Sách điện tử  |  Sách quyển  |  Video  |  Audio  |  Hình ảnh
 
               
Tìm kiếm tài liệu trong các thư viện
Chọn nhóm trường
(32) Xem hết...
(25) Xem hết...
(3122) Xem hết...
(45) Xem hết...
(1203) Xem hết...
(186) Xem hết...
(147) Xem hết...
(106) Xem hết...
(132) Xem hết...
(101203) Xem hết...
(118) Xem hết...
(15217) Xem hết...
(143) Xem hết...
(0) Xem hết...
(36) Xem hết...
(0) Xem hết...
(25) Xem hết...
(0) Xem hết...
(89) Xem hết...
(0) Xem hết...
(1688) Xem hết...
(0) Xem hết...
(88) Xem hết...
(0) Xem hết...
(49) Xem hết...
(0) Xem hết...
(113) Xem hết...

   
Kết quả tìm kiếm
kết quả 161 - 180 trong tổng số 186 cho từ khóa : Trước 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sau
Giới thiệu: Lời nói đầu Chương 1: Hệ gene Chương 2: Đặc điểm cấu trúc gene của sinh vật Prokaryot và Eukaryot Chương 3: Mối liên hệ giữa ADN, ARN, Protein Chương 4: Enzyme sử dụng trong kĩ thuật sinh học phân tử Chương 5: Xác định mối liên quan giữa protein và đặc tính ở sinh vật Chương 6: Kỹ thuật sinh học phân tử trong phân tích hệ gene sinh vật Chương 7: Phản ứng chuỗi polimerase (Polimerase Chain Reaction - PCR) Chương 8: Tế..
Tác giả: TS. Chu Hoàng Mậu | Ngày: | Nguồn: Nhóm trường Sư phạm
Giới thiệu: Kiến thưc cơ bản về ngôn ngữ học. Chương 1: Tổng quan về ngôn ngữ và ngôn ngữ học Chương 2: Ngữ âm- Chữ viêt Chương 3: Từ vựng Chương 4: Ngữ pháp
Tác giả: Lê Thị Lý | Ngày: | Nguồn: Nhóm trường Sư phạm
Gợi ý dịch :
Giới thiệu: Chương 1. Các khái niệm về chất lưu. Chương 2. Động học chất lưu. Chương 3. Sự bảo toàn khối lượng. Chương 4. Mô tả định hình một vài loại dòng chảy. Chương 5. Phương trình động lực học địa phương đối với dòng chảy lý tưởng.
Tác giả: Nguyễn Hữu Thành | Ngày: | Nguồn: Nhóm trường Sư phạm
Gợi ý dịch :
Giới thiệu: Bài 1. Thiết kế trong phần mềm Cimatron E 6.0 Bài 2. Thiết kế khối hình học cơ bản trong phần mềm Cimatron E 6.0 Bài 3. Lý thuyết lập trình CAD/CAM CNC hệ điều khiển FANUC Bài 4. Các bước thực hiện lập trình gia công phay trong phần mềm Cimatron E 5.0 Bài 5. Thuật ngữ và thông số phần lập trình gia công NC phần mềm Cimatron E 6.0 Bài 7. Lập trình gia công phay CNC trên..
Tác giả: | Ngày: | Nguồn: Nhóm trường Sư phạm
Giới thiệu: Chuyên ngành: Giải Tích, PPDH Toán. Phần 1. Không gian metric §1. Metric trên một tập hợp. Sự hội tụ.Không gian đầy đủ §2. Tập mở, tập đóng. Phần trong, bao đóng của một tập hợp §3. Ánh xạ liên tục §4. Tập compact, không gian compact §5. Bài ôn tập Phần 2. Không gian định chuẩn - Ánh xạ tuyến tính liên tục §1. Không gian định chuẩn Phần 3. Độ đo..
Tác giả: PGS TS Nguyễn Bích Huy | Ngày: | Nguồn: Nhóm trường Sư phạm
Giới thiệu: Mở Đầu Bài 1: Định thức Bài 2 : Các phương pháp tính định thức cấp n Bài 3 : Giải bài tập định thức Bài 4. Hạng của ma trận Bài 5. Giải bài tập hạng của ma trận Bài 6. Ma trận khả nghịch hệ phương trình tuyến tính Bài 8. Giải bài tập về ma trận nghịch đảo Bài 9. Giải bài tập về hệ phương trình tuyến tính
Tác giả: PGS. TS. Mỵ Vinh Quang | Ngày: | Nguồn: Nhóm trường Sư phạm
Giới thiệu: Mở Đầu Bài 1. Các bài tập kiểm tra nhóm Bài 2. Các bài tập kiểm tra nhóm con Bài 3. Các dạng toán kiểm tra nhóm cyclic và cấp một phần tử trong nhóm Bài 4. Các bài toán kiểm tra nhóm con chuẩn tắc Bài 5. Các bài tập liên quan đến đồng cấu Bài 6. Các bài tập về nhóm đẳng cấu Bài 7. Các bài..
Tác giả: TS Trần Huyên | Ngày: | Nguồn: Nhóm trường Sư phạm
Giới thiệu: Cấu trúc dữ liệu và giải thuật được viết cho sinh viên năm thứ hai sau khi học sinh đã có kiến thức đại cương về lập trình bằng một ngôn ngữ bậc cao, chẳng hạn Pascal, C, …. Môn học nhằm cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản về những cấu trúc dữ liệu thông dụng, nâng cao và những thao tác trên cấu trúc đó. Cung cấp một số thuật toán cơ bản và rèn..
Tác giả: Vũ Đình Hòa, Đỗ Trung Kiên | Ngày: | Nguồn: Nhóm trường Sư phạm
Giới thiệu: I. Đề cương chi tiết II. Đề cương bài giảng Chương 1 - Sự hình thành và phát triển công tác can thiệp sớm cho trẻ khuyết tật  Chương 2 - Khái niệm, nguyên tắc và ý nghĩa của can thiệp sớm cho trẻ khuyết tật. Chương 3 - Gia đình có trẻ khuyết tật  Chương 4 - Tổ chức công tác can thiệp sớm cho trẻ khuyết tật  III. Tài liệu tham khảo   
Tác giả: TS. Huỳnh Thị Thu Hằng - Lê Thị Hằng - Trần Thị Hoà | Ngày: | Nguồn: Nhóm trường Sư phạm
Giới thiệu: Mở đầu   Phần thứ nhất: Các yếu tố cơ bản trong quá trình giáo dục hiện đại Chương 1: Đặc trưng của các yếu tố cơ bản trong quá trình giáo dục Chương 2: Mối quan hệ giữa các yếu tố cơ bản với nhau Phần thứ hai: Đổi mới dạy học theo các yếu tố cơ bản Chương 3: Chương trình học ở nhà trường trung học Việt Nam: từ cải cách đến đổi mới Chương 4: Dạy học một bộ môn: thực trạng và đổi mới Kết luận Tài liệu tham khảo
Tác giả: Lê Vinh Quốc | Ngày: | Nguồn: Nhóm trường Sư phạm
Giới thiệu: Tiềm năng sáng tạo có ở mỗi con người. Kích thích để khơi dậy tiềm năng sáng tạo ở mỗi con người không chỉ làm thay đổi bản thân con người ấy mà dần dà còn làm thay đổi cả thế giới. Có nhiều nhà khoa học đã nghiên cứu và phát hiện ra các phương pháp khác nhau để mong muốn làm mỗi con người trở nên sáng tạo hơn như thể một lĩnh vực của điều khiển..
Tác giả: | Ngày: | Nguồn: Nhóm trường Sư phạm
Gợi ý dịch :
Giới thiệu: Giáo trình giúp sinh viên nắm được thế nào là môn bóng rổ và tập bóng rổ có tác dụng như thế nào, hiểu được các nguyên tắc khi tham gia tập luyện bóng rổ, nắm được nguồn gốc và quá trình phát triển môn bóng rổ trên thế giới và ở Việt Nam, trang bị cho người học những kỹ năng và kiến thức về các động tác trong kỹ thuật..
Tác giả: Trần Mạnh Hùng | Ngày: | Nguồn: Nhóm trường Sư phạm
Gợi ý dịch :
Giới thiệu: Giáo trình giúp sinh viên nắm được quá trình hình thành và phát triển môn bóng ném trên thế giới và Việt Nam, nắm vững hệ thống giải trên thế giới, hiểu được đặc điểm cơ bản của môn học, hiểu và nắm vững vai trò đặc điểm, tác dụng của môn bóng ném đối với việc phát triển chức năng cơ thể, nắm bắt được xu hướng phát triển của môn..
Tác giả: Nguyễn Hoài Phương | Ngày: | Nguồn: Nhóm trường Sư phạm
Gợi ý dịch :
Giới thiệu: Giáo trình giúp sinh viên nắm được nguồn gốc lịch sử ra đời của môn bóng đá. Nắm được những mốc thời gian quan trọng về sự phát triển của bóng đá hiện đại, ảnh hưởng của bóng đá đến đời sống xã hội. Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về phân loại kỹ thuật không bóng và nguyên lý kỹ thuật không bóng... Download nội dung giáo..
Tác giả: Nguyễn Bá Hòa | Ngày: | Nguồn: Nhóm trường Sư phạm
Giới thiệu: Tìm hiểu 3 cách chuyển thông tin di truyền từ tế bào cho sang tế bào nhận: Biến nạp (Transformation), tải nạp (Transduction) và tiếp hợp (Conjugaison).
Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Huyền | Ngày: | Nguồn: Nhóm trường Sư phạm
Giới thiệu: Giáo trình được biên soạn trên cơ sở kế thừa những nội dung khoa học của các giáo trình bản đồ học đã xuất bản ở trong và ngoài nước, nhưng được cấu trúc lại, bổ sung, mở rộng, nâng cao và cập nhập những kiến thức bản đồ học hiện đại - Về cấu trúc: Giáo trình được cấu trúc hệ thống và hợp lí hơn. Những kiến thức chung về thiên văn, Trái đất có quan hệ chặt..
Tác giả: PGS.TS Lâm Quang Đốc | Ngày: | Nguồn: Nhóm trường Sư phạm
Giới thiệu: Chương 1. Khái quát về tự động hóa quá trình sản xuất Chương 2. Các phương tiện tự động hóa Chương 3. Cấp phôi tự động Chương 4. Kiểm tra tự động Chương 5. Hệ thống sản xuất tự động Chương 6. Lắp ráp tự động
Tác giả: Hồ Viết Bình | Ngày: | Nguồn: Nhóm trường Sư phạm
Giới thiệu: 1. Phân tích nguồn và phụ tả 2. Cân bằng công suất trong mạng phân phối điện 3. Dự kiến các phương án nối dây 4.Tính toán phân bố công suất 5. Sơ bộ so sánh các phương án về kinh tế.
Tác giả: Bộ môn Điện Công nghiệp | Ngày: | Nguồn: Nhóm trường Sư phạm
Giới thiệu: Tài liệu dành cho sinh viên khối ngành Công nghệ và kỹ thuật nhằm: Trang bị các kiến thức cơ bản về thiết kế mạng phân phối điện. Thiết kế được mạng phân phối điện cho các khu công nghiệp. 1. Đường dâyy truyền tải trung gian 2. Mạng phân phối sơ cấp 3. Các ví dụ tính toán thiết kế mạng phân phối sơ cấp 4. Thiết kế hệ thống phânn phối sơ cấp
Tác giả: Bộ môn Điện Công nghiệp | Ngày: | Nguồn: Nhóm trường Sư phạm
Giới thiệu: Phần 1: Lý thuyết về năng lượng tái tạo I. Lý thuyết về năng lượng tái tạo II. Năng lượng mặt trời III. Năng lượng gió IV. Năng lượng thuỷ điện V. Năng lượng thuỷ triều và sóng VI. Năng lượng địa nhiệt VII. Năng lượng sinh khối Phần 2: Năng lượng tái tạo tại Việt Nam I. Tiềm năng năng lượng tái tạo tại Việt Nam II. Hiện trạng phát triển năng lượng tái tạo tại Việt Nam. III. Những vấn đề tồn tại và cơ hội ứng dụng..
Tác giả: Bộ môn Điện Công nghiệp | Ngày: | Nguồn: Nhóm trường Sư phạm
  
 
Tính năng phần mềm
Trang Liên kết
Thông kê truy cập
Số lượt truy cập:688470
Số người Online:230