Sách điện tử  |  Sách quyển  |  Video  |  Audio  |  Hình ảnh
 
               
Tìm kiếm tài liệu trong các thư viện
Chọn nhóm trường
(32) Xem hết...
(25) Xem hết...
(3122) Xem hết...
(45) Xem hết...
(1203) Xem hết...
(186) Xem hết...
(147) Xem hết...
(106) Xem hết...
(132) Xem hết...
(101203) Xem hết...
(118) Xem hết...
(15217) Xem hết...
(143) Xem hết...
(0) Xem hết...
(36) Xem hết...
(0) Xem hết...
(25) Xem hết...
(0) Xem hết...
(89) Xem hết...
(0) Xem hết...
(1688) Xem hết...
(0) Xem hết...
(88) Xem hết...
(0) Xem hết...
(49) Xem hết...
(0) Xem hết...
(113) Xem hết...

   
Kết quả tìm kiếm
kết quả 121 - 140 trong tổng số 186 cho từ khóa : Trước 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sau
Giới thiệu: Chương 1: Dạy học toán với sự hỗ trợ của công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) Chương 2: Sử dụng phần mềm Graph Chương 3: Sử dụng phần mềm hình học động Chương 4: Hướng dẫn sử dụng phần mềm Maple Tài liệu trích dẫn, tham khảo
Tác giả: Trịnh Thanh Hải (chủ biên) | Ngày: | Nguồn: Nhóm trường Sư phạm
Giới thiệu: 1. Nhập môn Tôn giáo học 2. Chức năng của Tôn giáo - Tình hình diễn biến và xu thế đời sống Tôn giáo trên thế giới 3. Những yếu tố cấu thành một Tôn giáo 4. Phật giáo 5. Công giáo 6. Đạo Tin lành 7. Hồi giáo 8. Đạo Cao đài và  Phật giáo Hoà  hảo 9. Chính sách Tôn giáo của Đảng và nhà nước ta 10...
Tác giả: Lê Thanh Hà | Ngày: | Nguồn: Nhóm trường Sư phạm
Giới thiệu:   Vous allez écrire à une personne connue pour : 1.parler de vous (raconter vos activités quotidiennes,        raconter un événement récent, donner de vos         nouvelles, parler de vos goûts et préférences . . .) 2.formuler une proposition ou une invitation, 3.répondre à une invitation, 4.donner des conseils, 5.répondre à un..
Tác giả: Nguyễn thị Kiều Trang | Ngày: | Nguồn: Nhóm trường Sư phạm
Gợi ý dịch :
Giới thiệu: Mở đầu Chương 1: Tư tưởng tiến hoá Darwin Chương 2: Lý thuyết tiến hoá của Darwin Chương 3: Sự phát triển lý thuyết tiến hoá sau Darwin Phần II: Thuyết tiến hoá hiện đại Chương 4: Đơn vị tiến hoá cơ sở Chương 5: Nguyên liệu tiến hoá cơ sở Chương 6: Các nhân tố tiến hóa cơ bản Chương 7: Sự hình thành các đặc điểm thích nghi Chương 8: Loài và sự hình thành..
Tác giả: Nguyễn Trọng Lạng | Ngày: | Nguồn: Nhóm trường Sư phạm
Giới thiệu: Chương 1. Mở đầu Chương 2. Cấu tạo nguyên tử Chương 3. Sự biến thiên tuần hoàn cấu tạo nguyên tử Chương 4. Liên kết hoá học Chương 5. Nhiệt động hoá học Chương 6. Động hoá học Chương 7. Cân bằng hoá học và cân bằng pha Chương 8. Dung dịch Chương 9. Phản ứng oxi hoá khử và điện hoá
Tác giả: Đào Hùng Cường | Ngày: | Nguồn: Nhóm trường Sư phạm
Giới thiệu: Phần I: Giới thiệu chung Chương dẫn nhập Chương cơ sở lý luận Chương 1: Cấu trúc vi xử lý 8086 Chương 2: Khảo sát tổng quát tập lệnh 8086 Chương 3: Giao tiếp với máy tính Phần II: Phần cứng và phần mềm của mạch giao tiếp Chương 4: Giới thiệu KIT VXL 8086 Chương 5: Giao tiếp nối tiếp dùng vi mạch 8251A Chương 6: Chương trình giao tiếp (chương trình truyền, nhận dữ liệu) Hướng phát triển đề tài Kết luận..
Tác giả: Phạm Xuân Hưng | Ngày: | Nguồn: Nhóm trường Sư phạm
Giới thiệu: Qua giáo trình, học viên có thể: Phân tích được một số khái niệm về môi trường (khái niệm, mục tiêu, tiếp cận...). Lĩnh hội được phương pháp khai thác giáo dục môi trường từ nội dung sách giáo khoa và từ các hoạt động ngoài giờ lên lớp. Nêu được khái niệm về mođun, phát triển kỹ năng thiết kế mođun giáo dục môi trường. ..
Tác giả: TS. Nguyễn Hoàng Trí | Ngày: | Nguồn: Nhóm trường Sư phạm
Giới thiệu: Dùng cho sinh viên ngành Sư phạm Địa lí. Chương 1: Những vấn đề cơ bản về môi trường và bảo vệ môi trường Chương 2: Giáo dục môi trường và giáo dục môi trường trong nhà trường Chương 3: Giáo dục môi trường qua môn địa lí ở trường phổ thông Việt Nam Chương 4: Đánh giá trong giáo dục môi trường Tài liệu tham khảo
Tác giả: TS. Đậu Thị Hòa | Ngày: | Nguồn: Nhóm trường Sư phạm
Giới thiệu: I. Đề cương chi tiết II. Đề cương bài giảng Chương 1 Giáo dục hoà nhập cho trẻ khuyết tật Chương 2 Dạy học hoà nhập cho  trẻ khuyết tật Chương 3 Hỗ trợ giáo dục hoà nhập Chương 4  Giáo dục hoà nhập cho trẻ  khiếm thị Chương5  Giáo dục hoà nhập cho trẻ chậm phát triển trí tuệ Chương 6 Giáo dục hoà nhập cho trẻ khiếm thính III. Tài liệu tham khảo
Tác giả: Huỳnh Thị Thu Hằng - Lê Thị Hằng - Trần Thị Hoà | Ngày: | Nguồn: Nhóm trường Sư phạm
Giới thiệu: Lời giới thiệu Mở đầu Chương1: Phát triển văn hoá, phát triển giáo dục  và phát triển con người Chương 2: Nhiệm vụ giáo dục bản sắc văn hoá dân tộc  cho sinh viên trong các trường sư phạm Chương 3: Giáo dục bản sắc văn hoá dân tộc cho sinh viên - định hướng và biện pháp Kết luận Tài liệu tham khảo
Tác giả: TS. Phạm Hồng Quang | Ngày: | Nguồn: Nhóm trường Sư phạm
Gợi ý dịch :
Giới thiệu: Đây là giáo trình dành cho những sinh viên nào muốn ôn thi Cao học chuyên ngành Toán ở ĐH Sư Phạm TPHCM. Giáo trình này do PGS-TS Lê Hoàn Hóa, giảng viên ĐH Sư Phạm TPHCM biên soạn. - Giới hạn của dãy số và hàm số - Hàm số thực theo một biến số thực - Lý thuyết chuỗi - Phép tính vi phân hàm nhiều biến - Không..
Tác giả: PGS. TS. Lê Hoàn Hoá | Ngày: | Nguồn: Nhóm trường Sư phạm
Gợi ý dịch :
Giới thiệu: Thông tin giáo trình Trang bị cho người học những kiến thức và kĩ năng cơ bản về giới hạn, liên tục và phép tính vi phân đối với hàm một biến và hàm nhiều biến, nhằm tạo cho người học có thể tiếp tục học tập các môn học khác và có thể vận dụng chúng. Download nội dung giáo trình. Chú ý: Giáo trình điện tử của trường ĐHSP..
Tác giả: Nhóm tác giả | Ngày: | Nguồn: Nhóm trường Sư phạm
Giới thiệu: Học phần “Thuật toán và đánh giá độ phức tạp thuật toán” được viết cho sinh viên khoa CNTT sau khi đã học xong các học phần: CẤU TRÚC DỮ LIỆU VÀ GIẢI THUẬT, LẬP TRÌNH NÂNG CAO, TOÁN RỜI RẠC, LÝ THUYẾT ĐỒ THỊ... Học phần trình bày các kỹ thuật thiết kế giải thuật nâng cao, phương pháp phân tích đánh giá giải thuật, các giải thuật cơ..
Tác giả: PGS.TSKH Vũ Đình Hòa | Ngày: | Nguồn: Nhóm trường Sư phạm
Giới thiệu: Bài toán tìm đường đi ngắn nhất là bài toán quan trọng trong Lý thuyết đồ thị, nó được áp dụng để giải quyết rất nhiều bài toán trong thực tế như điều khiển tối ưu, giao thông vận tải, mạng viễn thông.. Bài viết này nghiên cứu bài toán tìm đường đi ngắn nhất giữa hai tập đỉnh trên đồ thị và đề xuất một số giải thuật hiệu quả để giải bài toán.
Tác giả: Trần Quốc Chiến – Nguyễn Thanh Tuấn | Ngày: | Nguồn: Nhóm trường Sư phạm
Giới thiệu: Qua giáo trình, học viên có thể: Nắm được khái niệm mô thực vật. Xác định mối liên quan giữa tế bào và mô. Phân biệt được nguồn gốc, cấu tạo, chức năng của các mô thực vật. Khẳng định tầm quan trọng của mô phân sinh. Có khả năng vận dụng kiến thức đã học để giải thích một số hiện tượng thực tế, sản xuất có liên quan đến mô thực..
Tác giả: TS. Nguyễn Thị Hồng Liên | Ngày: | Nguồn: Nhóm trường Sư phạm
Gợi ý dịch :
Giới thiệu: Qua giáo trình, học viên có thể: Nêu được chính xác định nghĩa, đối tượng và phương pháp nghiên cứu Giải phẫu người. Hiểu được tầm quan trọng của môn Giải phẫu người trong môn sinh học và các môn có liên quan. Nêu được những nguyên tắc chính trong việc đặt tên. Nêu được các phương tiện và phương pháp học giải phẫu. ..
Tác giả: Ths Nguyễn Thị Bích Ngọc | Ngày: | Nguồn: Nhóm trường Sư phạm
Giới thiệu: I. Giới thiệu chung về bộ VXL 8951 1. Giới thiệu chip Intel 8951 2. Cấu trúc bên trong bộ vi điều khiển 3. Chức năng các chân của chip 8951 4. Tóm tắt tập lệnh 5. Hoạt động định thời 6. Hoạt động ngắt II. Sơ đồ khối mặch điều khiển nhiệt độ 1. Tác dụng khối cảm biến. 2. Tác dụng khối khuếch đại hiệu. 3. Tác dụng của bộ chuyển đổi ADC 4. Khối vi xử lý 5. Khối hiển thị . 6. Khối điều chỉnh nhiệt độ III. Thiết kế chương..
Tác giả: Lê Thành Sơn | Ngày: | Nguồn: Nhóm trường Sư phạm
Gợi ý dịch :
Giới thiệu: Chương I: Giới thiệu về đồ họa máy tính Chương II: Công cụ đồ họa của Turbo Pascal (TP) Chương III: Một số thuật toán đồ họa cơ bản Chương IV. Các phép biến hình Chương V. Thư viện đồ họa 2D, 3D Chương VI. Hình học Fractal
Tác giả: Nguyễn Thế Lộc | Ngày: | Nguồn: Nhóm trường Sư phạm
Giới thiệu: Chương I Giới thiệu sơ lược về MatLab Chương II Cách kết nối và các thuộc tính của blocks Chương III Blocks Library (các khối chức năng trong thư viện Simulink) Chương IV Ứng dụng Giáo viên HD: Nguyễn Minh Tâm
Tác giả: Nguyễn Thanh Duẫn | Ngày: | Nguồn: Nhóm trường Sư phạm
Giới thiệu: Lời mở đầu Chương I :  Tổng quan về sét và các phương pháp phòng chống sét . Chương II : Hệ thống chống sét SYSTEM 3000 (GTL) và các phần mềm liên quan. Chương III : Thiết kế hệ thống chống sét trực tiếp cho trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. HCM
Tác giả: Cao Minh Triết | Ngày: | Nguồn: Nhóm trường Sư phạm
  
 
Tính năng phần mềm
Trang Liên kết
Thông kê truy cập
Số lượt truy cập:688470
Số người Online:878