Sách điện tử  |  Sách quyển  |  Video  |  Audio  |  Hình ảnh
 
               
Xem chi tiết tài liệu
Understanding the causes and effects of earthquake - induced landslide dams
Abstract The devastating 2008 Wenchuan earthquake with a magnitude of Mw 7.9 was the largest seismic event in China in more than 50 years. It triggered numerous landslides over a broad area, some of which dammed rivers, posing severe threats to downstream settlements. This chapter presents the general tectonic, geomorphic, geological and meteorological background information of the study area as well as stream features, which will be used in the following chapters. The coseismic landslides are classified into rock/debris avalanches, debris flows, rock/debris slides and rock falls. A number of representative examples of each type and the corresponding landslide dam features were studied...
Tác giả: Xuanmei Fan   Ngôn ngữ:   NXB: Luợt xem: 875
Chú ý: Nếu File đính kèm quá lớn, bạn có thể không xem trực tuyến được. Hãy tải về máy tính của mình theo Link bên dưới.

Các tài liệu liên quan
kết quả 1 - 1 trong tổng số 1 cho Các tài liệu : Liên quan
Giới thiệu: Abstract The devastating 2008 Wenchuan earthquake with a magnitude of Mw 7.9 was the largest seismic event in China in more than 50 years. It triggered numerous landslides over a broad area, some o...
Chia sẻ: Xuanmei Fan | Lượt xem: 876 | Ngày: 14/01/2014
 
Tính năng phần mềm
Trang Liên kết
Thông kê truy cập
Số lượt truy cập:688470
Số người Online:834
Thư mục sách điện tử