Sách điện tử  |  Sách quyển  |  Video  |  Audio  |  Hình ảnh
 
               
Tìm kiếm tài liệu trong các thư viện
Chọn nhóm trường
(32) Xem hết...
(25) Xem hết...
(3122) Xem hết...
(45) Xem hết...
(1203) Xem hết...
(186) Xem hết...
(147) Xem hết...
(106) Xem hết...
(132) Xem hết...
(101203) Xem hết...
(118) Xem hết...
(15217) Xem hết...
(143) Xem hết...
(0) Xem hết...
(36) Xem hết...
(0) Xem hết...
(25) Xem hết...
(0) Xem hết...
(89) Xem hết...
(0) Xem hết...
(1688) Xem hết...
(0) Xem hết...
(88) Xem hết...
(0) Xem hết...
(49) Xem hết...
(0) Xem hết...
(113) Xem hết...

   
Kết quả tìm kiếm
kết quả 141 - 160 trong tổng số 186 cho từ khóa : Trước 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sau
Giới thiệu: Lời nói đầu Chương I:  Cơ sở lý thuyết Chương II: Thiết kế mạch Chương III: Kết luận chung Tài liệu tham khảo Phụ lục: Hướng dẫn sử dụng một số phần mềm mô phỏng
Tác giả: Phạm Đông Dương | Ngày: | Nguồn: Nhóm trường Sư phạm
Giới thiệu: Giáo  trình  này  được  biên  soạn  trên  cơ  sở  đề  cương môn  học  Điều Khiển Tự Ðộng dành cho sinh viên các ngành  thuộc Khoa Cơ khí Chế  tạo máy và sinh viên ngành May công nghiệp của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật  TPHCM. Nội  dung  giáo  trình  bao gồm  các ..
Tác giả: Nguyễn Thế Hùng | Ngày: | Nguồn: Nhóm trường Sư phạm
Giới thiệu: Chương 1. Giới thiệu về điều khiển tự động I. Khái niệm cơ bản II. Các nguyên tắc ĐKTĐ III. Phân loại hệ thống điều khiển. IV. Ví dụ V. Nhiệm vụ của lý thuyết điều khiển tự động Chương 2. Mô tả toán học I. Hàm truyền và đáp ứng II.Sơ đồ khối và Graph tín hiệu. III. Mô tả hệ thống bằng phương trình trạng thái IV. Một số ví dụ. Chương 3. Khảo sát ổn định hệ thống tuyến..
Tác giả: | Ngày: | Nguồn: Nhóm trường Sư phạm
Giới thiệu: A. Phần lý thuyết I. Đo lường và ghép nối với máy tính qua cổng RS_232 II. Thông tin nối tiếp 1. Thông tin nối tiếp với chuẩn RS_232 2. Chuẩn ghép nói RS_232 3. Bộ thu phát không đồng bộ vạn năng B . Phần thực nghiệm I. Tổng quan hệ thống điều khiển II. Vi mạch III. Mạch biến đổi dữ liệu IV. Phần mềm
Tác giả: Lê Thành Sơn | Ngày: | Nguồn: Nhóm trường Sư phạm
Giới thiệu: Chương I: Tổng quan về cấu tạo và nguyên lý của lò điện Chương II: Giới thiệu chung về mạch điều áp xoay chiều ba pha Chương III: Thiết kế và tính toán mạch lực Chương IV: Thiết kế và tính toán mạch điều khiển
Tác giả: Lê Thành Sơn | Ngày: | Nguồn: Nhóm trường Sư phạm
Giới thiệu: Giới thiệu đề tài chương 1: Xây dựng mô hình toán học cho động cơ điện 1 chiều Chương 2: Tổng hợp mạch vòng dòng điện Chương 3: Tổng hợp mạch vòng dòng điện và mạch vòng tốc độ Tổng kích thước gói: 1003.9 kB
Tác giả: Lê Thành Sơn | Ngày: | Nguồn: Nhóm trường Sư phạm
Giới thiệu: Chương 1: Tóm lược các vấn đề lí thuyết liên quan đề tài A. Vi điều khiển 8951 I. Mô tả cấu trúc phần cứng của vi điều khiển 8951 II. Tập lệnh của 8951 B. Sơ lược về bộ nhớ bán dẫn Chương  2: Thiết kế A/ Mô hình điện năng kế điện tử giao tiếp máy tính B/ Sơ đồ khối điện năng kế điện tử giao tiếp máy tính C/ Trình bày chi tiết các khối Giáo viên HD: Quách..
Tác giả: Trần Đại Nghĩa | Ngày: | Nguồn: Nhóm trường Sư phạm
Giới thiệu: Chương 1: Tổ chức lãnh thổ nông nghiệp Nội dung chính của chương là những vấn đề lí luận chung về tổ chức lãnh thổ sản xuất nông nghiệp, vai trò của nông nghiệp trong nền kinh tế, đặc điểm sản xuất của ngành nông – lâm – ngư nghiệp và các hình thức tổ chức lãnh thổ của sản xuất nông nghiệp. Chương 2: Tổ chức lãnh thổ công nghiệp Nội dung chính của chương..
Tác giả: Nguyễn Thành Nhân | Ngày: | Nguồn: Nhóm trường Sư phạm
Giới thiệu: Lời nói đầu Chương I: Cơ sở lý luận về tổ chức lãnh thổ sản xuất Chương II: Tổ chức lãnh thổ sản xuất các vùng ở Việt Nam Chương III : Khái quát  về các vùng kinh tế trọng điểm và khu chế xuất ở Việt Nam Tài liệu tham khảo
Tác giả: TS. Phạm Xuân Hậu | Ngày: | Nguồn: Nhóm trường Sư phạm
Giới thiệu: MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: CON NGƯỜI VÀ MÔI TRƯỜNG I. Vài nhận thức về môi trường II. Mối quan hệ giữa con người và môi trường III. Môi trường và sức khỏe con người CHƯƠNG 2: NHỮNG VẤN ĐỀ CẤP BÁCH CỦA MÔI TRƯỜNG HIỆN NAY I. Sự gia tăng dân số và đô thị hóa đối với môi trường II. Biến đổi khí hậu toàn cầu III. Các giải pháp và lĩnh vực hoạt động bảo vệ môi trường
Tác giả: Phan Văn Phú | Ngày: | Nguồn: Nhóm trường Sư phạm
Giới thiệu: I -Quan hệ III - Đệ quy và thuật toán đệ quy IV -Danh sách liên kết V -Sắp xếp và tìm kiếm VI - Cây VII - Đồ thị
Tác giả: Trần Đức Nam | Ngày: | Nguồn: Nhóm trường Sư phạm
Giới thiệu: Vấn đề 1. Nhiệm vụ và nội dung nghiên cứu Cảnh quan ứng dụng Vấn đề 2. Các hướng nghiên cứu cảnh quan ứng dụng trên thế giới và ở Việt Nam Vấn đề 3. Phương pháp luận nghiên cứu cảnh quan ứng dụng. Quan điểm hệ thống và quan điểm phát triển bền vững Vấn đề 4. Phương pháp đánh giá tổng hợp môi trường tự nhiên phục vụ quy hoạch lãnh thổ
Tác giả: Phan Văn Phú | Ngày: | Nguồn: Nhóm trường Sư phạm
Giới thiệu: Bài giảng về Datalog và hệ quản trị cơ sở dữ liệu suy diễn. 1. Các ngôn ngữ luật đối với các CSDL 2. Ngữ nghĩa của chương trình DATALOG 3. Ngữ nghĩa chính tắc của chương trình DATALOG 4. Thủ tục đơn giản tính mô hình nhỏ nhất Tr 5. Ngữ nghĩa chính tắc của chương trình DATALOG 6. Liên hệ DATALOG với đại số quan hệ 7. Mở rộng DATALOG với các hàm 8. Mở rộng DATALOG với phép phủ định
Tác giả: Hồ Cẩm Hà | Ngày: | Nguồn: Nhóm trường Sư phạm
Giới thiệu: I. Đề cương chi tiết II. Đề cương bài giảng Chương I. Một số vấn đề chung về đánh giá trẻ khuyết tật  trong giáo dục đặc biệt Chương II. Quá trình đánh giá trẻ khuyết tật trong giáo dục đặc biệt  
Tác giả: ThS. Nguyễn Thị Nguyệt - Trần Thị Hoà | Ngày: | Nguồn: Nhóm trường Sư phạm
Giới thiệu: I. Đề cương chi tiết II. Đề cương bài giảng Chương 1: Những vấn đề chung về trẻ khiếm thính Chương 2: Hỗ trợ thính học cho trẻ khiếm thính Chương 3: Giao tiếp với trẻ khiếm thính Chương 4: Tình hình giáo dục trẻ khiếm thính ở Việt Nam III. Tài liệu tham khảo
Tác giả: Lê Thị Hằng | Ngày: | Nguồn: Nhóm trường Sư phạm
Giới thiệu: I. Đề cương chi tiết II. Đề cương bài giảng  Chương 1. Những vấn đề chung về trẻ khiếm thị  Chương 2. Phát triển các kỹ năng cho trẻ khiếm thị Chương 3. Hệ thống phương tiện trợ thị  Chương 4. Giáo dục trẻ khiếm thị ở Việt Nam  III. Tài liệu tham khảo
Tác giả: CN.Trần Thị Hoà | Ngày: | Nguồn: Nhóm trường Sư phạm
Giới thiệu: I. Đề cương chi tiết II. Đề cương bài giảng Chương 1: Những vấn đề chung về trẻ Chậm phát triển trí tuệ Chương 2: Giao tiếp với trẻ Chậm phát triển trí tuệ Chương 3: Quản lí hành vi của trẻ Chậm phát triển trí tuệ  Chương 4: Thực trạng giáo dục trẻ CPTTT ở Việt Nam III. Tài liệu tham khảo  
Tác giả: TS. Huỳnh thị Thu Hằng | Ngày: | Nguồn: Nhóm trường Sư phạm
Gợi ý dịch :
Giới thiệu: Công nghệ phần mềm là một ngành không thể thiếu được trong lĩnh vực Công nghệ thông tin. Ngày nay, chúng ta có thể sản xuất ra các hệ thống phần mềm lớn và hữu ích là nhờ phần lớn vào sự phát triển của Công nghệ phần mềm.  Trong phạm vi giao trình Nhập môn Công nghệ phần mềm, chúng tôi giới thiệu chi tiết về vòng đời phần mềm, các mô..
Tác giả: Phạm Thị Quỳnh | Ngày: | Nguồn: Nhóm trường Sư phạm
Giới thiệu: Công nghệ RFID (Radio Frequency Identification) cho phép một thiết bị đọc thông tin chứa trong chip không tiếp xúc trực tiếp ở khoảng cách xa, không thực hiện bất kỳ giao tiếp vật lý nào hoặc giữa hai vật không nhìn thấy. Chương 1 Giới thiệu về công nghệ RFID Chương 2 Tag RFID Chương 3 Reader (bộ đọc)    Chương 4 một số kiến thức về anten trong RFID Phụ lục Tài liệu tham khảo
Tác giả: Nguyễn Văn Hiệp (tổng hợp) | Ngày: | Nguồn: Nhóm trường Sư phạm
Giới thiệu: Phần I Giới thiệu công nghệ máy bào giường A.chức năng và công dụng của máy bào giường I. Các loại máy bào giường II. số liệu kỹ thuật máy bào giường III. các truyền động của bàn IV. Đặc điểm và yêu cầu trang bị điện cho truyền động chính V. các chỉ tiêu chất lượng điện của chuyển động chính Phần II - Chọn phương án truyền động điện và nguyên..
Tác giả: Lê Thành Sơn | Ngày: | Nguồn: Nhóm trường Sư phạm
  
 
Tính năng phần mềm
Trang Liên kết
Thông kê truy cập
Số lượt truy cập:688470
Số người Online:229