Sách điện tử  |  Sách quyển  |  Video  |  Audio  |  Hình ảnh
 
               
Tìm kiếm tài liệu trong các thư viện
Chọn nhóm trường
(32) Xem hết...
(25) Xem hết...
(3122) Xem hết...
(45) Xem hết...
(1203) Xem hết...
(186) Xem hết...
(147) Xem hết...
(106) Xem hết...
(132) Xem hết...
(101203) Xem hết...
(118) Xem hết...
(15217) Xem hết...
(143) Xem hết...
(0) Xem hết...
(36) Xem hết...
(0) Xem hết...
(25) Xem hết...
(0) Xem hết...
(89) Xem hết...
(0) Xem hết...
(1688) Xem hết...
(0) Xem hết...
(88) Xem hết...
(0) Xem hết...
(49) Xem hết...
(0) Xem hết...
(113) Xem hết...

   
Kết quả tìm kiếm
kết quả 1 - 20 trong tổng số 113 cho từ khóa : 1 2 3 4 5 6 Sau
Giới thiệu: Lời nói đầu Chương 6. Tổng hợp các bộ lọc số có đáp ứng xung chiều dài vô hạn (bộ lọc số IIR) Chương 7. Cấu trúc và độ nhạy của các bộ lọc số Chương 8. Biểu diễn hệ thống rời rạc trong không gian trạng thái Chương 9. Lọc số nhiều nhịp Chương 10. Biến đổi Fourier nhanh Chương 11. Biến đổi Hilbert và hệ thống pha tối thiểu Phụ lục Tài liệu tham khảo
Tác giả: Nguyễn Quốc Trung | Ngày: | Nguồn: Học viện Bưu chính Viễn thông
Gợi ý dịch :
Giới thiệu: Chương 1:  Tín hiệu & hệ thống rời rạc Chương 2:  Biểu diễn tín hiệu & hệ thống trong miền phức Z Chương 3:  Biểu diễn tín hiệu & hệ thống trong miền tần số liên tục Chương 4:  Biểu diễn tín hiệu & hệ thống trong miền tần số rời rạc Chương 5:  Tổng hợp bộ lọc số FIR Chương 6:  Tổng hợp bộ lọc số IIR
Tác giả: | Ngày: | Nguồn: Học viện Bưu chính Viễn thông
Gợi ý dịch :
Giới thiệu: Chương 1. Biểu diễn tín hiệu và hệ thống trong miền thời gian rời rạc n Chương 2. Biểu diễn tín hiệu và hệ thống rời rạc trong miền Z Chương 3. Biểu diễn tín hiệu và hệ thống rời rạc trong miền tần số liên tục Chương 4. Biểu diễn tín hiệu và hệ thống rời rạc trong miền tần số rời rạc Chương 5. Tổng hợp bộ lọc số có đáp ứng xung có chiều dài vô hạn FIR Chương 6. Thiết kế bộ lọc số có đáp ứng..
Tác giả: Đặng Hoài Bắc | Ngày: | Nguồn: Học viện Bưu chính Viễn thông
Gợi ý dịch :
Giới thiệu: Chương 1. Nhập môn xử lý ảnh Chương 2. Thu nhận ảnh Chương 3. Xử lý nâng cao chất luợng ảnh Chương 4. Các phuong pháp phát hiện biên Chương 5. Phân vùng ảnh Chương 6. Nhận dạng ảnh Chương 7. Nén dữ liệu ảnh
Tác giả: Nguyễn Quang Hoan | Ngày: | Nguồn: Học viện Bưu chính Viễn thông
Gợi ý dịch :
Giới thiệu: Dùng cho sinh viên ngành CNTT và ĐTVT hệ đào tạo đại học từ xa. Giáo trình gồm 6 chương tương ứng với 4 đơn vị học trình (60 tiết): Chương I: Các khái niệm cơ bản về xác suất. Chương II: Biến ngẫu nhiên và các đặc trưng của chúng. Chương III: Véc tơ ngẫu nhiên và các đặc trưng của chúng. Chương IV: Luật số lớn và định lý giới hạn. Chương V:.Thống..
Tác giả: Ts. Lê Bá Long | Ngày: | Nguồn: Học viện Bưu chính Viễn thông
Giới thiệu: Bộ sách gồm hai tập: Tập I: VẬT LÍ ĐẠI CƯƠNG (A1) bao gồm các phần CƠ, NHIỆT, ĐIỆN, TỪ do Ts. Vũ Văn Nhơn, Ts. Võ Đinh Châu và Ks. Bùi Xuân Hải biên soạn. Tập II: VẬT LÍ ĐẠI CƯƠNG (A2) bao gồm các phần QUANG HỌC, THUYẾT TƯƠNG ĐỐI HẸP, CƠ HỌC LƯỢNG TỬ VÀ VẬT LÍ NGUYÊN TỬ do Ts. Võ Thị Thanh Hà và ThS. Hoàng Thị Lan Hương biên soạn. Tập sách Vật lí đại cương A2 gồm..
Tác giả: Võ Thị Thanh Hà, Hoàng Thị Lan Hương | Ngày: | Nguồn: Học viện Bưu chính Viễn thông
Giới thiệu: Chương I. Động học chất điểm Chương II. Động lực học chất điểm Chương III. Công và năng lượng Chương IV. Chuyển động của hệ chất điểm và vật rắn Chương V. Các định luật thực nghiệm về chất khí Chương VI. Các nguyên lý của nhiệt động lực học Chương VII. Trường tĩnh điện Chương VIII. Vật dẫn Chương IX. Điện môi Chương X. Dòng điện không đổi Chương XI. Từ trường của dòng điện không đổi Chương XII. Hiện tượng cảm..
Tác giả: | Ngày: | Nguồn: Học viện Bưu chính Viễn thông
Giới thiệu: Sách hướng dẫn học tập dùng cho sinh viên hệ đào tạo đại học từ xa. Lời nói đầu. Chương I. Khái niệm, nguồn gốc, quá trình hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh Chương II. Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc và cách mạng giải phóng dân tộc. Chương III. Tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội và con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt..
Tác giả: ThS. Nguyễn Thị Hồng Vân, Đỗ Minh Sơn | Ngày: | Nguồn: Học viện Bưu chính Viễn thông
Giới thiệu: Chương 1: Triết học và vai trò của nó trong đời sống xã hội Chương 2: Khái lược lịch sử triết học trước mác Chương 3: Sự ra đời và phát triển của triết học Mác - Lênin Chương 4: Vật chất và ý thức Chương 5: Hai nguyên lý cơ bản của phép biện chứng duy vật Chương 6: Các cặp phạm trù cơ bản của phép biện chứng duy vật Chương 7: Những quy luật cơ bản của phép biện chứng duy..
Tác giả: Nguyễn Thị Hồng Vân, Đỗ Minh Sơn, Trần Thảo Nguyên | Ngày: | Nguồn: Học viện Bưu chính Viễn thông
Gợi ý dịch :
Giới thiệu:  Chương 1: Tổng quan 1.1. Lịch sử hình thành và phát triển 1.2. Các tiền đề và khái niệm cơ bản của TTNT 1.3. Các lĩnh vực nghiên cứu và ứng dụng cơ bản 1.4. Tác tử thông minh 1.5 Những vấn đề chưa được giải quyết trong TTNT Chương 2: Giải quyết vấn đề bằng tìm kiếm 2.1 Giải quyết vấn đề và khoa học TTNT 2.2 Biểu diễn vấn đề dưới dạng bài toán tìm kiếm trong không gian..
Tác giả: Nguyễn Quang Hoan | Ngày: | Nguồn: Học viện Bưu chính Viễn thông
Giới thiệu: Chương 1: Giới thiệu chung Chương 2: Dịch vụ viễn thông Chương 3: Các mạng viễn thông Chương 4: Các vấn đề truyền dẫn và ghép kênh Chương 5: Các vấn đề chuyển mạch và định tuyến Chương 6: Báo hiệu và đồng bộ trong mạng viễn thông
Tác giả: Nguyễn Văn Đát, Nguyễn Thị Thu Hằng, Lê Sỹ Đạt, Lê Hải Châu | Ngày: | Nguồn: Học viện Bưu chính Viễn thông
Gợi ý dịch :
Giới thiệu: Chương 1: Những kiến thức cơ bản Chương 2: Bài toán đếm và bài toán tồn tại Chương 3: Bài toán liệt kê Chương 4: Bài toán tối ưu Chương 5: Những khái niệm cơ bản của đồ thị Chương 6: Các thuật toán tìm kiếm trên đồ thị Chương 7. Cây (tree) Chương 8. Một số bài toán quan trọng của đồ thị Tài liệu tham khảo
Tác giả: Nguyễn Duy Phương | Ngày: | Nguồn: Học viện Bưu chính Viễn thông
Gợi ý dịch :
Giới thiệu: Chương 1. Các kiến thức mở đầu về phương pháp tối ưu Chương 2. Mô hình tối ưu tuyến tính Chương 3. Mô hình tối ưu tuyến tính khác Chương 4. Các bài toán tối ưu trên mạng Chương 5. Phương pháp mô hình hoá và mô hình toán kinh tế Chương 6. Lý thuyết phục vụ đám đông Chương 7. Lý thuyết quản lý dự trữ
Tác giả: PGS. TS. Nguyễn Quảng - TS. Nguyễn Thượng Thái | Ngày: | Nguồn: Học viện Bưu chính Viễn thông
Giới thiệu: Chương 1: Hàm biến số phức Chương 2: Các phép biến đổi tích phân Chương 3: Các hàm số và các phương trình đặc biệt Chương 4: Phương trình đạo hàm riêng Chương 5: Quá trình dừng Chương 6: Quá trình Poisson Chương 7: Lý thuyết sắp hàng
Tác giả: Lê Bá Long | Ngày: | Nguồn: Học viện Bưu chính Viễn thông
Gợi ý dịch :
Giới thiệu: Chương i: Hàm biến số phức Chương ii: Các phép biến đổi tích phân Chương iii: Các hàm số và các phương trình đặc biệt Chương iv: Phương trình đạo hàm riêng Chương v: Quá trình dừng Chương vi: Quá trình Poisson Chương vii: Lý thuyết sắp hàng Hướng dẫn trả lời
Tác giả: Ts. Lê Bá Long | Ngày: | Nguồn: Học viện Bưu chính Viễn thông
Gợi ý dịch :
Giới thiệu: Chương 1 .Phép tính vi phân hàm số nhiều biến số. Chương 2. Tích phân bội. Chương 3. Tích phân đường và tích phân mặt. Chương 4. Lý thuyết trường. Chương 5. Phương trình vi phân.
Tác giả: Vũ Gia Tê | Ngày: | Nguồn: Học viện Bưu chính Viễn thông
Gợi ý dịch :
Giới thiệu: Chương I: Giới hạn của dãy số Chương II: Hàm số một biến số Chương III: Phép tính vi phân hàm số một biến số Chương IV: Phép tính tích phân Chương V: Lý thuyết chuỗi
Tác giả: Vũ Gia Tê, Đỗ Phi Nga | Ngày: | Nguồn: Học viện Bưu chính Viễn thông
Gợi ý dịch :
Giới thiệu: Phần 1. Sử dụng Excel trong quản lý Chương 1. Sử dụng các chức năng nâng cao Chương 2. Sử dụng các hàm nâng cao Chương 3. Sử dụng các công cụ nâng cao Phần 2. Sử dụng Access trong quản lý Chương 4. Sác kiến thức cơ bản về Access Chương 5. Tổng quan về lập trình ứng dụng VBA và DAO Chương 6. Bài tập ứng dụng
Tác giả: Dương Trần Đức, Phạm Hùng Thế | Ngày: | Nguồn: Học viện Bưu chính Viễn thông
Giới thiệu: Lời mở đầu Chương I Tổng quan về IPTV Chương II Các kỹ thuật phân phối mạng IPTV Chương III Quản lý mạng IPTV Chương IV Tìm hiểu thiết bị phần cứng và chương trình phần mềm trong mạng IPTV Kết luận Tài liệu tham khảo Giáo viên HD: Lê Duy Khánh
Tác giả: Trần Trung Hiếu | Ngày: | Nguồn: Học viện Bưu chính Viễn thông
Giới thiệu: Lời nói đầu Unit 1. Economic activity Unit 2: Different economic systems Unit 3: Mixed economies Unit 4: Some economic laws Unit 5: Supply and demand Unit 6: Market and monopolies Unit 7: Products Unit 8: Pricing Unit 9: Financial analysis and corporate finance Unit 10: Fundamentals of accounting References
Tác giả: Phạm Thị Nguyên Thư, Nguyễn Thị Thiết | Ngày: | Nguồn: Học viện Bưu chính Viễn thông
  
 
Tính năng phần mềm
Trang Liên kết
Thông kê truy cập
Số lượt truy cập:688470
Số người Online:116