Sách điện tử  |  Sách quyển  |  Video  |  Audio  |  Hình ảnh
 
               
Xem chi tiết tài liệu
Nghiên cứu khả năng hấp phụ ion kẽm trên tảo Spirulina platensis cố định trên khối bọt polyurethane (PUF)
Sinh khối khô tảo Spirulina platensis sử dụng để nghiên cứu loại bỏ ion kẽm trong nước thải. Quá trình nghiên cứu loại bỏ ion kẽm trong nước thải bằng tảo Spirulina platensis được thực hiện ở chế độ tĩnh và chế độ cột. Thông qua kết quả nghiên cứu, đánh giá đã khẳng định sinh khối khô tảo Spirulina platensis có khả năng loại bỏ ion kẽm trong nước thải.
Ở chế độ tĩnh: Kết quả thu được cho thấy hiệu suất loại bỏ Zn2+ của vật liệu rất cao đạt tới 96,37%. Khả năng xử lý cao nhất đạt được ở pH 5, 0,05 g/l BioM - SP8, nhiệt độ 35 °C, nồng độ kẽm ban đầu là 100 mg/l trong thời gian tiếp xúc là 90 phút. Mô hình đẳng nhiệt Langmuir được sử dụng để nhiệt mô tả đường hấp phụ đẳng các ion kẽm của Spirulina platensis SP8. Kết quả cho thấy rằng Spirulina platensis là một chất hấp phụ tiềm năng trong loại bỏ Zn2+, với khả năng hấp phụ Zn2+ tối đa đạt đến 454,54 mg/g.
Ở chế độ cột: Theo các kết quả phân tích cho thấy khả năng loại bỏ ion kẽm của vật liệu hấp phụ cao nhất đạt được ở pH tối ưu là 5, chiều cao cột hấp phụ là 25 cm, lưu lượng nước đầu vào là 3 ml/phút và nồng độ tối ưu là 100 mg/l. BioM – SP8 - PUF hấp phụ Zn2+  đạt dung lượng hấp phụ cực đại là 134,31 mg/g vật liệu.
Kết quả cho thấy rằng Spirulina platensis là một chất hấp phụ tiềm năng trong loại bỏ Zn2+.

Tác giả: Trần Kiều Mai  Ngôn ngữ:   NXB: Luợt xem: 269
Chú ý: Nếu File đính kèm quá lớn, bạn có thể không xem trực tuyến được. Hãy tải về máy tính của mình theo Link bên dưới.

Các tài liệu liên quan
kết quả 1 - 1 trong tổng số 1 cho Các tài liệu : Liên quan
Giới thiệu: Sinh khối khô tảo Spirulina platensis sử dụng để nghiên cứu loại bỏ ion kẽm trong nước thải. Quá trình nghiên cứu loại bỏ ion kẽm trong nước thải bằng tảo Spirulina platensis được thực hiện ở chế độ t...
Chia sẻ: Trần Kiều Mai | Lượt xem: 270 | Ngày: 07/05/2019
 
Tính năng phần mềm
Trang Liên kết
Thông kê truy cập
Số lượt truy cập:688470
Số người Online:168
Thư mục sách điện tử