Sách điện tử  |  Sách quyển  |  Video  |  Audio  |  Hình ảnh
 
               
Tìm kiếm tài liệu trong các thư viện
Chọn nhóm trường
(32) Xem hết...
(25) Xem hết...
(3122) Xem hết...
(45) Xem hết...
(1203) Xem hết...
(186) Xem hết...
(147) Xem hết...
(106) Xem hết...
(132) Xem hết...
(101203) Xem hết...
(118) Xem hết...
(15217) Xem hết...
(143) Xem hết...
(0) Xem hết...
(36) Xem hết...
(0) Xem hết...
(25) Xem hết...
(0) Xem hết...
(89) Xem hết...
(0) Xem hết...
(1688) Xem hết...
(0) Xem hết...
(88) Xem hết...
(0) Xem hết...
(49) Xem hết...
(0) Xem hết...
(113) Xem hết...

   
Kết quả tìm kiếm
kết quả 61 - 80 trong tổng số 186 cho từ khóa : Trước 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sau
Giới thiệu: Phần I Tổng quan về quản lý bảo trì công nghiệp Phần II Các vấn đề nghiên cứu trong quản lý bảo trì công nghiệp Phần III Định hướng phát triển của bảo trì công nghiệp
Tác giả: Lê Văn Hiếu | Ngày: | Nguồn: Nhóm trường Sư phạm
Gợi ý dịch :
Giới thiệu: Chương1.Hệ thống điều khiển 1.1. Khái niệm hệ thống điều khiển 1.2. Hệ thống điều khiển PLC S7-300 Chương 2: Kỹ thuật lập trình 2.1. Giới thiệuchung 2.2. Các ngôn ngữ lập trình Chương 3: Cài đặt phần mềm S7-300 và chọn chế độ làm việc 3.1. Giới thiệu chung 3.2. Cài đặt Step7 3.3. Đặt tham số làm việc 3.4. Soạn thảo một Project 3.5. Nạp chương trình và giám sát viêc thực hiện chương..
Tác giả: Nguyễn Xuân Công - Lê Thành Sơn | Ngày: | Nguồn: Nhóm trường Sư phạm
Giới thiệu: Cung cấp các kiến thức cơ bản về trẻ khiếm thính, đặc điểm giao tiếp của trẻ khiếm thính và các phương thức giao tiếp của trẻ, qua đó, giúp người học có một cái nhìn tương đối tổng thể về khả năng giao tiếp của trẻ khiếm thính và phương thức giao tiếp phù hợp với những trẻ này. Bao gồm 3 phần cơ bản: Phần thứ nhất: Trẻ khiếm thính và các đặc điểm giao tiếp của trẻ khiếm..
Tác giả: TS. Nguyễn Thị Hoàng Yến | Ngày: | Nguồn: Nhóm trường Sư phạm
Giới thiệu: Phần 1. Thiết kế dạy học Bài 1. Mục tiêu dạy học Bài 2. Nội dung chương trình đào tạo nghề Bài 3. Phát triển tài liệu dạy học Bài 4. Kế hoạch giảng dạy Phần 2. Phương tiện dạy học Bài 1. Đại cương phương tiện dạy học Bài 2. Phương tiện nhìn Bài 3. Phương tiện chiếu rọi Bài 4. Đa phương tiện trong dạy học Phần 3. Phương pháp dạy học Bài 1. Đại cương về phương pháp dạy học..
Tác giả: TS. Nguyễn Văn Tuấn (chủ biên) | Ngày: | Nguồn: Nhóm trường Sư phạm
Giới thiệu: Học phần này nhằm giúp sinh viên nắm vững, hiểu sâu sắc hơn những lý luận chung về bài học lịch sử ở trường phổ thông. Bao gồm khái niệm, mục tiêu, cấu trúc, các loại bài, những yêu cầu cơ bản đối với bài học lịch sử, các công việc chuẩn bị và tiến hành bài học lịch sử ở trường phổ thông. Đồng thời thông qua các ví dụ cũng nhằm giúp sinh..
Tác giả: TS. Nguyễn Thị Côi | Ngày: | Nguồn: Nhóm trường Sư phạm
Giới thiệu: Kiến thức đạt được Sinh viên trình bày và phân tích được khái niệm và đặc điểm của PPDH; Cơ sở phân chia hệ thống các PPDH; Các nhóm PPDH và khái niệm, ưu nhược điểm, yêu cầu sử dụng từng phương pháp dạy học cụ thể, các xu hướng đổi mới PPDH và cách thức vận dụng PPDH một cách hiệu quả. Yêu cầu kỹ năng Sinh viên thực hành rèn luyện những..
Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Hồng, Hồ Thị Nhật | Ngày: | Nguồn: Nhóm trường Sư phạm
Giới thiệu: Lời nói đầu Chương  1. Mục tiêu, nhiệm vụ của việc dạy học vật lí ở trường phổ thông Chương  2. Con đường hình thành những kiến thức vật lí cơ bản Chương  3. Phát triển tư duy và năng lực sáng tạo của học sinh trong dạy học vật lí Chương  4. Giáo dục tư tưởng trong dạy học vật lí Chương  5. Giáo dục kĩ thuật tổng hợp trong dạy học vật lí Chương  6. Các phương..
Tác giả: | Ngày: | Nguồn: Nhóm trường Sư phạm
Giới thiệu: 1. Trang bị cho sinh viên kiến thức về: - Lịch sử phát triển các môn học về tự nhiên và xã hội - Chương trình và sách giáo khoa các môn về tự nhiên và xã hội - Các phương pháp, phương tiện dạy học các môn về tự nhiên và xã hội - Kiểm tra, đánh giá trong dạy học các môn về tự nhiên và xã hội 2...
Tác giả: TS. Nguyễn Thị Thấn | Ngày: | Nguồn: Nhóm trường Sư phạm
Giới thiệu: Bài giảng cung cấp những tri thức lí thuyết về các nguyên tắc và phương pháp dạy học tiếng Việt, đồng thời bước đầu đưa ra những đề xuất cho việc áp dụng những tri thức lí thuyết đó vào thực tiễn đổi mới phương pháp dạy học tiếng Việt hiện nay. Download nội dung giáo trình. Chú ý: Giáo trình điện tử của trường ĐHSP Hà nội là một loại học liệu điện tử đã được..
Tác giả: Trịnh Thị Lan | Ngày: | Nguồn: Nhóm trường Sư phạm
Giới thiệu: Chương 1. Phương pháp dạy học hoá học – một bộ phận của khoa học giáo dục Chương 2. Vai trò của môn hoá học trong việc thực hiện mục tiêu giáo dục của trường phổ thông Chương 2. Nhiệm vụ dạy học hoá học ở trường trung học cơ sở Chương 3. Nội dung và cấu trúc của trương trình và sách giáo khoa hoá học ở trường phổ thông Việt Nam Chương 4. Hệ thống các phương pháp..
Tác giả: Nguyễn Cương | Ngày: | Nguồn: Nhóm trường Sư phạm
Giới thiệu: Hóa học hydrocacbon là phần mở đầu của chương trình hóa học hữu cơ phổ thông. Tất cả những khái niệm cơ bản, những lý thuyết chủ đạo của chương trình hóa học hữu cơ phổ thông đều được trình bày trong phần hydrocacbon. Nếu các em học sinh hiểu rõ phần này thì việc học hóa học ở phổ thông sẽ thuận lợi hơn. Phần mở đầu Chương 1 : Cơ sở lý luận của đề tài Chương 2 :..
Tác giả: Phan Thị Thùy | Ngày: | Nguồn: Nhóm trường Sư phạm
Gợi ý dịch :
Giới thiệu: Nắm được những nét đại cương về Hạt kín. Nắm được đặc điểm và hướng tiến hóa của phân lớp. Nhớ được đặc điểm của một số bộ/họ điển hình hay quan trọng trong mỗi phân lớp. Làm quen với một số đại diện của các bộ/họ và giá trị sử dụng của chúng. Download nội dung giáo trình. Chú ý: Giáo trình điện tử của trường ĐHSP Hà nội là một loại học liệu..
Tác giả: Bùi Thu Hà | Ngày: | Nguồn: Nhóm trường Sư phạm
Giới thiệu: Học phần đưa ra những kiến thức cơ sở của vấn đề giao tiếp của trẻ khuyết tật và các phương thức giao tiếp của trẻ (tập trung vào hai nhóm trẻ khiếm thính và chậm phát triển trí tuệ – hai nhóm trẻ có vấn đề giao tiếp cần được chú ý hơn cả trong học tập và cuộc sống) Học phần gồm 3 bài: Bài 1: Những vấn đề chung về giao tiếp của trẻ khuyết tật Bài 2: Các phương thức giao tiếp của..
Tác giả: TS. Nguyễn Thị Hoàng Yến | Ngày: | Nguồn: Nhóm trường Sư phạm
Gợi ý dịch :
Giới thiệu: Tia x Tạo tia x Phổ phát xạ tia X Phổ hấp thụ tia X Phương trình sóng Nhiễu xạ tia X Mạng đảo Cường độ tia X nhiễu xạ Phương pháp bột
Tác giả: ThS. Bùi Đức Thuần | Ngày: | Nguồn: Nhóm trường Sư phạm
Gợi ý dịch :
Giới thiệu: Tổng số tiết: 15 - Lí thuyết: 12 - Thực hành: 3 Mục tiêu cần đạt 1- Nắm được những kiến thức cơ bản về tác giả và tác phẩm Nguyễn Trãi. Về tác giả: Các yếu tố về thời đại, gia đình, cuộc đời, con người Nguyễn Trãi có ảnh hưởng tới sự nghiệp văn học. Về tác phẩm: Các sáng tác chủ yếu của Nguyễn Trãi. Vị trí, những đóng góp của Nguyễn Trãi đối với sự..
Tác giả: PGS.TS Lã Nhâm Thìn | Ngày: | Nguồn: Nhóm trường Sư phạm
Gợi ý dịch :
Giới thiệu: Nguyễn Minh Châu (1930 – 1989) là một trong những nhà văn hàng đầu của nền văn học Việt Nam hiện đại. Là cây bút văn xuôi có đóng góp xuất sắc cho văn học thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, Nguyễn Minh Châu lại thuộc trong số những người mở đường tinh anh cho công cuộc đổi mới văn học Việt Nam thời kỳ từ sau năm 1975. Theo lời khẳng định của Nguyễn Khải, ông là "người kế tục xuất sắc những bậc..
Tác giả: PGS.NGND Nguyễn Văn Long | Ngày: | Nguồn: Nhóm trường Sư phạm
Giới thiệu: Chương 1. Giới thiệu ngôn ngữ C++ Chương 2. Các khái niệm cơ bản Chương 3. Các cấu trúc điều khiển Chương 4. Hàm và cấu trúc Chương trình Chương 5. Con trỏ (Pointer) Chương 6. Các kiểu dữ liệu có cấu trúc Chương 7. Các thao tác với tệp tin Chương 8. Màn hình và cửa sổ - Đồ hoạ - âm thanh
Tác giả: Nguyễn Mạnh Đức | Ngày: | Nguồn: Nhóm trường Sư phạm
Giới thiệu: Phần A: CAD/CAM – CNC Chương 1: Tổng quát về CAD/CAM – CNC Chương 2: MasterCam 9.1 – Phần Lathe Phần B: Chu trình gia công Chương 3: Thiết lập thông số công nghe Chương 4: Verify - Mô phỏng Chương 5: Chu trình gia công Chương 6: Chuyển đổi file Chương 7: Bài tập áp dụng Phần C: Kết luận – Đề nghị Giáo viên hướng dẫn: Nguyễn Hoài Nam
Tác giả: Nguyễn Thị Huỳnh Như | Ngày: | Nguồn: Nhóm trường Sư phạm
Giới thiệu: Lời mở đầu Chương 1: Tổng quan về mạng không dây Chương 2. Mạng cục bộ không dây. Chương 3: Bảo mật mạng cục bộ không dây. Chương 4. Một số vấn đề trong việc thiết kế, triển khai và sử dụng hệ thống WLAN Chương 5. Ứng dụng minh họa - Trò chơi  cờ cá ngựa Chương 6. Tổng kết và hướng phát triển Phụ lục Giáo viên HD: Th.S Vũ Thanh Hiền
Tác giả: Đinh Nguyễn Vũ Phúc, Nguyễn Văn Tâm | Ngày: | Nguồn: Nhóm trường Sư phạm
Giới thiệu: Chương 1: Giới thiệu về điện tử công suất Chương 2: Nghiên cứu và trình bày các phương pháp điều chỉnh tốc độ động cơ một chiều kích từ độc lập Chương 3: Các hệ thống điều chỉnh tốc độ động cơ một chiều kích từ độc lập có dùng điện tử công suất Giáo viên HD: Nguyễn Dư Xứng
Tác giả: Võ Ngọc Toản | Ngày: | Nguồn: Nhóm trường Sư phạm
  
 
Tính năng phần mềm
Trang Liên kết
Thông kê truy cập
Số lượt truy cập:688470
Số người Online:202