Sách điện tử  |  Sách quyển  |  Video  |  Audio  |  Hình ảnh
 
               
Tìm kiếm tài liệu trong các thư viện
Chọn nhóm trường
(32) Xem hết...
(25) Xem hết...
(3122) Xem hết...
(45) Xem hết...
(1203) Xem hết...
(186) Xem hết...
(147) Xem hết...
(106) Xem hết...
(132) Xem hết...
(101203) Xem hết...
(118) Xem hết...
(15217) Xem hết...
(143) Xem hết...
(0) Xem hết...
(36) Xem hết...
(0) Xem hết...
(25) Xem hết...
(0) Xem hết...
(89) Xem hết...
(0) Xem hết...
(1688) Xem hết...
(0) Xem hết...
(88) Xem hết...
(0) Xem hết...
(49) Xem hết...
(0) Xem hết...
(113) Xem hết...

   
Kết quả tìm kiếm
kết quả 21 - 40 trong tổng số 88 cho từ khóa : Trước 1 2 3 4 5 Sau
Giới thiệu: Chương 1 Cơ sở lý luận - khoa học của quy hoạch sử dụng đất đai Chương 2 Quy hoạch sử dụng đất đai cấp tỉnh, cấp huyện  Chương 3 Quy hoạch sử dụng đất đai cấp xã TÀI LIỆU THAM KHẢO 
Tác giả: TS. Lương Văn Hinh (chủ biên) | Ngày: | Nguồn: Đại học Thái Nguyên
Giới thiệu: Dùng cho hệ Đại học ngành Quản lý Đất đai, Môi trưòng Phát triển Nông thôn. Lời nói đầu Chương 1: Đại cương về phát triển và phát triển nông thôn  Chương 2: Đặc trưng của vùng nông thôn và sự cần thiết phát triển nông thôn Chương 3: Những vấn đề vĩ mô về phát triển nông thôn  Chương 5: Ứng dụng phương pháp tiếp cận..
Tác giả: PGS.TS Nguyễn Ngọc Nông (chủ biên) | Ngày: | Nguồn: Đại học Thái Nguyên
Giới thiệu: Lời nói đầu Chương 1: Quần xã và các khái niệm liên quan Chương 2: Mối quan hệ qua lại giữa các loài trong quần xã Chương 3: Đặc điểm cơ bản của tổ chức quần xã Chương 4: Năng suất của quần xã thực vật Chương 5: Sinh thái của các quần xã thực vật Chương 6: Sự biến đổi của quần xã thực vật theo thời gian  (diễn thế) Chương 7: Phân loại quần xã và  hệ thống các..
Tác giả: PGS.TS. Hoàng Chung | Ngày: | Nguồn: Đại học Thái Nguyên
Giới thiệu: Chương 1: Đại cương về quản lý hành chính nhà nước và quản lý nhà nước về đất đai Chương 2: Quá trình phát triển của công tác quản lý nhà nước về đất đai ở nước ta Chương 3: Nội dung quản lý nhà nước về đất đai Tài liệu tham khảo
Tác giả: TS. Nguyễn Khắc Thái Sơn | Ngày: | Nguồn: Đại học Thái Nguyên
Gợi ý dịch :
Giới thiệu: Chương 1 Khái quát về hệ thống tự động hoá quá trình sản xuất Chương 2 Các yêu cầu cơ bản và quy chuẩn thiết kế hệ thống điều khiển tự động quá trình công nghệ Chương 3 Nguồn cung cấp năng lượng cho hệ thống thiết bị điều khiển Chương 4 Công tác lắp ráp hệ thống Chương 5 Tự động hoá nồi hơi Chương 6 Tự động hoá quá trình sản xuất xi măng chương 7 Tự động hoá quá..
Tác giả: ThS. Nguyễn Hoài Nam | Ngày: | Nguồn: Đại học Thái Nguyên
Giới thiệu: Chương 1. Cơ sở lí luận Chương 2. Phương pháp tổ chức hoạt động Ngoại khoá vật lí ở trường THPT Chương 3. Thực trạng và giải pháp cho việc tổ chức hoạt động ngoại khoá vật lí ở trường THPT Chương 4. Một số bài tập định tính, thí nghiệm dùng trong tổ chức hoạt động ngoại khoá vật lí ở trường THPT Chương 5. Một số trò chơi dùng trong tổ chức ngoại khoá vật lí Phụ lục Gợi ý trả lời một số câu hỏi Chương 4
Tác giả: Nguyễn Quang Đông | Ngày: | Nguồn: Đại học Thái Nguyên
Giới thiệu: Lời nói đầu Phần I: Đại cương về phương pháp nghiên cứu khoa học  Khái niệm cơ bản về phương pháp luận  Các phương pháp nghiên cứu thông dụng  Xây dựng đề cương nghiên cứu khoa học  Các biến trong nghiên cứu  Chọn mẫu trong nghiên cứu khoa học  Cách thu thập và trình bày số liệu nghiên cứu Phần II: Thống kê ứng dụng trong nghiên cứu y..
Tác giả: PGS.TS Đỗ Hàm chủ biên | Ngày: | Nguồn: Đại học Thái Nguyên
Giới thiệu: Tài liệu dùng cho các lớp cao học thạc sĩ. Bài mở đầu Đối tượng và ý nghĩa của phương pháp luận nghiên cứu khoa học Chương I Khoa học, kỹ thuật và công nghệ Chương II Nghiên cứu khoa học Chương III Tiếp cận và sáng tạo khoa học Chương IV Nội dung của nghiên cứu khoa học Chương V Phương pháp nghiên cứu khoa học Chương VI Logic tiến trình nghiên cứu khoa học Chương VII Đề tài..
Tác giả: Nguyễn Văn Hộ, Nguyễn Đăng Bình | Ngày: | Nguồn: Đại học Thái Nguyên
Giới thiệu: Lời nói đầu Giới thiệu chung Chương i: Chuẩn bị số liệu Chương ii: Cơ sở dữ liệu Chương iii: Phân tổ và kiểm định thống kê. Chương iv: Phân tích số liệu  điều tra và biểu diễn kểt quả Bài tập thực hành
Tác giả: TS. Đỗ Anh Tài | Ngày: | Nguồn: Đại học Thái Nguyên
Gợi ý dịch :
Giới thiệu: Chương 1. Nguồn thuỷ năng và khả năng sử dụng nguồn thuỷ năng Chương 2. Thông số thuỷ năng của nhà máy thuỷ điện Chương 3. Tính toán thiết kế nhà máy thuỷ điện
Tác giả: Nguyễn Đức Tình | Ngày: | Nguồn: Đại học Thái Nguyên
Giới thiệu: Chương 1. Giới thiệu ngôn ngữ C++ Chương 2. Các khái niệm cơ bản Chương 3. Các cấu trúc điều khiển Chương 4. Hàm và cấu trúc Chương trình Chương 5. Con trỏ (Pointer) Chương 6. Các kiểu dữ liệu có cấu trúc Chương 7. Các thao tác với tệp tin Chương 8. Màn hình và cửa sổ - Đồ hoạ - âm thanh
Tác giả: Nguyễn Mạnh Đức | Ngày: | Nguồn: Đại học Thái Nguyên
Giới thiệu: Ngân hàng câu hỏi thi kết thúc học phần học phần:  - Thông tin quang 1   - Kỹ thuật thông tin quang  - Giới thiệu về thiết kế logic  - Cơ sở thông tin số  - Hệ thống viễn thông  - Anten và truyền sóng  - Công nghệ voip  - Công nghệ ATM  - Kỹ thuật chuyển mạch và tổng đài số  - Xử lý tín hiệu số  - Công nghệ XDSL  - ..
Tác giả: | Ngày: | Nguồn: Đại học Thái Nguyên
Giới thiệu: Chương trình hai tín chỉ. Sử dụng cho đào tạo hệ đại học ngành và chuyên ngành: Cơ khí luyện kim và cán thép; Cơ khí CTM; Công nghệ Kỹ thuật ô tô; Hệ thống điện; Tự động hoá; Kỹ thuật điều khiển; Điện tử viễn thông; Kỹ thuật điện tử; Kỹ thuật máy tính; Sư phạm  kỹ thuật điện; Sư phạm cơ khí; KSCLC Cơ khí CTM; KSCLC Tự động hoá. 1. Nội dung đánh..
Tác giả: Đỗ Mạnh Cường | Ngày: | Nguồn: Đại học Thái Nguyên
Giới thiệu: Bài báo này giới thiệu và đánh giá một số phương pháp thiết kế bộ điều khiển cho hệ tuyến tính và phi tuyến như PID, LQG, bộ điều khiển thích nghi tham chiếu theo mô hình mẫu MRAS (Model Reference Adaptive Systems) và bộ điều khiển learning feed-forward dựa trên mạng nơron. Kết quả của các phương pháp thiết kế được mô phỏng trên phần mềm 20-Sim và kiểm chứng trên mô..
Tác giả: Nguyễn Duy Cương, Đào Bá Phong, Phan Xuân Minh | Ngày: | Nguồn: Đại học Thái Nguyên
Giới thiệu: Lời giới thiệu Phần 1: Khoa học môi trường Môi trường cơ bản và các nguyên lý sinh thái học Môi trường và sức khỏe Ô nhiễm môi trường Phần 2: Các thành phần môi trường  liên quan đến sức khỏe Ô nhiễm không khí và sức khỏe cộng đồng Ô nhiễm nước và sức khỏe cộng đồng Ô nhiễm đất và sức khỏe cộng đồng Xử lý chất thải rắn, chất thải..
Tác giả: | Ngày: | Nguồn: Đại học Thái Nguyên
Giới thiệu: Lời nói đầu Mở đầu Chương I: Khái niệm và phân loại miễn dịch Chương II: Kháng nguyên, kháng thể và phản ứng giữa kháng nguyên -kháng thể Chương III: Miễn dịch bênh lý Chương IV: Ứng dụng của miễn dịch học trong thực tiễn Tài liệu tham khảo
Tác giả: Nguyễn Quang Tuyên | Ngày: | Nguồn: Đại học Thái Nguyên
Gợi ý dịch :
Giới thiệu: Chương 1: Mở đầu Chương 2: Những lý thuyết cơ bản về cơ cấu nâng Chương 3: Bộ phận mang giữ tải - Dây và chi tiết quấn dây Chương 4: Các thiết bị dừng và điều chỉnh vận tốc Chương 5: Các cơ cấu phối hợp của máy trục Chương 6: Các thiết bị nâng đơn giản Chương 7: Cầu trục và cần trục thông dụng Cầu trục rót thép Chương 8: Máy vận chuyển liên tục
Tác giả: Hồ Kì Thanh | Ngày: | Nguồn: Đại học Thái Nguyên
Giới thiệu: Giới thiệu về WLAN, mô hình mạng và bảo mật không dây. I. Giới thiệu về Wireless LAN (WLAN) II.Các mô hình WLAN III. Mã hóa IV. Các giải pháp bảo mật nổi bật: V. Các kiểu tấn công trong mạng WLAN
Tác giả: Hoàng Chiến Thắng | Ngày: | Nguồn: Đại học Thái Nguyên
Giới thiệu: Lời nói đầu Mở đầu Chương 1. Đặc tính và tương tác bề mặt vật rắn. Chương 2. Lý thuyết cơ bản về ma sát Chương 3. Lý thuyết cơ bản về mòn Chương 4. Bôi trơn trong kỹ thuật. Chương 5. Một vài biện pháp công nghệ bề mặt nhằm giảm ma sát và mòn Tài liệu tham khảo
Tác giả: Nguyễn Đăng Bình - Phan Quang Thế | Ngày: | Nguồn: Đại học Thái Nguyên
Giới thiệu: Chương 1 Hệ vi xử lý Chương 2 Bộ vi xử lý 8088 của Intel Chương 3 Lập trình bằng hợp ngữ cho 8088 trên máy tính IBM PC Chương 4 Ghép 8088 với bộ nhớ và tổ chức vào ra dữ liệu Chương 5 Vào ra dữ liệu bằng cách thăm dò Chương 6 Ngắt và xử lý ngắt trong hệ Vi xử lý 8088 Chương 7 Vào ra dữ liệu bằng DMA  
Tác giả: Nguyễn Tiến Duy | Ngày: | Nguồn: Đại học Thái Nguyên
  
 
Tính năng phần mềm
Trang Liên kết
Thông kê truy cập
Số lượt truy cập:688470
Số người Online:206