Sách điện tử  |  Sách quyển  |  Video  |  Audio  |  Hình ảnh
 
               
Tìm kiếm tài liệu trong các thư viện
Chọn nhóm trường
(32) Xem hết...
(25) Xem hết...
(3122) Xem hết...
(45) Xem hết...
(1203) Xem hết...
(186) Xem hết...
(147) Xem hết...
(106) Xem hết...
(132) Xem hết...
(101203) Xem hết...
(118) Xem hết...
(15217) Xem hết...
(143) Xem hết...
(0) Xem hết...
(36) Xem hết...
(0) Xem hết...
(25) Xem hết...
(0) Xem hết...
(89) Xem hết...
(0) Xem hết...
(1688) Xem hết...
(0) Xem hết...
(88) Xem hết...
(0) Xem hết...
(49) Xem hết...
(0) Xem hết...
(113) Xem hết...

   
Kết quả tìm kiếm
kết quả 1 - 20 trong tổng số 49 cho từ khóa : 1 2 3 Sau
Giới thiệu: Thiết kế tính toán nhịp dầm cầu bê tông dự ứng lực với FRAME: Thiết kế kết cấu bê tông dự ứng lực dầm nhịp, vật liệu, xây dựng boong, tính toán bê tông cốt thép dự ứng lực. 1. Конструирование предварительно напряженных железобетонных балок пролетных строений 2. Материалы для изготовления железобетонных балок пролетных строений 3. Конструирование мостового полотна 4. Расчет плиты проезжей части (пример) 5. Расчет..
Tác giả: Иванов Г.П. | Ngày: | Nguồn: Đại học Xây dựng
Giới thiệu: Hướng dẫn đồ án. Hướng dẫn cách trình bày bố cục và nội dung, dùng để tham khảo khi làm đồ án nền móng.
Tác giả: TS. Nguyễn Đình Tiến | Ngày: | Nguồn: Đại học Xây dựng
Giới thiệu: Phần 1. Các khái niệm cơ bản Chương 1. Tổng quan 1. Hệ toạ độ 2. Nút 3. Các loại liên kết 4. Vật liệu 5. Tải trọng và tổ hợp tải trọng 6. Bài toán phân tích 7. Diaphram Centers of Rigidity, Centers of Mass Chương 2. Kết cấu hệ thanh 1. Tổng quan về phân thanh 2. Tiết diện (Frame Section) 3. Liên kết giữa hai phần tử 4. Tự động chia nhỏ phần tử (Automatic Frame Subdivide) 5. Các loại tải trọng (Load) 6. Nội..
Tác giả: Trần Anh Bình | Ngày: | Nguồn: Đại học Xây dựng
Giới thiệu: Lời nói đầu Chương 1. Khái niệm cơ bản về hệ thống điều khiển tự động (HTĐKTĐ) Phần I. Hệ thống điều khiển tuyến tính liên tục (TTLT) Chương II. Mô tả toán học các phần tử của hệ thống điều khiển TTLT Chương III. Tín hiệu điều khiển, các khâu động học điển hình trong HTĐKTĐ Chương IV. Phân tích và tổng hợp một HTĐK theo điều kiện ổn định Chương V. Đánh giá chất lượng của một HTĐK theo tiêu chuẩn chất lượng Chương VI. Phương trình trạng thái và điều kiện điều khiển được, quan sát được của một..
Tác giả: TS. Đỗ Xuân Tùng (chủ biên) | Ngày: | Nguồn: Đại học Xây dựng
Giới thiệu: Chương 1: Giới thiệu chung về mỏ bạch hổ Chương 2: Tính toán và thiết kế tuyến ống Chương 3 : Thi công tuyến ống Phụ lục 1 : Tính toán ổn định vị trí tuyến ống Phụ lục 2 : Tính ổn định đoạn cong lõm.
Tác giả: | Ngày: | Nguồn: Đại học Xây dựng
Giới thiệu: Chương i: Tổng quan Chương ii: Xây dựng và lựa chon phương án Chương iii: Tính toán nội lực và biến dạng Chương iv: Thiết kế và kiểm tra cấu kiện Chương v: Thiết kế nền móng
Tác giả: | Ngày: | Nguồn: Đại học Xây dựng
Giới thiệu: Đồ án nhằm mục đích tính toán thiết kế kết cấu chân đế công trình biển cố định bằng thép với nhiệm vụ làm giàn đỡ đầu giếng..
Tác giả: Nhóm sinh viên | Ngày: | Nguồn: Đại học Xây dựng
Giới thiệu: Phần i - Giới thiệu chung Phần ii - Xây dựng và lựa chọn phương án Phần iii - Xác định các tải trọng tác động lên công trình Phần iv - Xác định nội lực và chuyển vị Phần v - Thiết kế cấu kiện trụ đỡ và đế móng. Phần vi - Thiết kế nền móng  công trình Phần vii - Kết  luận  và nhận xét  
Tác giả: | Ngày: | Nguồn: Đại học Xây dựng
Gợi ý dịch :
Giới thiệu: Chương I. Công tác xây Chuong II. Dàn Giáo công tác Chương III. Máy xây dựng Chương IV. Công tác cốt thép
Tác giả: Doãn Hiệu | Ngày: | Nguồn: Đại học Xây dựng
Giới thiệu: Chương 1: Tổng quan Chương 2: Các phương pháp phân tích mỏi đường ống Chương 3: Các số liệu đầu vào phục vụ phân tích mỏi đường ống biển Việt Nam Chương 4: Ví dụ áp dụng
Tác giả: Vũ Công Hoan | Ngày: | Nguồn: Đại học Xây dựng
Giới thiệu: Chương 1: Khái quát về khu vực thành phố Quy Nhơn Chương 2: Quy mô công suất của hệ thống và lựa chọn phương án cấp nước Chương 3: Chế độ tiêu thụ nước của hệ thống -  thể tích bể chứa – đài nước Chương 4: Tính toán thiết kế mạng lưới cấp nước Chương 5: Tính toán thiết kế trạm xử lý nước thiên nhiên Chương 6: Thiết kế công trình thu - trạm bơm Chương 7: Thiết kế..
Tác giả: Mai Văn Tiệm | Ngày: | Nguồn: Đại học Xây dựng
Giới thiệu: I.Nhiệm vụ II. Chọn sơ đồ kết cấu III. Xác định tĩnh tải tác dụng IV. Thiết kế dầm dọc V. Thiết kế dầm ngang VI. Thiết kế liên kết dầm dọc và dầm ngang VII. Thiết kế liên kết dầm ngang với giàn chủ VIII. Thiết kế giàn chủ IX. Thiết kế nút giàn chủ X. Thiết kế hệ liên kết dọc XI. Thiết kế cổng cầu
Tác giả: Phạm Quý Dương | Ngày: | Nguồn: Đại học Xây dựng
Giới thiệu: Bảng Excel tính toán, thiết kế bê tông cốt thép dọc của dầm cột. Ver 2.0 (Update Jan/21/2003). I. Đơn vị sử dụng II. Cách nhập một hàm III. Các hàm tính toán cốt thép dọc của dầm. IV. Tính toán cốt đai. V. Tính cột chữ nhật chịu nén lệch tâm. Chỉ tính uốn phẳng. Không tính uốn xiên VI. Tính cột tròn chịu nén lệch tâm VII...
Tác giả: Hoàng Chính Nhân | Ngày: | Nguồn: Đại học Xây dựng
Gợi ý dịch :
Giới thiệu: Chương I : Tình hình xây dựng nhà có tầng hầm ở việt nam Chương II : Công nghệ thi công tầng hầm trong nhà nhiều tầng Chương II : Các vấn đề kỹ thuật cần được giải quyết khi thi công tầng hầm Chương IV : Những vấn đề cần giải quyết trong quá trình thi công tầng hầm theo ph ơng pháp từ trên xuống "Top - down"
Tác giả: Lê Đức Thành | Ngày: | Nguồn: Đại học Xây dựng
Giới thiệu: Phần I: Lý thuyết chung và quy trình Chương I.  Mở đầu Chương II. Giới thiệu các phương án thi công và lựa chọn phương án thi công Chương III. Quy trình thi công khối chân đế trên bờ Chương IV Quy trình thi công hạ thuỷ KCĐ xuống sà lan Chương V. Quy trình lai dắt và vận chuyển KCĐ đến vị trí xây dựng công trình Chương VI. Quá trình thi..
Tác giả: | Ngày: | Nguồn: Đại học Xây dựng
Giới thiệu: Ngành Tin học Xây dựng. Chương I. Công cụ lập trình Chương II. Thiết kế phần mềm Chương III. Đồ họa Chương IV. Trợ giúp và đóng gói Tài liệu tham khảo
Tác giả: Bộ môn Tin học Xây dựng | Ngày: | Nguồn: Đại học Xây dựng
Giới thiệu: Chương 1. Giao diện SAP2000. Chương 2. Tạo Sơ đồ hình học Chương 3. Tạo sơ đồ kết cấu. Chương 4. Phân tích bài toán và đọc kết quả Chương 5. Một số dạng đặc biệt Chương 6. Bài toán thiết kế
Tác giả: Hoàng Chính Nhân | Ngày: | Nguồn: Đại học Xây dựng
Giới thiệu: Chương 1. Những khái  niệm mở đầu Chương 2. Những khái niệm về đô thị Chương 3. Một số lý luân về thiết đô thị trên thế giới & việt nam Chương 4. Lý luận phát triển đô thị theo đơn vị ở & quy hoạch chi tiết đơn vị ở Chương 5. Các giai  đoạn và tỷ lệ thiết kế quy hoạch xây dựng
Tác giả: Tô Văn Hùng, Phan Hữu Bách | Ngày: | Nguồn: Đại học Xây dựng
Giới thiệu: 1. Các loại rò rỉ, thất thoát nước và các yếu tố ảnh hưởng đến chúng 2. Chiến lược giảm thiểu rò rỉ 3. Các phương pháp giảm thiểu rò rỉ 4. Các phương pháp phát hiện rò rỉ 5. Giảm thiều thất thoát nước không do rò rỉ 6. Mức rò rỉ kinh tế
Tác giả: TS. Phạm Tuấn Hùng | Ngày: | Nguồn: Đại học Xây dựng
Gợi ý dịch :
Giới thiệu: Chương 1. Sự xuất hiện của mỹ học kiến trúc Chương 2. Ý nghĩa của mỹ học kiến trúc Chương 3. Đặc tính của mỹ học kiến trúc Chương 4. Sự phát triển của mỹ học kiến trúc Chương 5. Nguyên tắc của mỹ học kiến trúc Chương 6. Hình thái của mỹ học kiến trúc Chương 7. Cơ chế mỹ học kiến trúc Chương 8. Kiến trúc là nghệ thuật của đẹp
Tác giả: Nguyễn Hồng Ngọc | Ngày: | Nguồn: Đại học Xây dựng
  
 
Tính năng phần mềm
Trang Liên kết
Thông kê truy cập
Số lượt truy cập:688470
Số người Online:191