Sách điện tử  |  Sách quyển  |  Video  |  Audio  |  Hình ảnh
 
               
Tìm kiếm tài liệu trong các thư viện
Chọn nhóm trường
(32) Xem hết...
(25) Xem hết...
(3122) Xem hết...
(45) Xem hết...
(1203) Xem hết...
(186) Xem hết...
(147) Xem hết...
(106) Xem hết...
(132) Xem hết...
(101203) Xem hết...
(118) Xem hết...
(15217) Xem hết...
(143) Xem hết...
(0) Xem hết...
(36) Xem hết...
(0) Xem hết...
(25) Xem hết...
(0) Xem hết...
(89) Xem hết...
(0) Xem hết...
(1688) Xem hết...
(0) Xem hết...
(88) Xem hết...
(0) Xem hết...
(49) Xem hết...
(0) Xem hết...
(113) Xem hết...

   
Kết quả tìm kiếm
kết quả 1 - 20 trong tổng số 1203 cho từ khóa : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sau
Giới thiệu:
Tác giả: Thu, Lê Thị Minh | Ngày: 21-thá-2008 | Nguồn: Đại học An Giang
Giới thiệu:
Tác giả: Ngọ, Nguyễn Tiến | Ngày: 25-thá-2006 | Nguồn: Đại học An Giang
Gợi ý dịch :
Giới thiệu:
Tác giả: Diệu, Lê Huỳnh | Ngày: 25-thá-2006 | Nguồn: Đại học An Giang
Giới thiệu:
Tác giả: Vinh, Trịnh Ngọc | Ngày: 6-thá-2006 | Nguồn: Đại học An Giang
Giới thiệu: Đầu vỏ tôm tươi thường được sử dụng để chăn nuôi gia súc, gia cầm, thủy sản, nhưng do ảnh hưởng bởi mùa vụ nên nguồn cung cấp không được liên tục. Để có thể bảo quản đầu vỏ tôm sử dụng lâu dài hơn cho chăn nuôi gia súc, gia cầm và thủy sản, việc tìm biện pháp xử lí thích hợp phụ phế phẩm từ tôm bằng phương pháp vi sinh là hết sức cần thiết.. Triển vọng của việc sử dụng..
Tác giả: Trịnh Ngọc Vinh | Ngày: | Nguồn: Đại học An Giang
Giới thiệu: Đầu vỏ tôm tươi thường được sử dụng để chăn nuôi gia súc, gia cầm, thủy sản, nhưng do ảnh hưởng bởi mùa vụ nên nguồn cung cấp không được liên tục. Để có thể bảo quản đầu vỏ tôm sử dụng lâu dài hơn cho chăn nuôi gia súc, gia cầm và thủy sản, việc tìm biện pháp xử lí thích hợp phụ phế phẩm từ tôm bằng phương pháp vi sinh là hết sức cần thiết.. Triển vọng của việc sử dụng..
Tác giả: Trịnh Ngọc Vinh | Ngày: | Nguồn: Đại học An Giang
Giới thiệu:
Tác giả: Khánh, Nguyễn Trần Thiện | Ngày: 5-thá-2009 | Nguồn: Đại học An Giang
Giới thiệu:
Tác giả: Ngọc, Phùng Hoài | Ngày: 23-thá-2006 | Nguồn: Đại học An Giang
Giới thiệu:
Tác giả: Em, Nguyễn Thị Kim Thoa | Ngày: 11-thá-2009 | Nguồn: Đại học An Giang
Giới thiệu:
Tác giả: Phương, Phạm Thị Nguyên | Ngày: 25-thá-2006 | Nguồn: Đại học An Giang
Giới thiệu:
Tác giả: Cầm, Tiêu Ngọc | Ngày: 26-thá-2006 | Nguồn: Đại học An Giang
Giới thiệu:
Tác giả: Chuộng, Lâm Thị | Ngày: 7-thá-2009 | Nguồn: Đại học An Giang
Giới thiệu:
Tác giả: Loan, Phan Phương | Ngày: 9-thá-2010 | Nguồn: Đại học An Giang
Giới thiệu:
Tác giả: Hồng, Trà Thanh | Ngày: 11-thá-2009 | Nguồn: Đại học An Giang
Giới thiệu:
Tác giả: Kiên, Võ Trung | Ngày: 7-thá-2009 | Nguồn: Đại học An Giang
Giới thiệu:
Tác giả: Thư, Nguyễn Anh | Ngày: 20-thá-2007 | Nguồn: Đại học An Giang
Giới thiệu:
Tác giả: Thư, Nguyễn Anh | Ngày: 29-thá-2009 | Nguồn: Đại học An Giang
Giới thiệu:
Tác giả: Sơn, Nguyễn Ngọc Thúy | Ngày: 5-thá-2009 | Nguồn: Đại học An Giang
  
 
Tính năng phần mềm
Trang Liên kết
Thông kê truy cập
Số lượt truy cập:688470
Số người Online:228