Sách điện tử  |  Sách quyển  |  Video  |  Audio  |  Hình ảnh
 
               
Tìm kiếm tài liệu trong các thư viện
Chọn nhóm trường
(32) Xem hết...
(25) Xem hết...
(3122) Xem hết...
(45) Xem hết...
(1203) Xem hết...
(186) Xem hết...
(147) Xem hết...
(106) Xem hết...
(132) Xem hết...
(101203) Xem hết...
(118) Xem hết...
(15217) Xem hết...
(143) Xem hết...
(0) Xem hết...
(36) Xem hết...
(0) Xem hết...
(25) Xem hết...
(0) Xem hết...
(89) Xem hết...
(0) Xem hết...
(1688) Xem hết...
(0) Xem hết...
(88) Xem hết...
(0) Xem hết...
(49) Xem hết...
(0) Xem hết...
(113) Xem hết...

   
Kết quả tìm kiếm
kết quả 41 - 45 trong tổng số 45 cho từ khóa : Trước 1 2 3
Giới thiệu: Đây là tập đề cương bài giảng phục vụ cho việc ôn tập và hệ thống hoá kiến thức của sinh viên trường Đại học Ngoại thương. Tập tài liệu này không thể thay thế giáo trình Lý thuyết Tài chính- tiền tệ của trường Đại học Ngoại thương. Chương 1: Lý luận chung về tiền tệ Chương 2: Tín dụng và lưu thông tín dụng Chương 3: Ngân hàng và các nghiệp vụ..
Tác giả: | Ngày: | Nguồn: Nhóm trường Quản trị Kinh doanh
Giới thiệu: Chương 1 TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG THÔNG TIN I.1. Mở đầu I.2. Các khái niệm I.3. Mô hình hệ thống thông tin Chương II: XÂY DỰNG HỆ THỐNG THÔNG TIN KINH TẾ VÀ QUẢN LÝ II.1. Quy trình xây dựng HTTT II.2. Khảo sát sơ bộ và xác lập dự án II.3. Phân tích và thiết kế II.4. Cài đặt Chương III: Bài toán ứng dụng HỆ THỐNG QUẢN LÝ VẬT TƯ 1. Giới thiệu sơ lược..
Tác giả: | Ngày: | Nguồn: Nhóm trường Quản trị Kinh doanh
Giới thiệu: Chương 1 TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG THÔNG TIN I.1. Mở đầu I.2. Các khái niệm I.3. Mô hình hệ thống thông tin Chương II: XÂY DỰNG HỆ THỐNG THÔNG TIN KINH TẾ VÀ QUẢN LÝ II.1. Quy trình xây dựng HTTT II.2. Khảo sát sơ bộ và xác lập dự án II.3. Phân tích và thiết kế II.4. Cài đặt Chương III: Bài toán ứng dụng HỆ THỐNG QUẢN LÝ VẬT TƯ 1. Giới thiệu sơ lược..
Tác giả: | Ngày: | Nguồn: Nhóm trường Quản trị Kinh doanh
Giới thiệu: Chuyên đề tốt nghiệp. Mục tiêu: Hệ thống hoá một số vấn đề cơ bản về chính sách thuế nhập khẩu. Đề tài sẽ  tập  trung vào  tác động của chính sách  thuế  tới hoạt động nhập khẩu, đồng thời chỉ ra các công cụ để dự báo cũng nhƣ các phƣơng pháp ƣớc lƣợng và dự báo tác động của chính sách thuế nhập khẩu.
Tác giả: Hoàng Ngọc Luật | Ngày: | Nguồn: Nhóm trường Quản trị Kinh doanh
Giới thiệu: Chuyên đề tốt nghiệp. Mục tiêu: Hệ thống hoá một số vấn đề cơ bản về chính sách thuế nhập khẩu. Đề tài sẽ  tập  trung vào  tác động của chính sách  thuế  tới hoạt động nhập khẩu, đồng thời chỉ ra các công cụ để dự báo cũng nhƣ các phƣơng pháp ƣớc lƣợng và dự báo tác động của chính sách thuế nhập khẩu.
Tác giả: Hoàng Ngọc Luật | Ngày: | Nguồn: Nhóm trường Quản trị Kinh doanh
  
 
Tính năng phần mềm
Trang Liên kết
Thông kê truy cập
Số lượt truy cập:688470
Số người Online:126