Sách điện tử  |  Sách quyển  |  Video  |  Audio  |  Hình ảnh
 
               
Tìm kiếm tài liệu trong các thư viện
Chọn nhóm trường
(32) Xem hết...
(25) Xem hết...
(3122) Xem hết...
(45) Xem hết...
(1203) Xem hết...
(186) Xem hết...
(147) Xem hết...
(106) Xem hết...
(132) Xem hết...
(101203) Xem hết...
(118) Xem hết...
(15217) Xem hết...
(143) Xem hết...
(0) Xem hết...
(36) Xem hết...
(0) Xem hết...
(25) Xem hết...
(0) Xem hết...
(89) Xem hết...
(0) Xem hết...
(1688) Xem hết...
(0) Xem hết...
(88) Xem hết...
(0) Xem hết...
(49) Xem hết...
(0) Xem hết...
(113) Xem hết...

   
Kết quả tìm kiếm
kết quả 21 - 25 trong tổng số 25 cho từ khóa : Trước 1 2
Giới thiệu: I. Lời mở đầu. III. Tổng quan III.1. Bệnh Gumboro IV. Phương pháp - Vật liệu IV.1. Kỹ thuật kháng thể huỳnh quang IV.2. Phản ứng kết tủa khuếch tán trên thạch (Agar gel precipitation test, AGP) IV.3. RT-PCR IV.4. RFLP IV.5. Phản ứng trung hòa virus(Virus neutralization=VN) IV.6. ELISA. IV.7. Vaccine. V. Kết luận. VI. Tài liệu tham khảo Giáo viên HD: TS. Nguyễn Ngọc Hải
Tác giả: Nhóm tác giả | Ngày: | Nguồn: Đại học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh
Giới thiệu: Enzyme trong công nghệ chế biến nước giải khát & nước trái cây  - Ứng dụng enzym trong chế biến trà  - Enzym trong chế biến ca cao  - Enzym trong chế biến nước táo cô đặc  - Các enzym khác dùng trong chế biến nước trái cây Enzyme trong công nghệ chế biến đường..
Tác giả: ThS. Đinh Ngọc Loan | Ngày: | Nguồn: Đại học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh
Giới thiệu: ChươnG 1. Nhập môn CSDL ChươnG 2. Cơ sở dữ liệu quan hệ ChươnG 3. Chuẩn hoá CSDL ChươnG 4. Thiết kế hệ thống ChươnG 5. CSDL Tài nguyên đất đai
Tác giả: ThS. Lê Ngọc Lãm | Ngày: | Nguồn: Đại học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh
Giới thiệu: + Mở đầu + Chu trình carbon và ảnh hưởng của việc thay đổi khí hậu đến chu trình carbon trong hệ sinh thái đất  - Chu trình carbon trong môi trường  - Quá trình hình thành và sự thay đổi trữ lượng C trong môi trường đất  - Biến đổi khí hậu ảnh hưởng đến chu trình carbon trong môi trường đất  - Một số phương pháp xác định biến đổi hàm lượng carbon trong..
Tác giả: Nguyễn Vinh Quy | Ngày: | Nguồn: Đại học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh
Giới thiệu: Bài 1.Khái quát về quản lý dịch bệnh thuỷ sản Bài 2.Tác động của ngành thuỷ sản tới môi trường sinh thái và tài nguyên thuỷ sản Bài 3. Ký sinh trùng gây bệnh có nguồn gốc thủy sản Bài 4.Tài nguyên biển và vi tảo độc Bài 5. Bệnh nấm thủy my ở động vật thủy sản nước ngọt Bài 6.Bảy biện pháp phòng bệnh cho cá Bài 7.Nhiễm..
Tác giả: Trần Thanh Phong | Ngày: | Nguồn: Đại học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh
  
 
Tính năng phần mềm
Trang Liên kết
Thông kê truy cập
Số lượt truy cập:688470
Số người Online:236