Sách điện tử  |  Sách quyển  |  Video  |  Audio  |  Hình ảnh
 
               
Xem chi tiết tài liệu
Nghiên cứu việc thực hiện chương trình phát triển bền vững liên quan đến tiêu chí nước - năng lượng - thực phẩm tại Hà Nội
Phát triển bền vững là xu hướng tất yếu của sự phát triển, điều này đã được khẳng định từ thực tế. Phát triển không đi đôi với bảo vệ dẫn đến tăng trưởng kinh tế - xã hội thiếu bền vững, ổn định; nhiều sự cố môi trường xảy ra, chất lượng các thành phần môi trường suy giảm; con người dễ bị tổn thương trước bất kỳ những thay đổi bất thường nào. Chương trình nghị sự toàn cầu về Phát triển bền vững của Liên hiệp quốc đến năm 2030 đã đưa ra các mục tiêu phát triển bền vững, trong đó mục tiêu số 6,7 và 2 liên quan đến nước - năng lượng – thực phẩm được đặc biệt quan tâm. Đây là thành phần cơ bản, không thể thiếu trong sự sống của con người. Hiện nay, ở Việt Nam các chương trình lồng ghép nhằm thực hiện phát triển bền vững liên quan đến nước – năng lượng – thực phẩm đã được xây dựng. Tuy nhiên, việc nghiên cứu cụ thể về phát triển bền vững thành phần này căn cứ dựa theo mục tiêu phát triển bền vững toàn cầu chưa được thực hiện.
Tác giả: Nguyễn Anh Phương  Ngôn ngữ:   NXB: Luợt xem: 2265
Chú ý: Nếu File đính kèm quá lớn, bạn có thể không xem trực tuyến được. Hãy tải về máy tính của mình theo Link bên dưới.

Các tài liệu liên quan
kết quả 61 - 70 trong tổng số 505 cho Các tài liệu : Liên quan
Giới thiệu: Gabon is a unitary republic with a powerful president and a bicameral National Assembly (parliament). Formerly part of the Afrique occidentale française (AOF, French West Africa Federation), Gabon ga...
Chia sẻ: | Lượt xem: 718 | Ngày: 14/01/2014
Giới thiệu: Mozambique is a unitary republic, with a presidential regime. The constitution of 1990 entrenched the existence of multiple parties and separated the executive, legislative and judicial powers, effec...
Chia sẻ: | Lượt xem: 2664 | Ngày: 14/01/2014
Giới thiệu: Ghana is a unitary republic with a multiparty democratic system, under which executive power is vested in a president, who is elected by universal suffrage every four years. The country is a rare exa...
Chia sẻ: | Lượt xem: 2250 | Ngày: 14/01/2014
Giới thiệu: Namibia is a unitary republic with a multiparty democracy, under which executive power is vested in a president, who is elected by universal suffrage every five years, restricted by the constitution ...
Chia sẻ: | Lượt xem: 2593 | Ngày: 14/01/2014
Giới thiệu: Liberia is a unitary republic, based on the 1986 constitution, with power split between the executive, judiciary and legislative branches. The legislative branch is made up of the House of Representa...
Chia sẻ: | Lượt xem: 726 | Ngày: 14/01/2014
Giới thiệu: Nigeria has a federal presidential system similar in structure to that of the United States. A powerful president, currently Goodluck Jonathan, heads the government, while legislative power is vested...
Chia sẻ: | Lượt xem: 2579 | Ngày: 14/01/2014
Giới thiệu: Formally an Islamic republic, Mauritania adopted a democratic constitution in 1991, but the path towards full implementation of a democratic system has been long. An authoritarian president, Maaouiy...
Chia sẻ: | Lượt xem: 1941 | Ngày: 14/01/2014
Giới thiệu: Rwanda is a presidential republic, where the president is directly elected by popular vote and acts as head of state and head of government. The president leads a multiparty political system, executi...
Chia sẻ: | Lượt xem: 2795 | Ngày: 14/01/2014
Giới thiệu: Morocco is a constitutional monarchy, in which the king is the dominant political figure, with a dual role as temporal leader and spiritual guide. The king, Mohammed VI, came to the throne in 1999 at...
Chia sẻ: | Lượt xem: 2489 | Ngày: 14/01/2014
Giới thiệu: Sierra Leone has a largely presidential system of government. The president and members of parliament are elected every five years by universal adult suffrage. A constituency system was adopted in 2...
Chia sẻ: | Lượt xem: 2286 | Ngày: 14/01/2014
 
Tính năng phần mềm
Trang Liên kết
Thông kê truy cập
Số lượt truy cập:688470
Số người Online:650
Thư mục sách điện tử