Sách điện tử  |  Sách quyển  |  Video  |  Audio  |  Hình ảnh
 
               
Xem chi tiết tài liệu
Sử dụng tư liệu ảnh vệ tinh Landsat đánh giá biến động độ tàn che của rừng Tây Nguyên giai đoạn 2004-2014
Theo thống kê của các địa phương trong cả nước, đến năm 2008, toàn quốc có trên 12,9 triệu hecta rừng bao gồm: 10,35 triệu hecta rừng tự nhiên và trên 2,55 triệu hecta rừng trồng; độ che phủ đạt 38,27%. Phần lớn diện tích rừng phân bố ở các vùng cao thuộc vùng núi phía Bắc và Tây Nguyên. Địa bàn rừng núi nói chung hay các vùng đầu nguồn nói riêng là nơi cư trú của cộng đồng các dân tộc Việt Nam, đây cũng là nơi có địa hình chia cắt mạnh, giao thông đi lại khó khăn, kinh tế-xã hội chậm phát triển. Đời sống của một bộ phận không nhỏ của những người dân sống trong vùng này vẫn còn gặp nhiều khó khăn, trình độ dân trí chưa cao, phương thức canh tác còn mang tính thủ công, truyền thống. Đây là một nguyên nhân dẫn đến sự suy giảm tài nguyên rừng, và ảnh hưởng sâu sắc đến tình hình kinh tế, chính trị, môi trường sinh thái của cả nước. Đồng thời qua quá trình quản lý chưa bền vững, độ che phủ của rừng ở Việt Nam đã giảm sút đến mức báo động. Chất lượng của rừng tự nhiên còn lại đã bị hạ thấp quá mức. Bên cạnh những lợi ích thu được từ việc khai thác, sử dụng nguồn lợi từ rừng, các hoạt động của con người đã gây ra rất nhiều tác động đối với tài nguyên và môi trường. Hiện nay, chúng ta đang phải đương đầu với những vấn đề về sự suy thoái của nguồn lợi tự nhiên và môi trường. Sự phát triển kinh tế gắn với bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường theo hướng phát triển bền vững đang là vấn đề hết sức cấp thiết đối với nước ta và cũng là xu hướng chung của toàn cầu. Để làm tốt công việc này, công tác điều tra, theo dõi và phân tích đánh giá độ tàn che rừng là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu.
Tác giả: Đỗ Thị Hằng  Ngôn ngữ:   NXB: Luợt xem: 2880
Chú ý: Nếu File đính kèm quá lớn, bạn có thể không xem trực tuyến được. Hãy tải về máy tính của mình theo Link bên dưới.

Các tài liệu liên quan
kết quả 31 - 40 trong tổng số 505 cho Các tài liệu : Liên quan
Giới thiệu: Tập 9 của bộ Toàn tập C.Mác và Ph.Ăng-ghen gồm những tác phẩm của hai nhà kinh điển viết từ tháng Ba đến hết tháng Chạp 1853. Đó là thời kỳ thế lực phản động hoành hành và ngày càng xiết chặt sự thố...
Chia sẻ: Nhà xuất bản Quốc Gia | Lượt xem: 2688 | Ngày: 30/01/2013
Giới thiệu: Môi trường truyền là hệ thống các thiết bị truyền dẫn có dây hay không dây dùng để chuyển các tín hiệu điện tử từ máy tính này đến máy tính khác. Các tín hiệu điện tử đó biểu thị các giá trị dữ liệu d...
Chia sẻ: Hồ Quang Minh Tùng | Lượt xem: 1821 | Ngày: 14/05/2013
Giới thiệu: Tin học là một ngành khoa học được dạy trong tất cả các trường đại học, tuy nhiên nội dung dậy có khác nhau. Tuỳ theo yêu cầu của từng ngành mà chỉ định số tiết, ngành nông nghiệp được chia ra làm ...
Giới thiệu: All WIDER Working Papers are available as PDF downloads from our website. Hard copies are mailed to libraries in developing countries and regions that do not have generally accessible internet conne...
Chia sẻ: WIDER World Economy Group 1989 Report | Lượt xem: 874 | Ngày: 09/09/2013
Giới thiệu: Để tính toán thủy lực ống thoát nước thường sử dụng bảng tính toán thủy lực của A.A.Lukinức, G.L.Dắc hoặc của N.F.Phêđôrov. Các bảng tính toán thủy lực ống thoát nước của A.A.Lukinức, G.L.Dắc được thà...
Chia sẻ: GS.TSKH. Trần Hữu Uyển | Lượt xem: 8506 | Ngày: 14/05/2013
Giới thiệu: Since 2006, ICIMOD has commissioned various case studies as part of a study on flash flood risk reduction in the Hindu Kush Himalayan region. The purpose of these studies was to create a knowledge ...
Chia sẻ: Arun B Shrestha, Sagar R Bajracharya | Lượt xem: 1327 | Ngày: 09/09/2013
Giới thiệu: Những thành tựu to lớn của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại đã và đang đẩy nhanh sự phát triển của lực lượng sản xuất, nâng cao năng suất lao động, làm chuyển biến mạnh mẽ cơ cấu kinh tế ...
Chia sẻ: Bộ khoa học , Công nghệ | Lượt xem: 1175 | Ngày: 14/05/2013
Giới thiệu: 2nd Annual ICLEA Workshop 2013 Dynamics of Climate and Landscape Evolution of Cultural Landscapes in the Northern Central European Lowlands since the Last Ice Age Abstract Volume & Excursion Guide
Chia sẻ: Markus J. Schwab, Piotr Lamparski, Achim Brauer & Mirosław Błaszkiewicz | Lượt xem: 1068 | Ngày: 24/09/2013
Giới thiệu: Khoa học và công nghệ là quốc sách hàng đầu, giữ vai trò then chốt trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, là nền tảng và động lực cho công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển nhanh, bền vững đất...
Chia sẻ: Các tác giả | Lượt xem: 1518 | Ngày: 14/05/2013
Giới thiệu: The Newsletter is a forum for the exchange of news and views amongst the members of the          Association. The opinions expressed in the Newsletter do not necessarily reflect the views of the  ed...
Chia sẻ: perakis@uth.gr ; moysiadis@uth.gr | Lượt xem: 1581 | Ngày: 25/09/2013
 
Tính năng phần mềm
Trang Liên kết
Thông kê truy cập
Số lượt truy cập:688470
Số người Online:531
Thư mục sách điện tử