Sách điện tử  |  Sách quyển  |  Video  |  Audio  |  Hình ảnh
 
               
Xem chi tiết tài liệu
Nghiên cứu hiện trạng và biến động chất lượng môi trường không khí do phát triển kinh tế xã hội và những kiến nghị liên quan tới hệ thống giám sát môi trường vùng Đồng bằng sông Hồng.
-Thu thập tư liệu,dữ liệu liên quan tới chất lượng môi trường không khí trong vùng đồng băng sông Hồng để tổng quan về hiện trạng môi trường không khí vùng đồng bằng sông Hồng..... -Kiểm kê các nguồn thải chính gây ô nhiễm chất lượng môi trường không khí trong toàn vùng. -Phân tích lựa chọn những mô hình toán học thích hợp nhằm dự báo sự biến động của chất lượng môi trường không khí ..... -Trên cơ sở xem xét quá trình hoạt động điều tra cơ bản về môi trường ở nước ta để kiến nghị những vấn đề có liên quan tới việc tổ chức giám sát môi trường cho vùng đồng bằng sông Hồng.
Tác giả: TS Vũ Văn Tuấn   Ngôn ngữ:   NXB: Luợt xem: 1074
Chú ý: Nếu File đính kèm quá lớn, bạn có thể không xem trực tuyến được. Hãy tải về máy tính của mình theo Link bên dưới.

Các tài liệu liên quan
kết quả 1 - 1 trong tổng số 1 cho Các tài liệu : Liên quan
Giới thiệu: -Thu thập tư liệu,dữ liệu liên quan tới chất lượng môi trường không khí trong vùng đồng băng sông Hồng để tổng quan về hiện trạng môi trường không khí vùng đồng bằng sông Hồng..... -Kiểm kê các nguồn ...
Chia sẻ: TS Vũ Văn Tuấn | Lượt xem: 1075 | Ngày: 21/05/2014
 
Tính năng phần mềm
Trang Liên kết
Thông kê truy cập
Số lượt truy cập:688470
Số người Online:216
Thư mục sách điện tử