
 
               
Xem chi tiết tài liệu
Nghiên cứu hạn hán và đề xuất các giải pháp giảm thiểu hạn hán cho tỉnh Ninh Thuận
Ninh Thuận là tỉnh nằm ở khu vực Nam Trung bộ thường xuyên xảy ra hạn hán và khan hiếm nước. Để đánh giá hạn hán tỉnh Ninh Thuận học viên đã lựa chọn sử dụng đồng thời bốn phương pháp nghiên cứu là kế thừa, thống kê, bản đồ GIS và mô hình toán. Trên cơ sở tổng quan được hiện trạng hạn hán của địa phương, khu vực và tình hình nghiên cứu hạn hán trong và ngoài nước, kết quả tổng hợp phân định được đặc trưng khí hậu đại diện theo không gian: vùng khí hậu ẩm của tỉnh với diện tích khoảng 1.176 km2; khô chiếm 1.129 km2; và vùng rất khô 1.055km2 trên tổng số 3.358km2 diện tích toàn tỉnh. Căn cứ vào kết quả phân tích, nghiên cứu đề tài đã lựa chọn được 8 chỉ số hạn phù hợp cho tỉnh gồm 4 chỉ số Hạn khí tượng (X, Ki, Kn và R20); 1 chỉ số hạn thủy văn là Khạn và 3 chỉ số hạn nông nghiệp (Prescott K, Gaussen F Xelianhicop K) để tính toán đánh giá mức độ biến đổi hạn hán ở vùng Ninh Thuận. Kết quả tính toán đã đánh giá được hiện trạng hạn chủ yếu tập trung vào các tháng 2 đến tháng 8 hàng năm. Nguyên nhân hạn chủ yếu do khí hậu khô nóng kéo dài, lượng mưa thấp và dòng mặt bị suy giảm nhiều trong các tháng mùa khô. Từ kết quả nghiên cứu tác giả đã xây dựng được bộ bản đồ phân vùng hạn cho các tháng (2-8) tỉnh Ninh Thuận.
Tác giả: Đinh Thị Thương  Ngôn ngữ:   NXB: Luợt xem: 791
Chú ý: Nếu File đính kèm quá lớn, bạn có thể không xem trực tuyến được. Hãy tải về máy tính của mình theo Link bên dưới.

Các tài liệu liên quan
kết quả 1 - 3 trong tổng số 3 cho Các tài liệu : Liên quan
Giới thiệu: Ninh Thuận là một trong những vùng khô hạn nhất việt nam với mùa khô kéo dài tới 9 tháng trong 1 năm. Lượng mưa trung bình năm đạt 300 – 400 mm. Với sự suy giảm của nước mặt do biến đổi khí hậu, nguồn...
Chia sẻ: Nguyễn Bảo Hoàng | Lượt xem: 884 | Ngày: 25/10/2017
Giới thiệu: Ninh Thuận là tỉnh nằm ở khu vực Nam Trung bộ thường xuyên xảy ra hạn hán và khan hiếm nước. Để đánh giá hạn hán tỉnh Ninh Thuận học viên đã lựa chọn sử dụng đồng thời bốn phương pháp nghiên cứu là kế...
Chia sẻ: Đinh Thị Thương | Lượt xem: 792 | Ngày: 10/05/2019
 
Tính năng phần mềm
Trang Liên kết
Thông kê truy cập
Số lượt truy cập:688470
Số người Online:317
Thư mục sách điện tử