Sách điện tử  |  Sách quyển  |  Video  |  Audio  |  Hình ảnh
 
               
Tìm kiếm tài liệu trong các thư viện
Chọn nhóm trường
(32) Xem hết...
(25) Xem hết...
(3122) Xem hết...
(45) Xem hết...
(1203) Xem hết...
(186) Xem hết...
(147) Xem hết...
(106) Xem hết...
(132) Xem hết...
(101203) Xem hết...
(118) Xem hết...
(15217) Xem hết...
(143) Xem hết...
(0) Xem hết...
(36) Xem hết...
(0) Xem hết...
(25) Xem hết...
(0) Xem hết...
(89) Xem hết...
(0) Xem hết...
(1688) Xem hết...
(0) Xem hết...
(88) Xem hết...
(0) Xem hết...
(49) Xem hết...
(0) Xem hết...
(113) Xem hết...

   
Kết quả tìm kiếm
kết quả 21 - 40 trong tổng số 45 cho từ khóa : Trước 1 2 3 Sau
Gợi ý dịch :
Giới thiệu: Loạt bài giảng Kinh tế vĩ mô I  của thầy Hoàng Xuân Bình. Bài 1: Khái quát về Kinh tế học Vĩ mô I. Sự  ra đời và phát triển của kinh tế học Vĩ mô II. Đối tượng, và phương pháp nghiên cứu III. Hệ thống kinh tế Vĩ mô IV. Mục tiêu của kinh tế học vĩ mô Bài 2: Tổng sản phẩm quốc dân & phương pháp xác định I. Tổng sản phẩm quốc n?i (GDP-Gross..
Tác giả: Hoàng Xuân Bình | Ngày: | Nguồn: Nhóm trường Quản trị Kinh doanh
Giới thiệu: Chương 1: Chương mở đầu Chương 2: Chức năng và những tác động của thương mại Chương 3. Thương mại hàng hóa Chương 4: Thương mại dịch vụ, thương mại quyền sở hữu trí tuệ và thương mại liên quan đến đầu tư Chương 5: Nguồn lực và hiệu quả thương mại
Tác giả: Hoàng Anh Tuấn | Ngày: | Nguồn: Nhóm trường Quản trị Kinh doanh
Gợi ý dịch :
Giới thiệu: Bài giảng Kinh tế học Vĩ mô. Chương 1. Khái quát về kinh tế vĩ mô Chương 2. Hạch toán thu nhập quốc dân Chương 3. Tổng cầu và chính sách tài khóa Chương 4. Tiền tệ và chính sách tiền tệ Chương 5. Tổng cung và các chu kỳ kinh doanh Chương 6. Lạm phát và thất nghiệp Chương 7. Kinh tế vĩ mô của nền kinh tế mở
Tác giả: Th.s Hoàng Văn Kình, Th.s Phan Thế Công | Ngày: | Nguồn: Nhóm trường Quản trị Kinh doanh
Gợi ý dịch :
Giới thiệu: Hệ thống câu hỏi ôn tập Kinh tế học vi mô I Chương trình môn Kinh tế học vi mô I Chương 1: Khái quát về Kinh tế học vi mô Chương 2: Cung cầu và cơ chế hoạt động của thị trường Chương 3: Lý thuyết về hành vi của người tiêu dùng ..
Tác giả: ThS. Phan Thế Công | Ngày: | Nguồn: Nhóm trường Quản trị Kinh doanh
Gợi ý dịch :
Giới thiệu: Chương 1. Khái quát về kinh tế vĩ mô Chương 2. Tổng cung, tổng cầu mô hình AD – AS Chương 3. Đo lường sản lượng quốc gia Chương 4. Lý thuyết xác định sản lượng cân bằng Chương 5. Chính sách tài chính và ngoại thương Chương 6. Tiền tệ và chính sách tiền tệ Chương 7. Thất nghiệp và lạm phát Chương 8. Mô hình IS - LM (Phân tích chính..
Tác giả: | Ngày: | Nguồn: Nhóm trường Quản trị Kinh doanh
Gợi ý dịch :
Giới thiệu: Chương 1. Khái quát về kinh tế vĩ mô Chương 2. Tổng cung, tổng cầu mô hình AD – AS Chương 3. Đo lường sản lượng quốc gia Chương 4. Lý thuyết xác định sản lượng cân bằng Chương 5. Chính sách tài chính và ngoại thương Chương 6. Tiền tệ và chính sách tiền tệ Chương 7. Thất nghiệp và lạm phát Chương 8. Mô hình IS - LM (Phân tích chính..
Tác giả: | Ngày: | Nguồn: Nhóm trường Quản trị Kinh doanh
Gợi ý dịch :
Giới thiệu: Chương I: Những vấn đề chung về kế toán tài chính doanh nghiệp Chương II: Kế toán tài sản  bằng tiền và các khoản nợ phải thu trong doanh nghiệp Chương III: Kế toán hàng tồn kho trong doanh nghiệp Chương IV: Kế toán tài sản cố định và bất động sản đầu tư Chương V: Kế toán hoạt động đầu tư tài chính Chương VI : Kế toán chi phí - Doanh thu hoạt động sản xuất kinh doanh Chương VII:..
Tác giả: | Ngày: | Nguồn: Nhóm trường Quản trị Kinh doanh
Giới thiệu: Các nội dung cần nắm bắt được: 1. Nhận dạng các lợi thế và sự cần thiết phải có sự hoà đồng giữa HDR và QT chiến lược. 2. Cung cấp các cách tiếp cận định tính và định lượng về HĐNNL. 3. Liệt kê các danh sách các phương pháp dự báo nguồn nhân lực. 4. Các giải pháp đáp ứng về nhân lực trong dài hạn. 5. Các biện pháp về NNL về ngắn hạn.
Tác giả: TS. Lê Quân | Ngày: | Nguồn: Nhóm trường Quản trị Kinh doanh
Giới thiệu: Thuyết trình về thị trường chứng khoán Việt Nam. - Tổng quan thị trường chứng khoán (TTCK) - Các chỉ số chứng khoán trên các trung tâm giao dịch chứng khoán (VNI, HaSTC index) - Các phương thức đầu tư chứng khoán tại Việt nam - Phân tích cơ bản - Một số chiến lược đầu tư thành công trên TTCK
Tác giả: Th.S. Hồ Hồng Hải | Ngày: | Nguồn: Nhóm trường Quản trị Kinh doanh
Giới thiệu: Chương I. Đối tượng, nhiệm vụ và phương pháp kế toán Chương II. Chứng từ kế toán và kiểm kê Chương III. Tính giá đối tượng kế toán  Chương IV. Tổng hợp và cân đối kế toán  Chương V. Tài khoản và ghi sổ kép  Chương VI. Kế toán các quá trình kinh doanh chủ yếu Chương VII. Các phương pháp kiểm tra số liệu kế toán Chương VIII. Sổ kế..
Tác giả: TS. Đoàn Quang Thiệu (chủ biên) | Ngày: | Nguồn: Nhóm trường Quản trị Kinh doanh
Giới thiệu: Chương I. Đối tượng, nhiệm vụ và phương pháp kế toán Chương II. Chứng từ kế toán và kiểm kê Chương III. Tính giá đối tượng kế toán  Chương IV. Tổng hợp và cân đối kế toán  Chương V. Tài khoản và ghi sổ kép  Chương VI. Kế toán các quá trình kinh doanh chủ yếu Chương VII. Các phương pháp kiểm tra số liệu kế toán Chương VIII. Sổ kế..
Tác giả: TS. Đoàn Quang Thiệu (chủ biên) | Ngày: | Nguồn: Nhóm trường Quản trị Kinh doanh
Giới thiệu: Chương I. Tổng quan về đầu tư nước ngoài Chương II. Dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài Chương III. Quản lý nhà nước  hoạt động ĐTNN tại Việt Nam
Tác giả: | Ngày: | Nguồn: Nhóm trường Quản trị Kinh doanh
Giới thiệu: Chương I. Tổng quan về đầu tư nước ngoài Chương II. Dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài Chương III. Quản lý nhà nước  hoạt động ĐTNN tại Việt Nam
Tác giả: | Ngày: | Nguồn: Nhóm trường Quản trị Kinh doanh
Giới thiệu: Chuyên đề marketing điện tử An toàn thương mại điện tử Tổng kích thước gói: 3.7 MB
Tác giả: Nguyễn Văn Thoan | Ngày: | Nguồn: Nhóm trường Quản trị Kinh doanh
Gợi ý dịch :
Giới thiệu: Mục đích của chính sách đãi ngộ Nguyên tắc xây dựng hệ thống tiền lương Xác định giá trị công việc để trả lương
Tác giả: PGS.TS Lê Quân | Ngày: | Nguồn: Nhóm trường Quản trị Kinh doanh
Gợi ý dịch :
Giới thiệu: Mục đích của chính sách đãi ngộ Nguyên tắc xây dựng hệ thống tiền lương Xác định giá trị công việc để trả lương
Tác giả: PGS.TS Lê Quân | Ngày: | Nguồn: Nhóm trường Quản trị Kinh doanh
Giới thiệu: Tài liệu ôn tập và thảo luận Kinh tế học quản lý. I. Lý thuyết II. Bài tập kinh tế học quản lý Một số Bài tập mô hình toán
Tác giả: | Ngày: | Nguồn: Nhóm trường Quản trị Kinh doanh
Giới thiệu: Tài liệu ôn tập và thảo luận Kinh tế học quản lý. I. Lý thuyết II. Bài tập kinh tế học quản lý Một số Bài tập mô hình toán
Tác giả: | Ngày: | Nguồn: Nhóm trường Quản trị Kinh doanh
Giới thiệu: - Tổng quan về quản trị nguồn nhân lực - Động lực làm việc của người lao động - Chiến lược và hoạch định nguồn nhân lực - Đào tạo và phát triển nhân viên - Tuyển mộ nhân sự - Tuyển chọn nhân sự - Phân tích công việc - Quản trị hệ thống đãi ngộ - Quản trị thành tích - Quản trị hệ thống tiền lương
Tác giả: Ngô Quý Nhâm, MBA | Ngày: | Nguồn: Nhóm trường Quản trị Kinh doanh
Giới thiệu: - Tổng quan về quản trị nguồn nhân lực - Động lực làm việc của người lao động - Chiến lược và hoạch định nguồn nhân lực - Đào tạo và phát triển nhân viên - Tuyển mộ nhân sự - Tuyển chọn nhân sự - Phân tích công việc - Quản trị hệ thống đãi ngộ - Quản trị thành tích - Quản trị hệ thống tiền lương
Tác giả: Ngô Quý Nhâm, MBA | Ngày: | Nguồn: Nhóm trường Quản trị Kinh doanh
  
 
Tính năng phần mềm
Trang Liên kết
Thông kê truy cập
Số lượt truy cập:688470
Số người Online:128