Sách điện tử  |  Sách quyển  |  Video  |  Audio  |  Hình ảnh
 
               
Xem chi tiết tài liệu
Nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu GIS phục vụ quản lý môi trường khu vực bể than Cẩm Phả, Quảng Ninh
-Thông qua kết quả nghiên cứu để chứng minh luận chứng và cơ sở khoa học, xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý môi trường trong GIS. -Minh chứng tính hiệu quả của cơ sở dữ liệu GIS trong công tác quản lý môi trường trong lĩnh vực khai thác mỏ. -Xây dựng cơ sở dữ liệu về nền địa hình và một số chuyên đề về ô nhiễm, suy thoái các thành phần môi trường trên khu vực bể than Cẩm Phả. -Xây dựng cơ sở dữ liệu nền địa lý tỉ lệ 1:5000 với các lớp; Địa hình, giao thông, thủy hệ, phủ bề mặt, cơ sở hạ tầng dân cư ranh giới hành chính và cơ sở toán học....
Tác giả: Cao Xuân Cường  Ngôn ngữ:   NXB: Luợt xem: 1847
Chú ý: Nếu File đính kèm quá lớn, bạn có thể không xem trực tuyến được. Hãy tải về máy tính của mình theo Link bên dưới.

Các tài liệu liên quan
kết quả 1 - 1 trong tổng số 1 cho Các tài liệu : Liên quan
Giới thiệu: -Thông qua kết quả nghiên cứu để chứng minh luận chứng và cơ sở khoa học, xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý môi trường trong GIS. -Minh chứng tính hiệu quả của cơ sở dữ liệu GIS trong công tác quản lý mô...
Chia sẻ: Cao Xuân Cường | Lượt xem: 1848 | Ngày: 13/05/2014
 
Tính năng phần mềm
Trang Liên kết
Thông kê truy cập
Số lượt truy cập:688470
Số người Online:40
Thư mục sách điện tử