Sách điện tử  |  Sách quyển  |  Video  |  Audio  |  Hình ảnh
 
               
Xem chi tiết tài liệu
Quá trình ngẫu nhiên và tính toán ngẫu nhiên (chương 3 )
Chương 3:Quá trình Martingale. Chương này được chia làm hai phần. Phần đầu trình bày Martingale với thời gian rời rạc. Phần sau trình bày các kết quả tương ứng cho trường hợp Martingale với thời gian liên tục. Tuy nhiên do khuôn khổ cuốn sách trong phần B chúng tôi tập trung vào việc giới thiệu các khái niệm, định nghĩa . Các định lý được nêu ra và giải thích ý nghĩa, nêu ví dụ minh hoạ chứ không chứng minh chi tiết.
Tác giả: Đặng Hùng Thắng  Ngôn ngữ:   NXB: Luợt xem: 1876
Chú ý: Nếu File đính kèm quá lớn, bạn có thể không xem trực tuyến được. Hãy tải về máy tính của mình theo Link bên dưới.

Các tài liệu liên quan
kết quả 1 - 3 trong tổng số 3 cho Các tài liệu : Liên quan
Giới thiệu: Chương 1 Quá trình Markov1.1 XíchMarkov 1.2 Phân loại trạng thái xích Markov 1.3 QuátrìnhMarkov 1.3.1 Trường hợp không gian trạng thái hữu hạn 1.3.2 Trường hợp không gian trạng thái vô hạn đếm...
Chia sẻ: Đặng Hùng Thắng | Lượt xem: 3019 | Ngày: 16/06/2014
Giới thiệu: Quá trình Wiener và tiếng ồn trắng: Trong mục này ta điểm qua một số tính chất của quá trình Wiener mà ta đã trình bày trong các chương trước. Nhớ lại rằng một quá trình Wiener (Wt),t ≥ 0 là một quá...
Chia sẻ: Đặng Hùng Thắng | Lượt xem: 2108 | Ngày: 16/06/2014
Giới thiệu: Chương 3:Quá trình Martingale. Chương này được chia làm hai phần. Phần đầu trình bày Martingale với thời gian rời rạc. Phần sau trình bày các kết quả tương ứng cho trường hợp Martingale với thời gian...
Chia sẻ: Đặng Hùng Thắng | Lượt xem: 1877 | Ngày: 16/06/2014
 
Tính năng phần mềm
Trang Liên kết
Thông kê truy cập
Số lượt truy cập:688470
Số người Online:109
Thư mục sách điện tử