Sách điện tử  |  Sách quyển  |  Video  |  Audio  |  Hình ảnh
 
               
Xem chi tiết tài liệu
Nghiên cứu ứng dụng mô hình MIKE BASIN tính cân bằng nước lưu vực sông Lô
Với đề tài trên tác giả đã phân tích, đánh giá các điều kiện địa lý tự nhiên và dân sinh kinh tế xã hội của lưu vực nghiên cứu để phân chia các tiểu vùng cân bằng nước, cũng như thống kê đánh giá và xác định nhu cầu sử dụng nước cho các ngành kinh tế dùng nước của 13 tiểu vùng cân bằng nước. Vận dụng mô hình NAM để khôi phục số liệu dòng chảy từ mưa và mô hình CROPWAT tính nhu cầu tưới cho nông nghiệp của 13 tiểu vùng tạo số liệu đầu vào cho mô hình MIKE BASIN. Ứng dụng thành công mô hình MIKE BASIN tính cân bằng nước hệ thống cho lưu vực sông Lô theo phương án hiện trạng và quy hoạch phát triển kinh tế xã hội. Kết quả thu được từ mô hình là lượng nước đến và lượng nước thiếu tại các nút tưới (Irrigation node) và nút cấp nước (Water supply node). So với hiện trạng thì phương án quy hoạch phát triển kinh tế xã hội đến năm 2025, cho thấy tình trạng thiếu nước không những tăng lên về lượng mà còn kéo dài về thời gian thiếu nước.
Tác giả: Nguyễn Trọng Cường  Ngôn ngữ:   NXB: Luợt xem: 967
Chú ý: Nếu File đính kèm quá lớn, bạn có thể không xem trực tuyến được. Hãy tải về máy tính của mình theo Link bên dưới.

Các tài liệu liên quan
kết quả 1 - 2 trong tổng số 2 cho Các tài liệu : Liên quan
Giới thiệu: Với đề tài trên tác giả đã phân tích, đánh giá các điều kiện địa lý tự nhiên và dân sinh kinh tế xã hội của lưu vực nghiên cứu để phân chia các tiểu vùng cân bằng nước, cũng như thống kê đánh giá và x...
Chia sẻ: Nguyễn Trọng Cường | Lượt xem: 968 | Ngày: 25/10/2017
Giới thiệu: Sông Thạch Hãn là con sông lớn nhất của tỉnh Quảng Trị, với diện tích 2727 km2 lưu vực sông Thạch Hãn chiếm tới 56% diện tích của tỉnh. Lượng nước sông Thạch Hãn phân bố không đều theo không gian và t...
Chia sẻ: Sầm Phương Trà | Lượt xem: 545 | Ngày: 06/11/2017
 
Tính năng phần mềm
Trang Liên kết
Thông kê truy cập
Số lượt truy cập:688470
Số người Online:14
Thư mục sách điện tử