Sách điện tử  |  Sách quyển  |  Video  |  Audio  |  Hình ảnh
 
               
Tìm kiếm tài liệu trong các thư viện
Chọn nhóm trường
(32) Xem hết...
(25) Xem hết...
(3122) Xem hết...
(45) Xem hết...
(1203) Xem hết...
(186) Xem hết...
(147) Xem hết...
(106) Xem hết...
(132) Xem hết...
(101203) Xem hết...
(118) Xem hết...
(15217) Xem hết...
(143) Xem hết...
(0) Xem hết...
(36) Xem hết...
(0) Xem hết...
(25) Xem hết...
(0) Xem hết...
(89) Xem hết...
(0) Xem hết...
(1688) Xem hết...
(0) Xem hết...
(88) Xem hết...
(0) Xem hết...
(49) Xem hết...
(0) Xem hết...
(113) Xem hết...

   
Kết quả tìm kiếm
kết quả 1 - 20 trong tổng số 25 cho từ khóa : 1 2 Sau
Gợi ý dịch :
Giới thiệu: Giới thiệu Chương 1. Sự phân bố của vi sinh vật trong môi trường   Chương 2. Khả năng chuyển hóa các hợp chất trong môi trường tự nhiên của VSV Chương 3. Sinh trưởng và phát triển ở vi sinh vật Chương 4. Thành phần vi sinh vật tham gia trong quá trình xử lý nước thải Chương 5. Xử lý nước thải bằng vi sinh vật Chương 6. Các quá trình khử nitrogen bằng vi sinh vật Chương 7. Khử phosphorus..
Tác giả: TS. Lê Quốc Tuấn | Ngày: | Nguồn: Đại học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh
Giới thiệu: Chương I 1. Đặt vấn đề 2. Mục tiêu Chương II. Tổng quan tài liệu 2.1 Tổng quan về cá tra 2.2 Tổng quan về Edwardsiella ictaluri.. 2.3 Tổng quan về kháng sinh 2.4 MIC Chương III. Tổng quan và phương pháp thí nghiệm 3.1 Tổng quan và đặc điểm 3.2 Vật liệu 3.3 Phương pháp nghiên cứu 3.4 Các xử lý số liệu Chương IV. Kết quả và thảo luận 4.1 Một số chỉ tiêu chất lượng nước 4.2 Kết quả kiểm tra kí..
Tác giả: Nhóm sinh viên | Ngày: | Nguồn: Đại học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh
Giới thiệu: Thiết kế HTXL nước thải công ty CPCN Masan tái sử dụng cho sản xuất. Công suất 300 m3/ngày.đêm. Chương 1: Mở đầu Chương 2: Tổng quan Chương 3: Nội dung và phương pháp nghiên cứu Chương 4: Đề xuất công nghệ xử lý – tính toán thiết kế chi tiết hệ thống xử lý nước thải 4.1 Cơ sở lựa chọn công nghệ xử lý 4.2 Phương án xử lý 4.3 Tính tóan các công trình..
Tác giả: Nguyễn Hồng Thơm | Ngày: | Nguồn: Đại học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh
Gợi ý dịch :
Giới thiệu: - Sinh lý hô hấp - Tim và sự tuần hoàn - Sinh lý tiêu hoá - Sinh lý các thể dịch
Tác giả: PGS.TS Dương Nguyên Khang | Ngày: | Nguồn: Đại học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh
Giới thiệu: 1. Tiếp nhận nguyên liệu 2. Cắt tiết – ngâm 3. Fille – ngâm 4. Cân định mức – rửa 1 5. Lạng da 6. Định hình 7. Cân định mức – rửa 2 8. Phân loại 9. Rửa 3 10. Quay thuốc 11. Phân màu – phân cỡ 12. Cân 13. Rửa 5 14. Xếp khuôn 15. Chờ đông 16. Cấp đông 17. Tách khuôn 18. Mạ băng 19. Bao gói – Đóng thùng 20. Bảo quản
Tác giả: Nguyễn Anh Trinh | Ngày: | Nguồn: Đại học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh
Gợi ý dịch :
Giới thiệu: Chương 1. Mở đầu Chương 2. Dân số và môi trường Chương 3. Một số vấn đề về phát triển và môi trường Chương 4. Phát triển và các vấn đề về tài nguyên thiên nhiên Chương 5. Các vấn đề về ô nhiễm môi trường Chương 6. Bảo vệ môi trường và phát triển bền vững
Tác giả: | Ngày: | Nguồn: Đại học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh
Gợi ý dịch :
Giới thiệu: Giáo dục Đại học theo định hướng nghề nghiệp (POHE). Chương 1: Xác định cơ sở và nhu cầu xã hội qua điều tra thị trường lao động Chương 2: Danh mục nghề nghiệp Chương 3: Danh mục năng lực Chương 4: Khung chương trình Chương 5: Sổ tay sinh viên và giảng viên Chương 6: Bảo đảm chất lượng
Tác giả: Nhóm dự án | Ngày: | Nguồn: Đại học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh
Gợi ý dịch :
Giới thiệu: Phụ gia thực phẩm tham gia vào quá trình chế biến, đóng gói, bảo quản thành phẩm nhằm gia tăng giá trị dinh dưỡng, giá trị cảm quan, tăng thời gian bảo quản thực phẩm..
Tác giả: Phan Thế Đồng | Ngày: | Nguồn: Đại học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh
Giới thiệu: i. Giới thiệu ii. Tổng quan iii. Tịch sử phát hiện iv. Sự hình thành tế bào ung thư v. Nuôi cấy tế bào ung thư vi. Ứng dụng của việc nuôi cấy tế bào ung thư vii. Tài liệu tham khảo
Tác giả: Nhóm tác giả | Ngày: | Nguồn: Đại học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh
Giới thiệu: Phần 1: Lập trình Visual Basic Phần 2: Các phương pháp giao tiếp máy tính Phần 3: Lập trình giao tiếp Phụ lục 1: Các control tiêu chuẩn  Phụ lục 2: Một số hàm và toán tử cơ bản  Phụ lục 3: Sử dụng tiền tố khi đặt tên đối tượng 
Tác giả: Hồ Thanh Tâm - Lê Văn Bạn | Ngày: | Nguồn: Đại học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh
Giới thiệu: i. Giới thiệu về cá mú ii. Kĩ thuật nuôi cá mú bằng lồng iii. Cá giống và thả giống iv. Chăm sóc cá và bảo quản lồng v. Các loại bệnh vi. Tình hình nuôi hiện nay vii. Thuận lợi và khó khăn viii. Giải pháp Tài liệu tham khảo
Tác giả: Nhóm tác giả | Ngày: | Nguồn: Đại học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh
Giới thiệu: Đối tượng môn học Chương I - Cổng song song Chương II - Rãnh cắm mở rộng Chương III - Ghép nối  qua cổng nối tiếp Chương IV - Cổng USB Chương V - Môđem Tài liệu tham khảo
Tác giả: Bộ môn Tự động | Ngày: | Nguồn: Đại học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh
Giới thiệu: I. Giới thiệu tảo Spirulina II. Đặc điểm sinh học của tảo III. Công nghệ nuôi trồng III.1. Giới thiệu các hệ thống nuôi tảo Spirulina III.2. Hệ thống nuôi tảo hở III.3. Thu hoạch tảo spirulina IV. Quy trình liên hoàn từ nuôi trồng đến chế biến, chiết xuất tảo Spirulina
Tác giả: Nhóm tác giả | Ngày: | Nguồn: Đại học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh
Giới thiệu: I. Nuôi cá ruộng I.1. Giới thiệu và hiện trạng I.2. Mô hình canh tác kết hợp thủy sản (cá) với lúa II. Kĩ thuật nuôi cá ruộng II.1. Xây dựng mô hình nuôi II.2. Chuẩn bị ruộng nuôi để thả cá II.3. Chọn loài cá thả nuôi II.4. Thả cá II.5. Chăm sóc cá nuôi II.6. Thu hoạch III. Lợi ích nuôi cá ruộng IV. Khó khăn và..
Tác giả: | Ngày: | Nguồn: Đại học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh
Giới thiệu: Khảo sát ảnh hưởng của NAA và GA3 lên khả năng sinh trưởng, phát triển của cây dâu tây Fragaria vesca L. trồng thủy canh trong nhà kính tại Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng. - Thủy canh cây trồng - Nhà kính và các điều kiện kiểm soát - Cây dâu tây - Chất điều hòa sinh trưởng, các nghiên cứu về ảnh hưởng và ứng dụng auxin và gibberelin trên..
Tác giả: Lê Thị Mai | Ngày: | Nguồn: Đại học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh
Giới thiệu: Phần mềm Hệ thống Thông tin địa lý - GIS. Chương 1 Tính năng cơ bản của MapInfo Chương 2 Xây dựng dữ liệu Chương 3 Phát Triển dữ liệu Chương 4 Phân tích xử lý dữ liệu không gian Chương 5 Biên tập và kết xuất bản đồ
Tác giả: Ths. Lê Ngọc Lâm | Ngày: | Nguồn: Đại học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh
Gợi ý dịch :
Giới thiệu: Chương 1. Thành phần hoá học của các sản phẩm thủy hải sản Chương 2. Sự biến đổi sản phẩm thủy sản sau khi đánh bắt Chương 3. Sự biến đổi hoá học sản phẩm thủy sản trong quá trình bảo quản và chế biến
Tác giả: | Ngày: | Nguồn: Đại học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh
Giới thiệu: Phần I : Kỹ thuật  sản xuất thuốc bảo vệ thực vật Chương I:  Các nguyên tắc và yêu cầu cơ bản Chương II: Sản xuất thuốc nước Chương III: Sản xuất thuốc bột Chương IV: Sản xuất thuốc dạng hạt Chương V: Thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc sinh học Phần II : Các phương pháp sử dụng thuốc bảo vệ thực vật Chương I: Đại cương về hóa học bảo vệ thực vật Chương II: Những hợp chất hữu cơ phốt pho trong bảo vệ thực vật Chương III: Những hợp chất khác trong bảo vệ thực vật
Tác giả: Phan Phước Hiền | Ngày: | Nguồn: Đại học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh
Giới thiệu: Tổng hợp 100 câu hỏi trắc nghiệm vi sinh học.
Tác giả: Huỳnh Xuân Hiếu | Ngày: | Nguồn: Đại học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh
Giới thiệu: Chương 1  Mở đầu Chương 2   Tổng quan 2.1 Giới thiệu về cây đậu nành 2.3 Phụ gia sử dụng Chương 3  Vật liệu và phương pháp thí nghiệm 3.1 Thời gian và địa điểm 3.2 Nguyên vật liệu     3.3 Thiết bị thí nghiệm 3.4 Quy trình sản xuất thử nghiệm sữa đậu nành hương cacao 3.5 Phân tích nguyên liệu 3.6  Bố trí thí nghiệm 3.7 Phương pháp xác định..
Tác giả: Nguyễn Lan Anh | Ngày: | Nguồn: Đại học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh
  
 
Tính năng phần mềm
Trang Liên kết
Thông kê truy cập
Số lượt truy cập:688470
Số người Online:260