Sách điện tử  |  Sách quyển  |  Video  |  Audio  |  Hình ảnh
 
               
Tìm kiếm tài liệu trong các thư viện
Chọn nhóm trường
(32) Xem hết...
(25) Xem hết...
(3122) Xem hết...
(45) Xem hết...
(1203) Xem hết...
(186) Xem hết...
(147) Xem hết...
(106) Xem hết...
(132) Xem hết...
(101203) Xem hết...
(118) Xem hết...
(15217) Xem hết...
(143) Xem hết...
(0) Xem hết...
(36) Xem hết...
(0) Xem hết...
(25) Xem hết...
(0) Xem hết...
(89) Xem hết...
(0) Xem hết...
(1688) Xem hết...
(0) Xem hết...
(88) Xem hết...
(0) Xem hết...
(49) Xem hết...
(0) Xem hết...
(113) Xem hết...

   
Kết quả tìm kiếm
kết quả 1 - 20 trong tổng số 32 cho từ khóa : 1 2 Sau
Giới thiệu: Đây là một tài liệu nghiên cứu rất hữu ích và đầy đủ cho các nhà quản lý Công ty trong việc ra các quyết định tài chính Công ty. Nội dung: Chương 1: Giới thiệu công trình nghiên cứu Chương 2: Cơ sở lý thuyết về mô hình tài chính và những quyết định trong tài chính Công ty Chương 3: Hệ thống hoá các mô hình..
Tác giả: Nguyễn Minh Kiều | Ngày: | Nguồn: Chương trình Fulbright
Giới thiệu: Bài 1. Giới thiệu PowerPoint Bài 2. Tạo một trình diễn cơ bản Bài 3. Hiệu chỉnh trình diễn Bài 4. Tạo các hiệu ứng Bài 5. In các trình diễn Bài 6. Trình diễn & Các kỹ thuật trình diễn
Tác giả: Trần Thanh Phong | Ngày: | Nguồn: Chương trình Fulbright
Giới thiệu: Damodaran viết về Định giá Tóm tắt chương 3, 4, 5 và 6. - Phân loại ngân lưu - Cơ cấu của ngân lưu chiết khấu - Mô hình chiết khấu ngân lưu tự do của vốn chủ sở hữu (FCFE) - Mô hình chiết khấu ngân lưu tự do của doanh nghiệp (FCFF)
Tác giả: Damodaran, Quý Tâm (dịch) | Ngày: | Nguồn: Chương trình Fulbright
Giới thiệu: § 1. Lựa chọn ngược § 2. Rủi ro đạo đức – Mô hình ủy quyền – Tác nghiệp
Tác giả: Vũ Thành Tự Anh | Ngày: | Nguồn: Chương trình Fulbright
Giới thiệu: Bài 2 trong chuyên đề Phân tích tài chính. 1. Lãi đơn, lãi kép và thời giá tiền tệ của một số tiền 2. Thời giá của dòng tiền tệ 3. Thời giá tiền tệ khi ghép lãi nhiều lần trong năm 4. Lãi suất danh nghĩa và lãi suất hiệu dụng   5. Thời giá tiền tệ và cho vay trả góp   6. Mô hình chiết khấu dòng tiền (DCF)
Tác giả: Nguyễn Minh Kiều | Ngày: | Nguồn: Chương trình Fulbright
Gợi ý dịch :
Giới thiệu: Chương 1. Chuẩn bị dự án và phân tích tài chính - Vai trò của việc thẩm định dự án Chương 2. Thẩm định dự án đầu tư công cộng chiến lược thẩm định các dự án đầu tư công cộng Chương 3. Thẩm định đầu tư công cộng Chương 4. Chiết khấu và các tiêu chuẩn để đánh giá đầu tư Chương 5. Qui mô, thời điểm và những vấn đề lệ thuộc nhau trong việc lựa chọn dự..
Tác giả: | Ngày: | Nguồn: Chương trình Fulbright
Giới thiệu: Chương 1. Vai trò của thẩm định dự án Chương 2. Chiến lược thẩm định các dự án đầu tư công cộng Chương 3. Thẩm định dự án đầu tư công cộng xây dựng biên dạng ngân lưu tài chính cho các dự án Chương 4. Chiết khấu và các tiêu chuẩn để đánh giá đầu tư Chương 5. Qui mô, thời điểm và những vấn đề lệ thuộc nhau trong việc chọn lựa dự án Chương 6. Sử dụng..
Tác giả: | Ngày: | Nguồn: Chương trình Fulbright
Gợi ý dịch :
Giới thiệu: Chương 1: Thị trường, Thể chế và Chi phí Giao dịch 1.1 Giới thiệu 1.2 Hợp đồng, Uỷ quyền - Tác nghiệp và Chi phí Giao dịch 1.3 Thông tin bất cân xứng (AI) 1.4 Thị trường Tín dụng và Định mức Tín dụng 1.5 Quản lý Rủi ro 1.6 Các Dòng Vốn Nội địa và Quốc tế 1.7 Các Nhận xét Kết luận Bài tập Ôn tập Chương 2: Tài chính, Tăng trưởng và Phát..
Tác giả: P.K.Rao, Hải Đăng dịch | Ngày: | Nguồn: Chương trình Fulbright
Giới thiệu: Tổng hợp một số Bài giảng của tác giả Nguyễn Minh Kiều về môn học Quản trị TCDN trong chương trình giảng dạy kinh tế Fullbright. Tài liệu gồm 18 chương. Bài 1 Vai trò của QTTC Bài 2 Môi trường kinh doanh và tài chính Bài 3 Thời giá tiền tệ Bài 4 Định giá chứng khoán Bài 5 Lợi nhuận và rủi ro Bài 6 Mô hình định giá tài sản..
Tác giả: Nguyễn Minh Kiều | Ngày: | Nguồn: Chương trình Fulbright
Giới thiệu: Chương 4 - Khách hàng: Nhiều hàm ý trong việc định nghĩa thuật ngữ khách hàng Vai trò của các cá nhân trong quá trình ra quyết định mua hàng Những yếu tố thiết yếu trong quá trình ra quyết định mua hàng, bao gồm nhận biết vấn đề, thu thập thông tin, đánh giá các lựa chọn thay thế, lựa chọn, và các quá trình hậu mãi ..
Tác giả: Noel Capon& James M. Hulbert, Hoàng Phương dịch | Ngày: | Nguồn: Chương trình Fulbright
Giới thiệu: Chương 11:  Quản lý nhãn hiệu: •  Bản chất của các nhãn hiệu và chức năng của chúng đối với cả người mua lẫn người bán •  Hai khái niệm khác nhau về vốn nhãn hiệu (brand equity) – tổ chức và khách hàng – và những phương pháp đo lường chúng •  Kiểm định sự lành mạnh của nhãn hiệu •  Những khác biệt giữa việc gắn..
Tác giả: Noel Capon & J. M. Hulbert | Ngày: | Nguồn: Chương trình Fulbright
Giới thiệu: 1. Giới thiệu chung 2. Ước lượng ngân lưu của dự án 3. Ước lượng chi phí sử dụng vốn của dự án 4. Lựa chọn các chỉ tiêu quyết định đầu tư dự án 5. Phân tích rủi ro của dự án
Tác giả: Nguyễn Minh Kiều | Ngày: | Nguồn: Chương trình Fulbright
Giới thiệu: Phần 1: 1.  Khởi động SPSS 2.  Giới thiệu một số menu chính trong cửa sổ SPSS 3.  Mở dữ liệu từ tập tin của SPSS và của phần mềm EXCEL 4.  Nhập dữ liệu trực tiếp từ bàn phím và bằng Copy và Paste 5.  Vẽ đồ thị scatter 6.  Thống kê mô tả dữ liệu 7.  Kiểm tra sự tương quan   8.  Thêm biến và thêm quan sát Phần 2 : 1.  Mở dữ liệu từ tập tin dạng text 2. ..
Tác giả: | Ngày: | Nguồn: Chương trình Fulbright
Giới thiệu: Bài 6 trong chuyên đề Phân tích tài chính. Bài này nhằm giới thiệu và hướng dẫn sử dụng các kỹ thuật phân tích các báo cáo tài chính công ty để giúp giám đốc tài chính đánh giá được thực trạng và tình hình tài chính công ty nhằm hoạch định hoặc đưa ra các quyết định tài chính. Đọc..
Tác giả: Nguyễn Minh Kiều | Ngày: | Nguồn: Chương trình Fulbright
Giới thiệu: Từ Tự cung Tự cấp cho đến Nông nghiệp Thương mại: Sự cần thiết Phải có một Khuôn mẫu phát triển mới (Scott Rozelle, Viện Nghiên cứu Lương thực).
Tác giả: C. Peter Timmer, Kim Chi dịch | Ngày: | Nguồn: Chương trình Fulbright
Giới thiệu: Chương 19 - Thương trường toàn cầu: 1. Tiếp thị toàn cầu trong thế kỷ hai mươi mốt 2. Xem xét môi trường tiếp thị toàn cầu 3. Quyết định có nên tham gia thị trường thế giới hay không 4. Quyết định tham gia thị trường nào 5. Quyết định về chương trình tiếp thị toàn cầu 6. Quyết định về tổ chức tiếp thị toàn cầu
Tác giả: Kotler & Amstrong, Kim Chi dịch | Ngày: | Nguồn: Chương trình Fulbright
Gợi ý dịch :
Giới thiệu: Tổng hợp một số bài giảng xoay quanh chuyên đề Nguyên lý kế toán. Bài giảng 1 Tổng quát về kế toán và Bảng cân đối kế toán Bài giảng 1a Tài khoản và ghi sổ kép Bài giảng 2 Qui trình kế toán Bài giảng 3 Báo cáo thu nhập Bài giảng 3b Báo cáo thu nhập - Đơn vị thương mại Bài giảng 3c Báo cáo thu nhập - Đơn vị sản..
Tác giả: Nguyễn Tấn Bình | Ngày: | Nguồn: Chương trình Fulbright
Giới thiệu: Nội dung bài giảng: 1. Vai trò và chức năng của việc lập kế hoạch dự án 2. Các kỹ thuật và công cụ cơ bản để lập kế hoạch và tiến độ dự án Câu hỏi thảo luận: Để dự án thành công chúnng ta có nhất thiết phải lập kế hoạch không? Tại sao?
Tác giả: | Ngày: | Nguồn: Chương trình Fulbright
Giới thiệu: 1. Làm quen với bảng tính 2. Tạo bảng tính mới 3. Thực hiện các phép tính và những thao tác căn bản trên bảng tính 4. Sử dụng hàm trong bảng tính 5. Vẽ đồ thị trên bảng tính 6. Chỉnh trang in và in ấn 7. Phân tích độ nhạy và Phân tích hồi qui 8. Giải toán trên Excel 9. Mô phỏng Crystal Ball
Tác giả: Nhóm tác giả | Ngày: | Nguồn: Chương trình Fulbright
Giới thiệu: 1.1 Tổng quan 1.2 Tổng quan về Lý thuyết Kinh tế Vĩ mô  1.3 Mối quan hệ giữa 4 khu vực trong nền kinh tế 1.4 Mô hình Cổ điển (The Classical Model) 2 Tăng trưởng kinh tế 3.1 Lạm phát  3.2 Nền kinh tế mở trong dài hạn 4. Các ứng dụng của mô hình kinh tế vĩ mô 5.1 Mô hình IS-LM 5.2 Tổng cầu trong nền kinh tế mở
Tác giả: Kim Chi dịch | Ngày: | Nguồn: Chương trình Fulbright
  
 
Tính năng phần mềm
Trang Liên kết
Thông kê truy cập
Số lượt truy cập:688470
Số người Online:712