Sách điện tử  |  Sách quyển  |  Video  |  Audio  |  Hình ảnh
 
               
Tìm kiếm tài liệu trong các thư viện
Chọn nhóm trường
(32) Xem hết...
(25) Xem hết...
(3122) Xem hết...
(45) Xem hết...
(1203) Xem hết...
(186) Xem hết...
(147) Xem hết...
(106) Xem hết...
(132) Xem hết...
(101203) Xem hết...
(118) Xem hết...
(15217) Xem hết...
(143) Xem hết...
(0) Xem hết...
(36) Xem hết...
(0) Xem hết...
(25) Xem hết...
(0) Xem hết...
(89) Xem hết...
(0) Xem hết...
(1688) Xem hết...
(0) Xem hết...
(88) Xem hết...
(0) Xem hết...
(49) Xem hết...
(0) Xem hết...
(113) Xem hết...

   
Kết quả tìm kiếm
kết quả 41 - 60 trong tổng số 88 cho từ khóa : Trước 1 2 3 4 5 Sau
Gợi ý dịch :
Giới thiệu: I. Phần 1: Phần lý thuyết Chương I: Các khái niệm cơ bản và cấu trúc chung Chương II: Họ vi xử lý intel 8086 Chương III: Hệ vi điều khiển 8 bit họ 8051 Chương IV: Ghép nối và trao đổi dữ liệu trong hệ vi xử lý Phục lục 1: Danh mục các từ viết tắt Phục lục 2: Tập lệnh của vi điều khiển họ 8051. II. Phần 2: Phần thảo luận, bài tập
Tác giả: Dương Quốc Hưng | Ngày: | Nguồn: Đại học Thái Nguyên
Gợi ý dịch :
Giới thiệu: Lời nói đầu. Phần 1. Nhiệt động kỹ thuật . Chương I. Những khái niệm cơ bản và trạng thái vật chất ở thể khí . Chương II. Định luật nhiệt động thứ nhất Chương III. Định luật nhiệt động 2 và chu trình Carnot. Chương IV. Chu trình nhiệt động củamột số thiết bị nhiệt Phần 2. Truyền nhiệt. Chương I. Dẫn nhiệt. Chương IV. Truyền nhiệt và thiết bị trao đổi nhiệt Phần bài tập . Phụ lục
Tác giả: Đỗ Văn Quân | Ngày: | Nguồn: Đại học Thái Nguyên
Gợi ý dịch :
Giới thiệu: Chương 1 Hiện tượng phóng điện của sét nguồn phát sinh quá điện áp khí quyển Chương 2 Phóng điện xung kích Chương 3 Bảo vệ chống sét đánh thẳng Chương 4 Quá trình sóng điện trên đường dây tải điện Chương 5 Phóng điện vầng quang trên đường dây Chương 6 Nối đất trong hệ thống điện Chương 7 Thiết bị chống sét Chương 8 Bảo vệ chống sét đường dây tải điện Chương..
Tác giả: Bộ môn Năng lượng điện | Ngày: | Nguồn: Đại học Thái Nguyên
Giới thiệu: Giáo trình dùng cho bậc Cao học. Lời nói đầu Mở đầu Phần thứ nhất. Ký sinh trùng học đại cương Chương 1. Phân bố và nguồn gốc của ký sinh trùng Chương 2. Sự thích nghi của vật ký sinh với đời sống ký sinh Chương 3. Vật chủ, mối quan hệ vật ký sinh và vật chủ Chương 4. Khu hệ ký sinh trùng và môi trường Chương 5. Miễn dịch, vấn đề kháng thuốc và..
Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Lan (chủ biên) | Ngày: | Nguồn: Đại học Thái Nguyên
Gợi ý dịch :
Giới thiệu: Lời giới thiệu. Hướng dẫn sử dụng tài liệu. Kinh tế học và sự vận dụng vào kinh tế y tế . Nguồn kinh phí cho y tế  sử dụng và tạo nguồn bổ sung Chi phí trong chăm sóc sức khoẻ Bảo hiểm y tế. Quy định bảo hiểm y tế Hướng dẫn tự học, tự nghiên cứu vận dụng thực tế Hướng dẫn đánh giá môn học . Đáp án
Tác giả: ThS.GVC. Mai Đình Đức (chủ biên) | Ngày: | Nguồn: Đại học Thái Nguyên
Giới thiệu: Chương I. Giới thiệu chung về dự án và xây dựng, quản lý dự án Chương II. Điều tra điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội vùng dự án Chương III. Một số kỹ thuật thường được sử dụng trong điều tra, xây dựng và quản lý dự án Chương IV. Xây dựng dự án Chương V. Quản lý và thực hiện dự án Tài liệu tham khảo chính
Tác giả: GS.TS. Từ Quang Hiền (chủ biên) | Ngày: | Nguồn: Đại học Thái Nguyên
Giới thiệu: Chương 1: Dạy học toán với sự hỗ trợ của công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) Chương 2: Sử dụng phần mềm Graph Chương 3: Sử dụng phần mềm hình học động Chương 4: Hướng dẫn sử dụng phần mềm Maple Tài liệu trích dẫn, tham khảo
Tác giả: Trịnh Thanh Hải (chủ biên) | Ngày: | Nguồn: Đại học Thái Nguyên
Giới thiệu: Lời nói đầu Chương I: Bài mở đầu Chương II: Kỹ thuật sản xuất hạt giống cây rừng Chương III: Kỹ thuật sản xuất cây con Chương IV: Kỹ thuật trồng rừng Chương V: Kỹ thuật trồng rừng thâm canh và thâm canh rừng trồng Chương VI: Kỹ thuật gây trồng một só loài cây thông dụng Tài liệu tham khảo.
Tác giả: ThS. Mai Quang Trường (chủ biên) - ThS. Lương Thị Anh | Ngày: | Nguồn: Đại học Thái Nguyên
Gợi ý dịch :
Giới thiệu: Mở đầu Chương 1: Tư tưởng tiến hoá Darwin Chương 2: Lý thuyết tiến hoá của Darwin Chương 3: Sự phát triển lý thuyết tiến hoá sau Darwin Phần II: Thuyết tiến hoá hiện đại Chương 4: Đơn vị tiến hoá cơ sở Chương 5: Nguyên liệu tiến hoá cơ sở Chương 6: Các nhân tố tiến hóa cơ bản Chương 7: Sự hình thành các đặc điểm thích nghi Chương 8: Loài và sự hình thành..
Tác giả: Nguyễn Trọng Lạng | Ngày: | Nguồn: Đại học Thái Nguyên
Giới thiệu: Chương I. Đối tượng, nhiệm vụ và phương pháp kế toán Chương II. Chứng từ kế toán và kiểm kê Chương III. Tính giá đối tượng kế toán  Chương IV. Tổng hợp và cân đối kế toán  Chương V. Tài khoản và ghi sổ kép  Chương VI. Kế toán các quá trình kinh doanh chủ yếu Chương VII. Các phương pháp kiểm tra số liệu kế toán Chương VIII. Sổ kế..
Tác giả: TS. Đoàn Quang Thiệu (chủ biên) | Ngày: | Nguồn: Đại học Thái Nguyên
Giới thiệu: Học phần Máy công cụ nâng cao. Lời nói đầu Chương I. Tính toán thiết kế và điều chỉnh tốc độ trong hệ thống truyền dẫn thuỷ lực Chương II. Điều chỉnh máy gia công bánh răng Chương III. Điều chỉnh máy tự động và bán tự động Chương IV. Máy gia công bằng điện lý - điện hoá
Tác giả: PGS.PTS - Dương Đình Giáp | Ngày: | Nguồn: Đại học Thái Nguyên
Gợi ý dịch :
Giới thiệu: Lời nói đầu Bài mở đầu: Vai trò của hoa lan và tình hình sản xuất hoa lan Chương 1: Đặc điểm thực vật học và phân loại hoa lan Chương 2: Yêu cầu ngoại cảnh hoa lan Chương 3: Nhân giống hoa lan Chương 4: Kỹ thuật nuôi trồng hoa lan Chương 5: Kỹ thuật trồng một số loài lan phổ biến Tài liệu tham khảo
Tác giả: PGS. TS. Đào Thanh Vân (chủ biên) - ThS. Đặng thị Tố Nga | Ngày: | Nguồn: Đại học Thái Nguyên
Gợi ý dịch :
Giới thiệu: LỜI NÓI ĐẦU Phần I: ĐẠI CƯƠNG  Chương I: Vai trò của cây hoa và tình hình sản xuất hoa  Chương II: Yêu cầu ngoại cảnh của cây hoa  Chương III: Kỹ thuật nhân giống hoa Phần II: CHUYÊN KHOA  Chương IV: Kỹ thuật trồng hoa hồng  Chương V: Kỹ thuật trồng hoa cúc  Chương VI: Kỹ thuật trồng hoa đồng tiền  Chương VII: Kỹ thuật trồng hoa lily TÀI LIỆU THAM KHẢO
Tác giả: PGS.TS. Đào Thanh Vân (Chủ biên), ThS. Đặng Thị Tố Nga | Ngày: | Nguồn: Đại học Thái Nguyên
Giới thiệu: Lời giới thiệu Khái niệm, vị trí vai trò của truyền thông - giáo dục sức khỏe Quá trình thay đổi hành vi sức khỏe Nguyên tắc truyền thông- giáo dục sức khỏe Kỹ năng truyền thông - giáo dục sức khỏe Phương tiện và phương pháp truyền thông giáo dục sức khỏe Lập kế hoạch truyền thông giáo dục sức khoẻ. Giáo dục sức khoẻ ở cộng đồng Đánh giá kết quả..
Tác giả: PGS. TS. Đàm Khai Hoàn (chủ biên) | Ngày: | Nguồn: Đại học Thái Nguyên
Giới thiệu: Lời giới thiệu Mở đầu Chương1: Phát triển văn hoá, phát triển giáo dục  và phát triển con người Chương 2: Nhiệm vụ giáo dục bản sắc văn hoá dân tộc  cho sinh viên trong các trường sư phạm Chương 3: Giáo dục bản sắc văn hoá dân tộc cho sinh viên - định hướng và biện pháp Kết luận Tài liệu tham khảo
Tác giả: TS. Phạm Hồng Quang | Ngày: | Nguồn: Đại học Thái Nguyên
Gợi ý dịch :
Giới thiệu: Phần I: Giới thiệu chung về tương tác người - máy Chương I: Con người Chương II: Máy tính Chương III: Tương tác Phần II: Thiết kế giao diện người dùng Chương 4: Giới thiệu chung về thiết kế giao diện người dùng Chương 5: Các hoạt động phát triển phần mềm Chương 6: Các mô hình của người dùng trong thiết kế giao diện Chương 7: Quy trình thiết kế giao diện người dùng hướng người dùng Chương..
Tác giả: Khoa công nghệ thông tin | Ngày: | Nguồn: Đại học Thái Nguyên
Giới thiệu: LỜI NÓI ĐẦU Chương 1 GIẢI PHẪU NGỰC Chương 2 GIẢI PHẪU HỆ TIÊU HÓA Chương 3 GIẢI PHẪU HỆ TIẾT NIỆU SINH DỤC Chương 4 GIẢI PHẪU HỆ THẦN KINH TÀI LIỆU THAM KHẢO
Tác giả: TS. Trịnh Xuân Đàn (chủ biên) | Ngày: | Nguồn: Đại học Thái Nguyên
Giới thiệu: LỜI NÓI ĐẦU Chương 1 GIẢI PHẪU ĐẠI CƯƠNG Chương 2 GIẢI PHẪU CHI TRÊN Chương 3 GIẢI PHẪU CHI DƯỚI Chương 4 GIẢI PHẪU ĐẦU-MẶT CỔ Chương 5 GIẢI PHẪU GIÁC QUAN TÀI LIỆU THAM KHẢO
Tác giả: TS. Trịnh Xuân Đàn (chủ biên) | Ngày: | Nguồn: Đại học Thái Nguyên
Giới thiệu: Bài mở đầu Chương 1: Thông số hình học của dụng cụ cắt & lớp cắt Chương 2: Vật liệu dụng cụ cắt Chương 3: Tiện Chương 4: Gia công lỗ Chương 5: Phay Chương 6: Gia công ren Chương 7: Gia công răng Chương 8: Mài Chương 9: Hệ thống dụng cụ cắt trên máy CNC
Tác giả: ThS. Cao Thanh Long | Ngày: | Nguồn: Đại học Thái Nguyên
Giới thiệu: Lời nói đầu Chương I: Một số khái niệm, cơ bản về độc học, môi trường và sức khỏe con người Chương II: Các chất độc hại Chương III: Sự hấp thụ phân bố và đào thải .. Chương IV: Các yếu tố ảnh hưởng đến độc tính Chương VI: Đánh giá nguy cơ của chất độc.. Chương VII: Ảnh hưởng của một số chất nguy hại tới sức khỏe con người
Tác giả: Trịnh Thị Thanh | Ngày: | Nguồn: Đại học Thái Nguyên
  
 
Tính năng phần mềm
Trang Liên kết
Thông kê truy cập
Số lượt truy cập:688470
Số người Online:212