Sách điện tử  |  Sách quyển  |  Video  |  Audio  |  Hình ảnh
 
               
Tìm kiếm tài liệu trong các thư viện
Chọn nhóm trường
(32) Xem hết...
(25) Xem hết...
(3122) Xem hết...
(45) Xem hết...
(1203) Xem hết...
(186) Xem hết...
(147) Xem hết...
(106) Xem hết...
(132) Xem hết...
(101203) Xem hết...
(118) Xem hết...
(15217) Xem hết...
(143) Xem hết...
(0) Xem hết...
(36) Xem hết...
(0) Xem hết...
(25) Xem hết...
(0) Xem hết...
(89) Xem hết...
(0) Xem hết...
(1688) Xem hết...
(0) Xem hết...
(88) Xem hết...
(0) Xem hết...
(49) Xem hết...
(0) Xem hết...
(113) Xem hết...

   
Kết quả tìm kiếm
kết quả 101 - 120 trong tổng số 186 cho từ khóa : Trước 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sau
Gợi ý dịch :
Giới thiệu: Chương 1: Các họ vi mạch số thông dụng Chương 2: Mạch tổ hợp MSI Chương 3: Mạch tuần tự Chương 4: Bộ nhớ bán dẫn Chương 5: Op Amp Chương 6: Các bộ chuyển đổi ADC, DAC
Tác giả: Nguyễn Phương Quang | Ngày: | Nguồn: Nhóm trường Sư phạm
Giới thiệu: I - Ví dụ minh họa II - Lập phiếu công tác III - Bảng tra cứu chế độ cắt IV - Thứ tự các bước thao tác với CAM Milling V- Thao tác gọi bản vẽ và các tác vụ về Phôi VI- Thao tác lập trình Phay các bề mặt điển hình - Mill menu VII- Thao tác lập trình Phay các biên dạng bất kỳ - Mill menu
Tác giả: Bộ môn Cơ khí | Ngày: | Nguồn: Nhóm trường Sư phạm
Giới thiệu: Chương 1: Những khái niệm và đặc trưng cơ bản của kỹ thuật đo lường và cảm biến Chương 2: Các chuyển đổi đo lường sơ cấp Chương 3: Cảm biến thông minh Tài liệu tham khảo
Tác giả: Giảng Viên Bộ Môn CĐT | Ngày: | Nguồn: Nhóm trường Sư phạm
Gợi ý dịch :
Giới thiệu: Điện năng có ưu điểm nổi bật là có thể sản xuất tập trung với nguồn công suất lớn, có thể truyền tải đi xa và phân phối đến nơi tiêu thụ với tổn hao tương đối nhỏ. Điện năng lại dễ dàng biến đổi thành các năng lượng khác. Mặt khác, quá trình biến đổi năng lượng từ tín hiệu điện từ dễ dàng tự động hoá và điều khiển từ xa, cho phép giải phóng lao động chân..
Tác giả: Trần Minh Sơ | Ngày: | Nguồn: Nhóm trường Sư phạm
Giới thiệu: A. Phần giới thiệu B. Phần nội dung Chương 1: Dẫn nhập Chương 2: Giới thiệu chung về vi điều khiển Chương 3: Khảo sát IC giao tiếp ngoại vi 8255A Chương 4: Khảo sát bộ nhớ bán dẫn Chương 5: Đo nhiệt đo Chương 6: Chuyển đổi tương tự sang số Chương 7: Thiết kế và thi công Chương kết luận C. Phụ lục – Tài liệu tham khảo   gvhd:lê thanh đạo
Tác giả: Nguyễn Hoàng Vũ - Nguyễn Thanh Vũ | Ngày: | Nguồn: Nhóm trường Sư phạm
Giới thiệu: Chương 1: A: Giới thiệu chung về thiết bị điều khiển lập trình PLC B: Giới thiệu chung về thiết bị điều khiển lập trình PLC SIMATIC S7-200 Chương 2: Ngôn ngữ lập trình của S7-200 Chương 3: Quy trình công nghệ in khăn Chương 4: Chương trình điều khiển hệ thống máy in hoa văn dùng PLC Giáo viên hướng dẫn: Vũ Đỗ Cường
Tác giả: Nguyễn Hữu Thiện | Ngày: | Nguồn: Nhóm trường Sư phạm
Giới thiệu: Chương 1: Nguyên lý hệ thống ghép kênh số Chương 2: Đẳng cấp ghép kênh số cận đồng bộ PDH Chương 3: Thiết bị ghép kênh số DSMX 2/24C Chương 4: Thiết bị ghép kênh số DSMX 34/140C Chương 5: Ứng dụng, khai thác và bảo vệ thiết bị
Tác giả: Nguyễn Đức Hưng | Ngày: | Nguồn: Nhóm trường Sư phạm
Gợi ý dịch :
Giới thiệu: Chương 1. Các khái niệm cơ bản Chương 2. Lập trình hướng đối tượng Chương 3. Xử lý ngoại lệ Chương 4. Lập trình đa tuyến Chương 5. Nhập xuất Chương 6. Lập trình đồ hoạ
Tác giả: | Ngày: | Nguồn: Nhóm trường Sư phạm
Giới thiệu: Với ISIS chúng ta có thể mô phỏng hầu hết các dạng mạch điện tử, và lần đầu tiên ở các chương trình CAD, ISIS cho phép thiết kế hoàn chỉnh một hệ thống Vi điều khiển bao gồm toàn bộ mạch phần cứng giao diện bên ngoài, sau đó mô phỏng sự tương tác giữa chúng. ISIS còn đặt quan tâm đến việc thiết kế mạch in (Printed Circuit Board-PCB) với sự hổ trợ kết xuất mạch điện sang ARES hoặc..
Tác giả: Nhóm tác giả | Ngày: | Nguồn: Nhóm trường Sư phạm
Giới thiệu: Quy ước kí hiệu mối hàn Hướng dẫn thiết kế §5. Xác định các kích thức cơ bản của mối hàn khi hàn tự động và bán tự động §6. Xác định chế độ hàn tự động và bán tự động §7. Xác định chế độ hàn xỉ điện §8. Xác định thành phần hoá học mối hàn . §9. Xác định cơ tính của liên kết hàn §10. Chọn thiết bị hàn §11. Chọn phương án và phương pháp kiểm tra §12. Lập quy trình công nghệ và phiếu công nghệ lắp ghép – hàn Giáo viên HD: Nguyễn Quốc Mạnh
Tác giả: Nguyễn Tiến Mạnh ,Đỗ Hồng Phong ,Nguyễn Quốc Mạnh ,HK4 | Ngày: | Nguồn: Nhóm trường Sư phạm
Giới thiệu: I. Vị từ (predicate) - Tư duy lập trình và định nghĩa vấn đề trên Prolog II. Các clause, cách giải thích các vấn đề trên Prolog III. Thực thi chương trình. - Đặt câu hỏi và nhận câu trả lời IV. Phép hợp nhất - Cơ chế tìm câu trả lời của Prolog. V. Sự quay lui - Khống chế số lượng lời giải -Vị từ nhát cắt và fail VI. Lập trình đệ quy với Prolog VII. Danh sách trên..
Tác giả: Nguyen Van Hung | Ngày: | Nguồn: Nhóm trường Sư phạm
Giới thiệu: Dùng cho sinh viên năm 3- 4. Hệ chính qui  và giáo viên các trường phổ thông trung học. Lời nói đầu Phần I: Nhiệm vụ - Nội dung của chương trình sinh học 10 Phần II: Phương pháp giảng dạy sinh học 10 – CCGD Phần III: Hướng dẫn giảng dạy chương và bài cụ thể Chương I: Các dạng sống Chương II: Sự trao đổi chất và năng lượng của cơ thể sống Chương III: Sự sinh trưởng và phát..
Tác giả: Nguyễn Thị Vân | Ngày: | Nguồn: Nhóm trường Sư phạm
Gợi ý dịch :
Giới thiệu: Chương 1. Giới thiệu về mạng internet & các dịch vụ của mạng internet Chương 2. HTML và các thẻ cơ bản Chương 3. Bảng, khung và biểu mẫu Chương 4. Bảng kiểu xếp chồng Chương 5. Căn bản về javascript Chương 6. Mô hình đối tượng trình duyệt Chương 7. Căn bản về ASP Chương 8. ASP  và cơ sở dữ liệu Phụ lục : Hướng dẫn thiết kế Website Chương I. Khái quát chung Chương II. Thiết kế giao diện Chương III. Thiết kế web..
Tác giả: Ngô Đình Thưởng | Ngày: | Nguồn: Nhóm trường Sư phạm
Gợi ý dịch :
Giới thiệu: Download nội dung giáo trình. Chú ý: Giáo trình điện tử của trường ĐHSP Hà nội là một loại học liệu điện tử đã được đóng gói theo chuẩn SCORM 1.2. Để học được nội dung của giáo trình này cần phải được chạy trên một hệ thống quản lý học trực tuyến (LMS) hoặc là một phần mềm có thể thưc thi được các gói học liệu theo chuẩn SCORM 1.2 – như Reload Player. ..
Tác giả: Nhóm tác giả | Ngày: | Nguồn: Nhóm trường Sư phạm
Gợi ý dịch :
Giới thiệu: Lời mở đầu Chương 1. Dung dịch chất điện ly- Cân bằng hóa học Chương 2. Đại cương về phân tích khối lượng và phân tích thể tích  Chương 3. Cân bằng axít - bazơ. Chuẩn độ axít bazơ Chương 4. Cân bằng oxy hóa - khử. Chuẩn độ oxy hóa - khử Chương 5. Phức chất và thuốc thử hữu cơ trong hóa phân tích. Chuẩn  độ Complexon Chương 6. Cân bằng trong dung dịch chứa hợp..
Tác giả: Lê Thị Mùi | Ngày: | Nguồn: Nhóm trường Sư phạm
Gợi ý dịch :
Giới thiệu: Phần A: Lý thuyết Chương 1: Khái niệm cơ bản Chương 2: Đồng phân quang học Chương 3: Đồng phân hình học. Chương 4: Đồng phân cấu trạng của hợp chất không vòng. Chương 5: Cấu trạng của hợp chất vòng no Chương 6: Hóa lập thể của dị tố và Polymer. Chương 7: Hóa lập thể động. Phần B: Bài tập Đồng phân quang học . Đồng phân hình học Đồng phân cấu trạng. Phản ứng thế SN . Phản ứng..
Tác giả: Võ Thị Thu Hằng | Ngày: | Nguồn: Nhóm trường Sư phạm
Gợi ý dịch :
Giới thiệu: Chương 1. Cơ sở hóa đại cương Chương 2. Hyđrôcacbon no (ankan) Chương 3. Anken Chương 4. Ankin và đien Chương 5. Các hợp chất hyđrocacbon vòng Chương 6. Hợp chất hyđrôcacbon thơm Chương 7. Dẫn xuất halogen Chương 8. Hợp chất cơ nguyên tố Chương 9. Dẫn xuất hyđrôxi của hyđrôcacbon (Ancol và Phênol) Chương 10. Ete Chương 11. Anđêhyt và xêton Chương 12. Axít cacbôxylic và dẫn xuất của..
Tác giả: Đào Hùng Cường | Ngày: | Nguồn: Nhóm trường Sư phạm
Giới thiệu: Hình thái giải phẩu học thực vật là môn khoa học cơ bản cần thiết cho sinh viên học các ngành sư phạm sinh, của giáo viên giảng dạy môn Sinh học và của cán bộ nghiên cứu môn khoa học thực nghiệm về thực vật.  Chương mở đầu Chương 1. Cấu trúc của tế bào thực vật Chương 2. Vách tế bào Chương 3. Mô thực vật Chương 4. Cơ quan sinh dưỡng Chương 5. Sự sinh sản ở thực vật . 
Tác giả: Ths. HÀ THỊ LỆ ÁNH | Ngày: | Nguồn: Nhóm trường Sư phạm
Gợi ý dịch :
Giới thiệu: Giáo trình hình học họa hình này soạn theo chương trình cải cách của Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo. Giáo trình nhằm phục vụ sinh viên các hệ đào tạo của các ngành kỹ thuật trong các năm học cơ bản . Sách có chọn lọc các ví dụ minh họa và viết tương đối tỷ mỷ nhằm phục vụ cho sinh viên tự đọc có thể hiểu dễ dàng. Kèm theo cuốn..
Tác giả: Dương Thọ | Ngày: | Nguồn: Nhóm trường Sư phạm
Gợi ý dịch :
Giới thiệu: Mở đầu Bài 1 Điểm Bài 2 Đường thẳng Bài 3 Vị trí tương đối giữa hai đường thẳng Bài 4 Mặt phẳng Bài 5 Vị trí tương đối giữa hai mặt phẳng Bài 6 Vị trí tương đối giữa đường thẳng và mặt phẳng Bài 7 Các phép biến đổi hình chiếu Bài 8 Đường cong và mặt Bài 9 Mặt phẳng tiếp xúc với mặt cong Bài 10 Giao tuyến của mặt phẳng với một mặt Bài 11 Giao điểm của..
Tác giả: Nguyễn Độ | Ngày: | Nguồn: Nhóm trường Sư phạm
  
 
Tính năng phần mềm
Trang Liên kết
Thông kê truy cập
Số lượt truy cập:688470
Số người Online:214