Sách điện tử  |  Sách quyển  |  Video  |  Audio  |  Hình ảnh
 
               
Tìm kiếm tài liệu trong các thư viện
Chọn nhóm trường
(32) Xem hết...
(25) Xem hết...
(3122) Xem hết...
(45) Xem hết...
(1203) Xem hết...
(186) Xem hết...
(147) Xem hết...
(106) Xem hết...
(132) Xem hết...
(101203) Xem hết...
(118) Xem hết...
(15217) Xem hết...
(143) Xem hết...
(0) Xem hết...
(36) Xem hết...
(0) Xem hết...
(25) Xem hết...
(0) Xem hết...
(89) Xem hết...
(0) Xem hết...
(1688) Xem hết...
(0) Xem hết...
(88) Xem hết...
(0) Xem hết...
(49) Xem hết...
(0) Xem hết...
(113) Xem hết...

   
Kết quả tìm kiếm
kết quả 21 - 32 trong tổng số 32 cho từ khóa : Trước 1 2
Giới thiệu: 1. Chi phí giao dịch 2. Sơ đồ Nhận thức về Hợp đồng 3. Thế giới Hợp đồng 4. Giản đồ Đơn giản về Thiết lập Hợp đồng 5. Tổ chức Kinh tế của Thành phố Công ty (Company Town) 6. Một số ứng dụng 7. Những Nhận xét Kết luận
Tác giả: Oliver E. Williamson, Nguyễn Thị Xinh Xinh dịch | Ngày: | Nguồn: Chương trình Fulbright
Giới thiệu: Trong tài chính, có những thuật ngữ tưởng chừng giống nhau, nhưng bản chất của chúng lại hoàn khác nhau. Ngược lại có những thuật ngữ tưởng chừng khác nhau, nhưng chúng lại rất giống nhau. Dưới đây là một số thuật ngữ như vậy. 1. Lãi suất, lãi suất thực, lãi suất danh nghĩa và lãi suất hiệu dụng 2. Giá trị hiện tại và giá trị hiện tại ròng 3. Chi phí cơ hội,..
Tác giả: Nguyễn Minh Kiều, Huỳnh Thế Du | Ngày: | Nguồn: Chương trình Fulbright
Giới thiệu: 1.  Trò chơi tĩnh với thông tin đầy đủ   - Một số ứng dụng của trò chơi tĩnh với thông tin đầy đủ  2. Trò chơi động với thông tin đầy đủ  - Trò chơi động với thông tin đầy đủ và hoàn hảo  - Trò chơi động với thông tin đầy đủ nhưng không hoàn hảo  - Trò chơi lặp lại  
Tác giả: | Ngày: | Nguồn: Chương trình Fulbright
Gợi ý dịch :
Giới thiệu: Tài liệu của chương trình giảng dạy kinh tế Fullbright về chứng khoán phái sinh, bao gồm: Hợp đồng kỳ hạn Hợp đồng tương lai và hợp đồng hoán đổi Hợp đồng quyền chọn Tổng kích thước gói: 970.5 kB
Tác giả: Nguyễn Minh Kiều, Nguyễn Xuân Thành | Ngày: | Nguồn: Chương trình Fulbright
Giới thiệu: Thẩm định các chi phí phát triển - Các quan điểm tài chính. - Làm việc theo nhóm (Team Work) - Lãnh đạo (Leadership) - Quản lý xung đột (Conflict Management) - Thương lượng (Negotiation)   - Hòa giải (Mediation) Bài tập & tình huống nghiên cứu
Tác giả: Cao Hào Thi | Ngày: | Nguồn: Chương trình Fulbright
Giới thiệu: Bài 1. Giới thiệu về phân tích tài chính Bài 2. Giới thiệu các báo cáo tài chính công ty Bài 3. Bảng cân đối kế toán Bài 4. Báo cáo thu nhập Bài 5. Báo cáo ngân lưu Bài 6. Phân tích các báo cáo tài chính công ty Bài 8. Thời giá tiền tệ và mô hình chiết khấu..
Tác giả: | Ngày: | Nguồn: Chương trình Fulbright
Giới thiệu: Bài 1: Tổng quan về phân tích tài chính Bài 2: Phân tích các báo cáo tài chính doanh nghiệp Bài 3: Thời giá tiền tệ và mô hình chiết khấu dòng tiền  Bài 4: Định giá trái phiếu và cổ phiếu Bài 6: Mô hình định giá tài sản vốn Bài 7: Giới thiệu lý thuyết cân bằng giá (APT) trong..
Tác giả: Nguyễn Minh KIều, Bùi Văn | Ngày: | Nguồn: Chương trình Fulbright
Giới thiệu: Bài giảng 1. Giới thiệu về kinh tế vĩ mô Bài giảng 2. Hạch toán thu nhập quốc gia và cán cân thanh toán Bài giảng 3. Mô hình cổ điên: Xác định thu nhập quốc gia Bài giảng 4. Tăng trưởng kinh tế Bài giảng 5. Tiền và lạm phát Bài giảng 6. Nền kinh tế mở Bài giảng 7. Mô hình IS-LM và tổng cầu Bài giảng 9. Tổng cung trong ngắn hạn Bài giảng..
Tác giả: Trương Quang Hùng | Ngày: | Nguồn: Chương trình Fulbright
Giới thiệu: §1. Giới thiệu về kinh tế vĩ mô §2. Thu nhập quốc gia §3. Ngân hàng trung ương §4. Nền kinh tế mở §8. Mô hình tổng cung ngắn hạn Tài liệu đọc: - Cán cân thanh toán - Tăng trưởng kinh tế - Phân tích tăng trưởng kinh tế Mỹ (Lê Kim Sa)
Tác giả: Trương Quang Hùng | Ngày: | Nguồn: Chương trình Fulbright
Giới thiệu: Bài giảng 1. Giới thiệu về tư duy kinh tế Bài giảng 2. Cầu, cung và thị trường Bài giảng 3. Độ co giãn của cung và cầu Bài giảng 4. Hành vi người tiêu dùng Bài giảng 5. Những ứng dụng của phân tích độ thỏa dụng Bài giảng 6. Lựa chọn trong điều kiện không chắc chắn Bài giảng 7. Lý thuyết sản xuất Bài giảng 8. Chi phí sản xuất Bài giảng 9. Tối đa hóa..
Tác giả: Dennis C. McCornac | Ngày: | Nguồn: Chương trình Fulbright
Giới thiệu: Lecture note: §1. Bản chất của phân tích kinh tế §2. Phân tích thị trường §3. Kiến thức kinh tế căn bản về ngoại thương §4. Sự can thiệp của chính phủ vào thị trường
Tác giả: Đặng Văn Thanh | Ngày: | Nguồn: Chương trình Fulbright
Giới thiệu: - Dạng Hàm - Dữ liệu bảng - Sai lầm nhận dạng mô hình   - Các biến phụ thuộc bị giới hạn - Mô hình hồi qui tuyến tính bội: Lựa chọn mô hình và kiểm định giả thiết - Mô hình hồi qui tuyến tính bội: Giới thiệu và Ước lượng - Phân tích dữ liệu bằng phần mềm EViews
Tác giả: Nguyễn Trọng Hoài | Ngày: | Nguồn: Chương trình Fulbright
  
 
Tính năng phần mềm
Trang Liên kết
Thông kê truy cập
Số lượt truy cập:688470
Số người Online:194