Sách điện tử  |  Sách quyển  |  Video  |  Audio  |  Hình ảnh
 
               
Tìm kiếm tài liệu trong các thư viện
Chọn nhóm trường
(32) Xem hết...
(25) Xem hết...
(3122) Xem hết...
(45) Xem hết...
(1203) Xem hết...
(186) Xem hết...
(147) Xem hết...
(106) Xem hết...
(132) Xem hết...
(101203) Xem hết...
(118) Xem hết...
(15217) Xem hết...
(143) Xem hết...
(0) Xem hết...
(36) Xem hết...
(0) Xem hết...
(25) Xem hết...
(0) Xem hết...
(89) Xem hết...
(0) Xem hết...
(1688) Xem hết...
(0) Xem hết...
(88) Xem hết...
(0) Xem hết...
(49) Xem hết...
(0) Xem hết...
(113) Xem hết...

   
Kết quả tìm kiếm
kết quả 81 - 89 trong tổng số 89 cho từ khóa : Trước 1 2 3 4 5
Giới thiệu: Chương 1: Giới thiệu về internet và sự ra đời của tin sinh học Chương 2: Tìm kiếm thông tin trên internet Chương 3: Cơ sở dữ liệu sinh học và các ngân hàng cơ sở dữ liệu
Tác giả: ThS. Phan Trọng Nhật | Ngày: | Nguồn: Đại học Nông nghiệp Hà Nội
Giới thiệu: 1. Khái niệm về các biến sinh học 2. Tóm tăt và trình bày các dữ liệu 3. Kiểm định giả thiết 4. Phụ lục 5. Tài liệu tham khảo
Tác giả: Đỗ Đức Lực | Ngày: | Nguồn: Đại học Nông nghiệp Hà Nội
Giới thiệu: - Khởi động Word - Phương pháp gõ tiếng Việt - Định dạng văn bản - In văn bản
Tác giả: Phạm Quang Dũng | Ngày: | Nguồn: Đại học Nông nghiệp Hà Nội
Gợi ý dịch :
Giới thiệu: Chương I: Nhiệt sinh học Chương II: Điện sinh học Chương III: Quang sinh học Chương IV: Phóng xạ sinh học
Tác giả: | Ngày: | Nguồn: Đại học Nông nghiệp Hà Nội
Giới thiệu: PHẦN I. NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH C++ Chương 1. Các phần tử cơ bản của ngôn ngữ C++ Chương 2. Các kiểu dữ liệu cơ bản trong C++ Chương 3. Khai báo. Biểu thức. Khối lệnh Chương 4. Vào/ra dữ liệu với C++ Chương 5. Các lệnh điều khiển chương trình Chương 6. Mảng và xâu ký tự Chương 7. Kiểu cấu trúc và kiểu liệt kê Chương 8. Con trỏ Chương 9. Hàm trong C++ PHẦN II. LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG Chương 1. Khái niệm về lập trình hướng đối tượng Chương 2. Lớp và đối tượng của lớp Chương 3. Chồng hàm (function..
Tác giả: Ngô Công Thắng | Ngày: | Nguồn: Đại học Nông nghiệp Hà Nội
Giới thiệu: Chương 1. Những vấn đề cơ bảncủa khoa học Kinh tế tài nguyên môi trường Chương 2. Môi trường và phát triển Chương 3. Kinh tế tài nguyên có thể tái tạo Chương 4. Kinh tế tài nguyên không thể tái tạo Chương 5. Kinh tế ô nhiễm MT (pollution economics) Chương 6. Các phương pháp đánh giá giá trị tài nguyên môi trường và ô nhiễm môi..
Tác giả: TS. Nguyễn Văn Song | Ngày: | Nguồn: Đại học Nông nghiệp Hà Nội
Giới thiệu: Bài 1. Các phân bố cơ bản Bài 2. Phương pháp hồi qui (OLS) Bài 3. Các vấn đề của kinh tế lượng Bài 4. Xây dựng và kiểm định mô hình Bài 5. Hàm cực biên (Frontier Functions) Bài 6. Mô hình có biến phụ thuộc là biến rời rạc (hay biến nhị phân) Tài liệu tham khảo, dữ liệu khảo sát
Tác giả: Phạm Văn Hùng | Ngày: | Nguồn: Đại học Nông nghiệp Hà Nội
Giới thiệu: Chương 1: Khái niệm cơ bản về các hệ cơ sở dữ liệu Chương 2: Các mô hình dữ liệu Chương 3: Ngôn ngữ SQL Chương 4: Lý thuyết thiết kế CSDL quan hệ Chương 5: Tổ chức dữ liệu vật lý
Tác giả: Ths. Hoàng Thị Hà | Ngày: | Nguồn: Đại học Nông nghiệp Hà Nội
Giới thiệu: Ảnh hưởng của việc sử dụng phân đạm đến khả năng tích lũy hàm lượng NO3-, NH4+ trong nước mặt và nước ngầm tại xã Đặng Xá - huyện Gia Lâm – thành phố Hà Nội. Phần I: Mở đầu Phần II: Tổng quan nghiên cứu Phần III: Nội dung và phương pháp nghiên cứu Phần IV: Kết quả nghiên cứu và thảo luận Phần V: Kết luận và kiến nghị Giáo viên HD: TS. Đỗ Nguyên Hải
Tác giả: Vũ Thị Loan | Ngày: | Nguồn: Đại học Nông nghiệp Hà Nội
  
 
Tính năng phần mềm
Trang Liên kết
Thông kê truy cập
Số lượt truy cập:688470
Số người Online:198