Sách điện tử  |  Sách quyển  |  Video  |  Audio  |  Hình ảnh
 
               
Xem chi tiết tài liệu
Văn bản pháp luật mới về khoa học công nghệ môi trường tập 3
Khoa học và công nghệ là quốc sách hàng đầu, giữ vai trò then chốt trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, là nền tảng và động lực cho công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển nhanh, bền vững đất nước. Để phát triển khoa học và công nghệ,nâng cao hiệu quả hoạt động và tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ,bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân trong hoạt động khoa học và công nghệ...
Tác giả: Các tác giả  Ngôn ngữ:   NXB: Luợt xem: 1552
Chú ý: Nếu File đính kèm quá lớn, bạn có thể không xem trực tuyến được. Hãy tải về máy tính của mình theo Link bên dưới.

Các tài liệu liên quan
kết quả 1 - 5 trong tổng số 5 cho Các tài liệu : Liên quan
Giới thiệu: Khoa học và công nghệ là quốc sách hàng đầu, giữ vai trò then chốt trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, là nền tảng và động lực cho công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển nhanh, bền vững đất...
Chia sẻ: Các tác giả | Lượt xem: 1553 | Ngày: 14/05/2013
Giới thiệu: Giáo trình Pháp luật đại cương gồm phần mở đầu, phụ lục và 6 chương với nội dung cơ bản giới thiệu những vấn đề chung nhất về nhà nước và pháp luật như nguồn gốc ra đời của nhà nước và pháp luật, bản ...
Chia sẻ: Trần Lệ Thu | Lượt xem: 6592 | Ngày: 31/03/2015
Giới thiệu: Một nhà chuyên gia máy tính cần phải có kiến thức về toán, kỹ thuật và khoa học tự nhiên. Kỹ năng quan trọng nhất của chuyên gia máy tính là giải quyết vấn đề. Một mục đích khác của quyển sách này là ...
Chia sẻ: Allen B. Downey | Lượt xem: 916 | Ngày: 04/06/2014
Giới thiệu: Cuốn giáo trình “Cơ sở khoa học môi trường” là cuốn giáo trình cơ sở ngành môi trường, được biên soạn phù hợp với trình độ cao đẳng nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ sở nhất về môi trườn...
Chia sẻ: Lê Đắc Trường, Vũ Văn Doanh | Lượt xem: 8372 | Ngày: 19/04/2015
Giới thiệu: Tài liệu cung cấp các kiến thức về sinh thái học và khoa học môi trường. Nâng cao nhận thức cho sinh viên về các vấn đề môi trường, trang bị cho sinh viên kỹ năng và khả năng hành động cụ thể vì môi t...
Chia sẻ: Chưa xác định | Lượt xem: 16538 | Ngày: 11/06/2014
 
Tính năng phần mềm
Trang Liên kết
Thông kê truy cập
Số lượt truy cập:688470
Số người Online:178
Thư mục sách điện tử