Sách điện tử  |  Sách quyển  |  Video  |  Audio  |  Hình ảnh
 
               
Tìm kiếm tài liệu trong các thư viện
Chọn nhóm trường
(32) Xem hết...
(25) Xem hết...
(3122) Xem hết...
(45) Xem hết...
(1203) Xem hết...
(186) Xem hết...
(147) Xem hết...
(106) Xem hết...
(132) Xem hết...
(101203) Xem hết...
(118) Xem hết...
(15217) Xem hết...
(143) Xem hết...
(0) Xem hết...
(36) Xem hết...
(0) Xem hết...
(25) Xem hết...
(0) Xem hết...
(89) Xem hết...
(0) Xem hết...
(1688) Xem hết...
(0) Xem hết...
(88) Xem hết...
(0) Xem hết...
(49) Xem hết...
(0) Xem hết...
(113) Xem hết...

   
Kết quả tìm kiếm
kết quả 1 - 20 trong tổng số 45 cho từ khóa : 1 2 3 Sau
Giới thiệu: Tư duy tích cực cho phép biến khó khăn thành thuận lợi và đi tới thành công. Lời nói đầu Chương 1. Ta chính là những gì mà ta suy nghĩ Chương 2. Suy nghĩ ảnh hưởng đến các mối quan hệ của chúng ta Chương 3. Tâm trí bạn và hoàn cảnh chung quanh Chương 4. Tầm quan trọng của các bài tập thư giãn Chương 5. Những bước giúp thay đổi phản ứng tiêu cực sang tích..
Tác giả: Đặng Thị Lan sưu tập | Ngày: | Nguồn: Nhóm trường Quản trị Kinh doanh
Giới thiệu: Tư duy tích cực cho phép biến khó khăn thành thuận lợi và đi tới thành công. Lời nói đầu Chương 1. Ta chính là những gì mà ta suy nghĩ Chương 2. Suy nghĩ ảnh hưởng đến các mối quan hệ của chúng ta Chương 3. Tâm trí bạn và hoàn cảnh chung quanh Chương 4. Tầm quan trọng của các bài tập thư giãn Chương 5. Những bước giúp thay đổi phản ứng tiêu cực sang tích..
Tác giả: Đặng Thị Lan sưu tập | Ngày: | Nguồn: Nhóm trường Quản trị Kinh doanh
Giới thiệu: Tiểu luận Tài chính - Tiền tệ. Lời nói đầu Chương I: Lý thuyết về “khủng hoảng tài chính” Chương II: Nguyên nhân và diễn tiến cuộc khủng hoảng tài chính Mỹ Chương III: Ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tới nền kinh tế của Mỹ và thế giới Chương IV: Giải pháp và bài học cho Việt Nam Kết luận
Tác giả: Võ Trần Hùng- Hồ Vũ Linh- Đoàn Văn Tùng | Ngày: | Nguồn: Nhóm trường Quản trị Kinh doanh
Giới thiệu: Tiểu luận Tài chính - Tiền tệ. Lời nói đầu Chương I: Lý thuyết về “khủng hoảng tài chính” Chương II: Nguyên nhân và diễn tiến cuộc khủng hoảng tài chính Mỹ Chương III: Ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tới nền kinh tế của Mỹ và thế giới Chương IV: Giải pháp và bài học cho Việt Nam Kết luận
Tác giả: Võ Trần Hùng- Hồ Vũ Linh- Đoàn Văn Tùng | Ngày: | Nguồn: Nhóm trường Quản trị Kinh doanh
Giới thiệu: Bài giảng Tổng quan về Thị trường chứng khoán (TTCK). Chương 1: Tổng quan về TTCK Chương 2: Giá trị thời gian của tiền tệ Chương 3: Cổ phiếu và định giá cổ phiếu Chương 4: Trái phiếu và định giá trái phiếu Chương 5: Lợi suất và rủi ro Chương 6: Chứng khoán phái sinh
Tác giả: Nguyễn Thị Thu Huyền | Ngày: | Nguồn: Nhóm trường Quản trị Kinh doanh
Giới thiệu: Bài giảng Tổng quan về Thị trường chứng khoán (TTCK). Chương 1: Tổng quan về TTCK Chương 2: Giá trị thời gian của tiền tệ Chương 3: Cổ phiếu và định giá cổ phiếu Chương 4: Trái phiếu và định giá trái phiếu Chương 5: Lợi suất và rủi ro Chương 6: Chứng khoán phái sinh
Tác giả: Nguyễn Thị Thu Huyền | Ngày: | Nguồn: Nhóm trường Quản trị Kinh doanh
Giới thiệu: Chương 1: Tổng quan về thương hiệu Chương 2: Quản trị chiến lược thương hiệu Chương 3: Bảo vệ thương hiệu Chương 4: Xúc tiến quảng bá hình ảnh thương hiệu Chương 5: Đánh giá quá trình quản trị thương hiệu
Tác giả: Nguyễn Quốc Thịnh | Ngày: | Nguồn: Nhóm trường Quản trị Kinh doanh
Giới thiệu: Chương 1. Tổng quan môn học quản trị Logistics kinh doanh Chương 2. Dịch vụ khách hàng Chương 3. Quản trị dự trữ Chương 4. Quản trị vận chuyển Chương 5. Quản trị các hoạt động Logistics hỗ trợ Chương 6. Tổ chức và kiểm soát Logistics
Tác giả: An Thị Thanh Nhàn | Ngày: | Nguồn: Nhóm trường Quản trị Kinh doanh
Giới thiệu: Chương 1. Tổng quan môn học quản trị Logistics kinh doanh Chương 2. Dịch vụ khách hàng Chương 3. Quản trị dự trữ Chương 4. Quản trị vận chuyển Chương 5. Quản trị các hoạt động Logistics hỗ trợ Chương 6. Tổ chức và kiểm soát Logistics
Tác giả: An Thị Thanh Nhàn | Ngày: | Nguồn: Nhóm trường Quản trị Kinh doanh
Giới thiệu: Chương 1: Tổng quan, đối tượng & phương pháp nghiên cứu QTCL Chương 2: Hoạch định chiến lược Chương 3: Thực thi chiến lược Chương 4: Kiểm tra và đánh giá chiến lược Thảo luận & báo cáo thực tế
Tác giả: Bộ môn Quản trị chiến lược | Ngày: | Nguồn: Nhóm trường Quản trị Kinh doanh
Giới thiệu: Chương 1: Tổng quan, đối tượng & phương pháp nghiên cứu QTCL Chương 2: Hoạch định chiến lược Chương 3: Thực thi chiến lược Chương 4: Kiểm tra và đánh giá chiến lược Thảo luận & báo cáo thực tế
Tác giả: Bộ môn Quản trị chiến lược | Ngày: | Nguồn: Nhóm trường Quản trị Kinh doanh
Gợi ý dịch :
Giới thiệu: Chương 1. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu môn học Chương 2. Phân tích tình huống và lập kế hoạch bán lẻ Chương 3. Công nghệ bán lẻ Chương 4. Tổ chức lực lượng bán hàng Chương 5. Kiểm soát hoạt động bán lẻ
Tác giả: TS.An Thị Thanh Nhàn | Ngày: | Nguồn: Nhóm trường Quản trị Kinh doanh
Giới thiệu: Mở đầu Chương I Cơ sở khoa học và phương pháp nghiên cứu Chương II Thực trạng phát triển kinh tế hộ nông dân tại huyện Phú Lương-tỉnh Thái Nguyên Chương III Phương hướng và những giải pháp chủ yếu nhằm phát triển kinh tế hộ nông dân của huyện Phú Lương-tỉnh Thái Nguyên trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế Kết luận Người hướng dẫn: TS. Bùi Đình Hoà
Tác giả: Phạm Anh Ngọc | Ngày: | Nguồn: Nhóm trường Quản trị Kinh doanh
Giới thiệu: Lời nói đầu Giới thiệu chung Chương i: Chuẩn bị số liệu Chương ii: Cơ sở dữ liệu Chương iii: Phân tổ và kiểm định thống kê. Chương iv: Phân tích số liệu  điều tra và biểu diễn kểt quả Bài tập thực hành
Tác giả: TS. Đỗ Anh Tài | Ngày: | Nguồn: Nhóm trường Quản trị Kinh doanh
Giới thiệu: Lời nói đầu Giới thiệu chung Chương i: Chuẩn bị số liệu Chương ii: Cơ sở dữ liệu Chương iii: Phân tổ và kiểm định thống kê. Chương iv: Phân tích số liệu  điều tra và biểu diễn kểt quả Bài tập thực hành
Tác giả: TS. Đỗ Anh Tài | Ngày: | Nguồn: Nhóm trường Quản trị Kinh doanh
Gợi ý dịch :
Giới thiệu: Tài liệu gồm 4 chương sẽ được nghiên cứu trong 45 tiết: Chương 1. Tổng quan về Marketing Chương 2. Nghiên cứu thị trường Chương 3. Các chính sách trong Marketing Chương 4. Kế hoạch hoá hoạt động Marketing
Tác giả: Nguyễn Văn Thoan (biên tập) | Ngày: | Nguồn: Nhóm trường Quản trị Kinh doanh
Giới thiệu: Bài giảng khái quát về hoạt động của ngân hàng và hệ thống ngân hàng tại Việt Nam. 1. Vai trò của ngân hàng 2. Ngân hàng tạo lợi nhuận  như thế nào? 4. Mối quan hệ giữa ngân hàng & khách hàng 5. Các loại  khách hàng 6. Các loại hình nghiệp vụ  ngân hàng 7. Các mô hình ngân hàng 8...
Tác giả: Trần Hoàng Hiệp | Ngày: | Nguồn: Nhóm trường Quản trị Kinh doanh
Giới thiệu: Cung cấp các kỹ năng phỏng vấn dành cho nhà tuyển dụng. Trắc nghiệm: - Trắc nghiệm hành vi - Trắc nghiệm tư duy - cảm xúc - Trắc nghiệm tình huống Phỏng vấn: - Phỏng vấn theo mẫu - Phỏng vấn không theo mẫu - Phỏng vấn hội đồng - Phỏng vấn căng thẳng Kiểm tra: - Nhận thức - Chuyên môn - kĩ năng - Sức khỏe Thẩm tra - Thẩm tra cá nhân - Thẩm tra đơn vị..
Tác giả: TS. Lê Quân | Ngày: | Nguồn: Nhóm trường Quản trị Kinh doanh
Giới thiệu: Cung cấp các kỹ năng phỏng vấn dành cho nhà tuyển dụng. Trắc nghiệm: - Trắc nghiệm hành vi - Trắc nghiệm tư duy - cảm xúc - Trắc nghiệm tình huống Phỏng vấn: - Phỏng vấn theo mẫu - Phỏng vấn không theo mẫu - Phỏng vấn hội đồng - Phỏng vấn căng thẳng Kiểm tra: - Nhận thức - Chuyên môn - kĩ năng - Sức khỏe Thẩm tra - Thẩm tra cá nhân - Thẩm tra đơn vị..
Tác giả: TS. Lê Quân | Ngày: | Nguồn: Nhóm trường Quản trị Kinh doanh
Gợi ý dịch :
Giới thiệu: Chương 1. Đo lường nền kinh tế Chương 2. Quy mô và tốc độ tăng trưởng kinh tế Việt Nam Chương 3. Cơ cấu kinh tế Việt Nam Chương 4. Đầu tư phát triển tại Việt Nam Chương 5. Ngoại thương Việt Nam Chương 6. Chỉ số phát triển con người Việt Nam Chương 7. Chính sách phát triển và triển vọng Giáo trình chính và tài liệu tham khảo Phụ lục 01 : Xếp hạng 100 nền kinh tế lớn nhất thế giới năm 2006 Phụ lục 02 : Xếp hạng..
Tác giả: Nguyễn Thanh Xuân | Ngày: | Nguồn: Nhóm trường Quản trị Kinh doanh
  
 
Tính năng phần mềm
Trang Liên kết
Thông kê truy cập
Số lượt truy cập:688470
Số người Online:33