Sách điện tử  |  Sách quyển  |  Video  |  Audio  |  Hình ảnh
 
               
Xem chi tiết tài liệu
TÍNH TOÁN TRONG HẢI DƯƠNG HỌC
Tài liệu này chọn lọc những phương pháp, những sơ đồ tính toán phổ dụng và cần thiết trong hải dương học liên quan tới xử lý và phân tích số liệu hải văn mà sinh viên chuyên ngành hải dương học tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên phải nắm vững và thực hiện được. Những tính toán trong các môn học hải dương học rất đa dạng. Trong tài liệu này chỉ chọn và trình bày những tính toán với mức độ phức tạp trung bình, khi thực hiện đòi hỏi theo một quy trình nhất định dựa theo những biểu mẫu chuẩn, có tra cứu các biểu bảng phụ trợ..."Tài liệu có thể được sử dụng cho mục đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, in ấn phục vụ các mục đích khác"
Tác giả: NGUT. PGS. TS. Phạm Văn Huấn  Ngôn ngữ:   NXB: Luợt xem: 2119
Chú ý: Nếu File đính kèm quá lớn, bạn có thể không xem trực tuyến được. Hãy tải về máy tính của mình theo Link bên dưới.

Các tài liệu liên quan
kết quả 1 - 5 trong tổng số 5 cho Các tài liệu : Liên quan
Giới thiệu: Giáo trình này sẽ trình bày một số phương pháp hóa học chuẩn và thông dụng xác định các hợp phần hóa học hòa tan trong nước biển, đó là các phương pháp phân tích truyền thống, có độ chính xác cao, đã ...
Chia sẻ: Đoàn Văn Bộ | Lượt xem: 3111 | Ngày: 05/04/2012
Giới thiệu: Chương này được chia làm hai phần. Phần thứ nhất trình bày quá trình dừng với thời gian rời rạc. Phần thứ hai trình bày các kết quả tương ứng cho trường hợp quá trình dừng với thời gian liên tục. Tuy ...
Chia sẻ: Đặng Hùng Thắng | Lượt xem: 1148 | Ngày: 16/06/2014
Giới thiệu: Tài liệu này chọn lọc những phương pháp, những sơ đồ tính toán phổ dụng và cần thiết trong hải dương học liên quan tới xử lý và phân tích số liệu hải văn mà sinh viên chuyên ngành hải dương học tại...
Chia sẻ: NGUT. PGS. TS. Phạm Văn Huấn | Lượt xem: 2120 | Ngày: 19/02/2014
Giới thiệu: Tác động của các hiện tượng thời tiết cực đoan đến môi trường tài nguyên và môi trường du lịch cụ thể là nước biển ven bờ thành phố Hạ Long đã được xác định dựa trên mối tương quan giữa diễn biến các ...
Chia sẻ: Trần Bảo Lộc | Lượt xem: 362 | Ngày: 18/06/2018
 
Tính năng phần mềm
Trang Liên kết
Thông kê truy cập
Số lượt truy cập:688470
Số người Online:895
Thư mục sách điện tử