Sách điện tử  |  Sách quyển  |  Video  |  Audio  |  Hình ảnh
 
               
Xem chi tiết tài liệu
Nghiên cứu tài nguyên và môi trường nước bằng phương pháp bản đồ.
-Hệ thống lại một số vấn đề lý luận cơ bản về: Điều kiện tự nhiên, tài nguyên môi trường nước... -Nghiên cứu khả năng ứng dụng phương pháp bản đồ vào nghiên cứu tài nguyên môi trường nước.. -Nghiên cứu nguyên tắc,phương pháp diễn giải nội dung các thể loại bản đồ, các hệ thống bản đồ tổng hợp chuyên ngành thủy văn theo hệ thống: Kiểm kê-đánh giá-dự báo. Khả năng lưu trữ thông tin bản đồ trong GIS...... -Hoàn thiện các phương pháp và thủ pháp lập mô hình bản đồ nghiên cứu tài nguyên môi trường nước...
Tác giả: Đỗ Xuân Sâm  Ngôn ngữ:   NXB: Luợt xem: 1168
Chú ý: Nếu File đính kèm quá lớn, bạn có thể không xem trực tuyến được. Hãy tải về máy tính của mình theo Link bên dưới.

Các tài liệu liên quan
kết quả 1 - 1 trong tổng số 1 cho Các tài liệu : Liên quan
Giới thiệu: -Hệ thống lại một số vấn đề lý luận cơ bản về: Điều kiện tự nhiên, tài nguyên môi trường nước... -Nghiên cứu khả năng ứng dụng phương pháp bản đồ vào nghiên cứu tài nguyên môi trường nước.. -Nghiên cứ...
Chia sẻ: Đỗ Xuân Sâm | Lượt xem: 1169 | Ngày: 28/03/2014
 
Tính năng phần mềm
Trang Liên kết
Thông kê truy cập
Số lượt truy cập:688470
Số người Online:281
Thư mục sách điện tử