Sách điện tử  |  Sách quyển  |  Video  |  Audio  |  Hình ảnh
 
               
Tìm kiếm tài liệu trong các thư viện
Chọn nhóm trường
(32) Xem hết...
(25) Xem hết...
(3122) Xem hết...
(45) Xem hết...
(1203) Xem hết...
(186) Xem hết...
(147) Xem hết...
(106) Xem hết...
(132) Xem hết...
(101203) Xem hết...
(118) Xem hết...
(15217) Xem hết...
(143) Xem hết...
(0) Xem hết...
(36) Xem hết...
(0) Xem hết...
(25) Xem hết...
(0) Xem hết...
(89) Xem hết...
(0) Xem hết...
(1688) Xem hết...
(0) Xem hết...
(88) Xem hết...
(0) Xem hết...
(49) Xem hết...
(0) Xem hết...
(113) Xem hết...

   
Kết quả tìm kiếm
kết quả 1 - 20 trong tổng số 36 cho từ khóa : 1 2 Sau
Giới thiệu: Lời giới thiệu Chương I: GIỚI THIỆU TỐI ƯU ĐỘNG A: Bản chất của tối ưu động B: Một số mô hình tối ưu động trong kinh tế Chương II: PHÉP TÍNH BIẾN PHÂN VÀ ỨNG DỤNG TRONG KINH TẾ A: Bài toán cơ bản của phép tính biến phân B: Các điều kiện hoành đối với các bài toán điểm đầu mút biến đổi C: Các điều kiện cấp hai và điều kiện đủ về tính lồi lõm D: Tầm kế hoạch..
Tác giả: PGS.TS Nguyễn Khắc Minh,.. | Ngày: | Nguồn: Đại học Kinh Tế Quốc Dân
Giới thiệu: Lời nói đầu 1. Hoạt động hướng dẫn du lịch 2. Năng lực nghề nghiệp của hướng dẫn viên du lịch 3. Rèn luyện năng lực nghề nghiệp của hướng dẫn viên du lịch 4. Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch Phụ lục
Tác giả: Trương Tử Nhân | Ngày: | Nguồn: Đại học Kinh Tế Quốc Dân
Giới thiệu: Chương 1. Tổng quan về thị trường chứng khoán Chương 2. Chứng khoán và phát hành chứng khoán Chương 3. Sở giao dịch chứng khoán Chương 4. Thị trường chứng khoán phi tập trung Chương 5. Công ty chứng khoán Chương 6. Các giao dịch chứng..
Tác giả: Khoa Tài chính - Ngân hàng | Ngày: | Nguồn: Đại học Kinh Tế Quốc Dân
Giới thiệu: Tổng hợp một số bài viết liên quan Thông tin kinh tế - Xã hội. Chuyên mục 1: Tăng trưởng và phát triển kinh tế Chuyên mục 2: Tài chính -tiền tệ – Giá cả Chuyên mục 3: Đầu tư Chuyên mục 4: Xuất nhập Khẩu Chuyên mục 5: Kinh tế thế giới Chuyên mục 6: Đổi mới doanh nghiệp Chuyên mục 7: Pháp luật kinh tế Chuyên mục 8: Các vấn đề về Môi trường
Tác giả: Nhiều tác giả | Ngày: | Nguồn: Đại học Kinh Tế Quốc Dân
Giới thiệu: Khoa học tổ chức cho tập đoàn Điện lực Việt Nam - EVN. 1 – Chuyên đề Tổng quan và Xu thế phát triển của NHTM 2 – Chuyên đề Quản lý nguồn vốn và Quản lý tài sản 3 – Thẩm định tín dụng 4 – Chuyên đề Quản lý nguồn vốn và Quản lý tài sản 5 – Chuyên đề  Quản trị rủi ro của NHTM 6 – Marketing Ngân hàn 7 – Chuyên đề Phân..
Tác giả: PGS.TS. Phan Thu Hà, PGS.TS. Đàm Văn Huệ, .. | Ngày: | Nguồn: Đại học Kinh Tế Quốc Dân
Giới thiệu: Lời nói đầu Chương mở đầu. Đối tượng, nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu môn học Chương I. Những vấn đề cơ bản về kinh doanh thương mại trong cơ chế thị trường Chương II. Quản trị doanh nghiệp thương mại trong nền kinh tế Việt Nam Chương III. Môi trường kinh doanh của doanh nghiệp thương mại Chương IV. Tổ chức bộ máy của các doanh nghiệp thương mại Chương V. Chiến lược và kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp thương mại Chương VI. Thị trường..
Tác giả: PGS.TS. Hoàng Minh Đường, PGS.TS. Nguyễn Thừa Lộc | Ngày: | Nguồn: Đại học Kinh Tế Quốc Dân
Gợi ý dịch :
Giới thiệu: Lời nói đầu Chương 1. Tổng quan về dự án đầu tư 1. Khái niềm dự án và quản lý dự án 2. Nội dung của quản lý dự án 3. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu của môn học 4. Phân biệt quản lý dự án với quá trình quản lý sản xuất liên tục (quản lý sản xuất theo dòng) Chương 2. Mô hình tổ chức và các nhà quản lý dự..
Tác giả: TS. Từ Quang Phương | Ngày: | Nguồn: Đại học Kinh Tế Quốc Dân
Gợi ý dịch :
Giới thiệu: Lời giới thiệu Chương 1. Tổng quan về đô thị và quản lý đô thị 1. Đô thị và những lĩnh vực hoạt động của đô thị 2. Quản lý đô thị và các yếu tố của quản lý đô thị 3. Đối tượng, nội dung và phương pháp nghiên cứu môn học Chương 2. Bộ máy quản lý nhà nước về đô thị 1. Tổng quan về bộ máy QLNN đối với đô thị 2. Phân cấp, phân quyền, phối hợp..
Tác giả: GS.TS Nguyễn Đình Hương | Ngày: | Nguồn: Đại học Kinh Tế Quốc Dân
Giới thiệu: Bộ bài giảng của thầy Hoàng Xuân Trường, gồm 7 chương theo cuốn giáo trình mới nhất : "Pháp luật đại cương" (Ts. Nguyễn Hợp Toàn. Khoa Luật Đại Học Kinh Tế Quốc Dân ). Chương 1. Nhà nước CHXHCN Việt Nam và địa vị pháp lý của các cơ quan trong bộ máy nhà nước Chương 2. Pháp luật - công cụ điều chỉnh các quan hệ xã hội Chương 3. Hình thức pháp luật..
Tác giả: Hoàng Xuân Trường | Ngày: | Nguồn: Đại học Kinh Tế Quốc Dân
Giới thiệu: Chương I - Nhà nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và địa vị pháp lý của các cơ quan trong bộ máy nhà nước Chương II - Pháp luật - Công cụ điều chỉnh các quan hệ xã hội Chương III - Hình thức pháp luật Chương IV - Hệ thống pháp luật Chương V - Luật hành chính Việt Nam Chương VI - Luật dân sự Việt Nam Chương VII - Luật hình sự Việt Nam Tài liệu tham khảo
Tác giả: TS. Nguyễn Hợp Toàn | Ngày: | Nguồn: Đại học Kinh Tế Quốc Dân
Giới thiệu: Lời mở đầu Chương 1. Những vấn đề lý luận và thực tiện nghiên cứu hiệu quả hoạt động của các NHTM Chương 2. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của các NHTM ở Việt Nam Chương 3. Định hướng và giải pháp nâng cao hiệu quả  hoạt động của các NHTM ở Việt Nam Kết luận Hướng dẫn KH:     1. GS.TS Nguyễn Khắc Minh     2. TS. Lê Xuân Nghĩa
Tác giả: Nguyễn Việt Hùng | Ngày: | Nguồn: Đại học Kinh Tế Quốc Dân
Giới thiệu: Phần I:  Câu hỏi lựa chọn Chương 2: Tài chính doanh nghiệp Chương 3: Ngân sách Nhà nước Chương 5: Thị trường Tài chính Chương 7: Những vấn đề cơ bản về Lãi suất Chương 8: Ngân hàng Thương mại Chương 9: Quá trình cung ứng tiền tệ Chương 10: Ngân hàng Trung ương và Chính sách tiền tệ Chương 11: Tài chính Quốc tế Chương 12: Lạm phát và ổn định tiền..
Tác giả: | Ngày: | Nguồn: Đại học Kinh Tế Quốc Dân
Giới thiệu: Chương 1: Tổng quan về lý thuyết nhận dạng Chương 2: Nhận dạng các hệ thống đông người trong quản lý Chương 3: Nhận dạng con người trong quản lý Lời kết  
Tác giả: GS.TS. Đỗ Hoàng Toàn | Ngày: | Nguồn: Đại học Kinh Tế Quốc Dân
Gợi ý dịch :
Giới thiệu: Chuyên đề 2 Quy chế pháp lý về khu du lịch, điểm du lịch, tuyến du lịch, đô thị du lịch Chuyên đề 3 Quy chế pháp lý về khách du lịch Chuyên đề 4 Quy chế pháp lý về kinh doanh du lịch Chuyên đề 5 Quy chế pháp lý về hướng dẫn viên du lịch Chuyên đề 6 Hợp đồng trong lĩnh vực du lịch Chuyên đề 7 Giải quyết tranh chấp phát sinh từ hoạt động du lịch
Tác giả: Vũ Văn Ngọc | Ngày: | Nguồn: Đại học Kinh Tế Quốc Dân
Gợi ý dịch :
Giới thiệu: Bài giảng kinh tế vi mô - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Nguyễn Việt Hưng Chương 1. Tổng quan Kinh tế học Chương 2. Những vấn đề tâm trọng của Kinh tế Vĩ mô Chương 3. Đo GDP lường GDP, tăng trưởng kinh tế, và lạm phát Chương 4. Thất nghiệp Chương 5. Tăng trưởng kinh tế Chương 6. Hệ thống tài chính Tiết kiệm và Đầu tư Chương 7. Tổng cung - Tổng cầu Chương 8. Chính sách tài khóa Chương 9. Chính..
Tác giả: Nguyễn Việt Hưng | Ngày: | Nguồn: Đại học Kinh Tế Quốc Dân
Giới thiệu: Lời nói đầu Chương mở đầu Chương I: Môi trường và phát triển Chương II: Kinh tế học chất lượng môi trường Chương III: Đánh giá tác động môi trường và phân tích kinh tế của những tác động môi trường Chương IV: Khan hiếm tài nguyên, dân số, kinh tế và môi trường Chương V: Quản lý Môi trường Tài liệu tham khảo
Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Thế Chinh | Ngày: | Nguồn: Đại học Kinh Tế Quốc Dân
Gợi ý dịch :
Giới thiệu: Chương trình giảng cho các lớp cao học kinh tế. Mở đầu: Đối tượng và nội dung nghiên cứu của môn học Phần thứ nhất: Lý luận về phát triển và phát triển bền vững nền kinh tế Phần thứ hai: Vai trò của các yếu tố nguồn lực với tăng trưởng. Phần thứ ba: Kinh tế quốc tế với tăng trưởng kinh tế ở các nước đang phát triển.
Tác giả: TS. Phan Thị Nhiệm | Ngày: | Nguồn: Đại học Kinh Tế Quốc Dân
Gợi ý dịch :
Giới thiệu: Lời nói đầu Chương I. Tổng quan về vai trò của chính phủ trong nền kinh tế thị trường và đối tượng nghiên cứu của môn học Kinh tế công cộng Chương II. Chính phủ với vai trò phân bổ nguồn lực nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế Chương III. Chính phủ với vai trò phân phối lại thu nhập và đảm bảo công bằng xã hội Chương IV. Chính phủ với vai trò ổn định kinh tế vĩ mô trong điều..
Tác giả: Phạm Văn Vận - Vũ Cương | Ngày: | Nguồn: Đại học Kinh Tế Quốc Dân
Gợi ý dịch :
Giới thiệu: Chương 1: Bản chất của hệ thống kiểm soát quản lý Chương 2: Hành vi trong tổ chức Chương 3: Trung tâm trách nhiệm Chương 4: Tính giá chuyển giao Chương 5: Lập kế hoạch thực hiện chiến lược trong KSQL Chương 6: Lập dự toán hoạt động Chương 7: Phân tích báo cáo hoạt động trong KSQL
Tác giả: TS. Nguyễn Thị Phương Hoa | Ngày: | Nguồn: Đại học Kinh Tế Quốc Dân
Gợi ý dịch :
Giới thiệu: Chương I. Tổng quan về kế toán quốc tế Chương II. Quy trình kế toán và các báo cáo cơ bản Chương III. Kế toán mua và bán hàng trong doanh nghiệp thương mại Chương IV. Kế toán tài sản lưu động Chương V.. Kế toán nợ phải trả Chương VI Kế toán tài sản cố định Chương VII. Kế toán vốn chủ sở hữu
Tác giả: Nguyễn Phương Thảo | Ngày: | Nguồn: Đại học Kinh Tế Quốc Dân
  
 
Tính năng phần mềm
Trang Liên kết
Thông kê truy cập
Số lượt truy cập:688470
Số người Online:291