Sách điện tử  |  Sách quyển  |  Video  |  Audio  |  Hình ảnh
 
               
Tìm kiếm tài liệu trong các thư viện
Chọn nhóm trường
(32) Xem hết...
(25) Xem hết...
(3122) Xem hết...
(45) Xem hết...
(1203) Xem hết...
(186) Xem hết...
(147) Xem hết...
(106) Xem hết...
(132) Xem hết...
(101203) Xem hết...
(118) Xem hết...
(15217) Xem hết...
(143) Xem hết...
(0) Xem hết...
(36) Xem hết...
(0) Xem hết...
(25) Xem hết...
(0) Xem hết...
(89) Xem hết...
(0) Xem hết...
(1688) Xem hết...
(0) Xem hết...
(88) Xem hết...
(0) Xem hết...
(49) Xem hết...
(0) Xem hết...
(113) Xem hết...

   
Kết quả tìm kiếm
kết quả 1 - 20 trong tổng số 118 cho từ khóa : 1 2 3 4 5 6 Sau
Giới thiệu: Chương 1: Các vấn đề chung về xây dựng nền đường Chương 2: Công tác chuẩn bị thi công nền đường Chương 3: Phương án thi công nền đường đào và nền đường đắp Chương 4: Thi công nền đường bằng máy Chương 4: Thi công nền đường bằng máy Chương 6: Thi công nền đường bằng phương pháp nổ phá Chương 7: Xây dung nền đường trên đất yếu Chương 8: Xây dung nền đường tuyến cải tạo nâng..
Tác giả: Bộ môn Đường bộ | Ngày: | Nguồn: Đại học Giao thông Vận Tải
Gợi ý dịch :
Giới thiệu: Chương 1: Giới thiệu vi xử lý Chương 2: Phần cứng họ MCS-51 Chương 3: Lập trình hợp ngữ họ MCS-51 Chương 4: Các chức năng của họ vi điều khiển MCS-51 Chương 5: Giao tiếp Tập lệnh của 8051
Tác giả: Trần Thị Thiên Thanh | Ngày: | Nguồn: Đại học Giao thông Vận Tải
Giới thiệu: Một trong những điều đầu tiên mà khi áp dụng Tiêu chuẩn 22TCN 272-05 (AASHTO LRFD) cần nhớ là hệ sô phân bố hoạt tải được tính toán theo các công thức rất khác so với các công thức của Tiêu chuẩn 22TCN 18-79 (Việt nam) và AASHTO (Hoa-kỳ). Ví dụ này minh họa cách tính tóan các hệ số phân bố hoạt tải theo phương pháp gần đúng như đã..
Tác giả: GS.TS. Nguyễn Viết Trung | Ngày: | Nguồn: Đại học Giao thông Vận Tải
Giới thiệu: Chương 1. Các loại bản vẽ cơ khí Chương 2. Các mối ghép chặt: đinh tán - hàn và dán Chương 3. Mối ghép hình trụ trơn dung sai chế tạo và lắp ghép Chương 4. Mối ghép tháo được: ren vít Chương 5. Mối ghép then - chốt - vòng găng Chương 6. Ổ trượt và ổ lăn
Tác giả: Bộ môn Hình họa – Vẽ kỹ thuật | Ngày: | Nguồn: Đại học Giao thông Vận Tải
Giới thiệu: Lời tác giả Chương 1. Các yêu cầu chung đối với bê tông xi măng poóc lăng Chương 2. Cấu trúc và cườnng độ của bê tông xi măng Chương 3. Bê tông cường độ cao siêu dẻo (bê tông cường độ cao thế hệ 1) Chương 4. Bê tông cường độ cao Chương 6. Bê tông át phan Chương 5. Thiết kế thành phân bê tông xi măng. Chương 7. Tấm polime cốt sợi các bon (PCSC)
Tác giả: PGS.TS. Phạm Duy Hữu | Ngày: | Nguồn: Đại học Giao thông Vận Tải
Gợi ý dịch :
Giới thiệu: Lời nói đầu Chương 1: Những tính chất chủ yếu của vật liệu xây dựng Chương 2: Vật liệu đá thiên nhiên Chương 3: Vật liệu gốm xây dựng Chương 4: Chất kết dính vô cơ Chương 5: Bê tông xi măng Chương 6: Vữa xây dựng Chương 7: Vật liệu kim loại. Chương 8: Vật liệu gỗ Chương 9: Chất kết dính hữu cơ Chương 10: Bê tông asphalt Chương 11: Vật liệu chất dẻo Chương 12: Vật liệu sơn Tài liệu tham khảo
Tác giả: GS.TS. Phạm Duy Hữu (chủ biên) | Ngày: | Nguồn: Đại học Giao thông Vận Tải
Giới thiệu: 1. Giới thiệu 2. Phân tích đánh giá công nghệ chế tạo và lao lắp dầm Super-T từ các công trình thực tế. 3. Các giải pháp cải tiến công nghệ chế tạo dầm. 4. Kết luận và kiến nghị.
Tác giả: GS.TS Nguyễn Viết Trung | Ngày: | Nguồn: Đại học Giao thông Vận Tải
Giới thiệu: Mở đầu Chương 1: Phương pháp tính và tự động hóa ính  toán thiết kế tàu Chương 2: Tính nổi và tính ổn định tàu Chương 3: Sức cản vỏ tàu Chương 4: Thiết kế chân vịt tàu thủy Chương 5: Thiết kế tối ưu tàu thủy Tài liệu tham khảo
Tác giả: Trần Công Nghị | Ngày: | Nguồn: Đại học Giao thông Vận Tải
Giới thiệu: Lời nói đầu Phần I: Mở đầu Phần II: Lập trình trên ứng dụng nền Chương I: Khái niệm Chương II: Tổng quan về VBA Chương III: Cơ bản về ngôn ngữ lập trình Visual Basic  . Chương IV: Lập trình trên Microsoft Excel ... Chương V: Lập trình trên AutoCAD Phần III: Tài liệu tham khảo
Tác giả: | Ngày: | Nguồn: Đại học Giao thông Vận Tải
Giới thiệu: Chương 1. Những vấn đề chung Chương 2. Truyền động thuỷ tĩnh Chương 3. Truyền động thuỷ động Chương 4. Nguyên tắc tính toán thiết kế Hệ thống truyền động thuỷ lực Chương 5. Truyền động khí nén
Tác giả: | Ngày: | Nguồn: Đại học Giao thông Vận Tải
Giới thiệu: Chương 1. Khái niệm và yêu cầu đối với hệ động lực tàu thuỷ Chương 2. Hệ trục và các thiết bị của hệ trục Chương 3. Phương thức truyền động và thiết bị truyền động Chương 4. Dao động của hệ trục Chương 5. Các hệ thống phục vụ cho hệ động lực tàu thủy Tài liệu tham khảo
Tác giả: Lê Văn Vang | Ngày: | Nguồn: Đại học Giao thông Vận Tải
Giới thiệu: Lời nói đầu Bài mở đầu Chương I Luồng hành khách và các yêu c ầu của công tác vận chuyển hành khách  Chương II  Tổ chức công tác phục vụ hành khách Chương III Tổ chức công tác vận chuyển hành khách đô thị Chương IV   Du lịch đường Sắt Tài liệu tham khảo
Tác giả: | Ngày: | Nguồn: Đại học Giao thông Vận Tải
Giới thiệu: Lời nói đầu Chương I: Những vấn đề chung về công tác hàng hóa và thương vụ đường sắt Chương II: Lợi dụng sức chở của toa xe hàng Chương III: Tác nghiệp hàng hóa - thương vụ đối với một lô hàng Chương IV: Tổ chức công tác hóa vận ở đường dùng riêng Chương V: Điêu kiện chuyên chở hàng quá khổ, quá dài - quá nặng Chương VI: Điều kiện..
Tác giả: | Ngày: | Nguồn: Đại học Giao thông Vận Tải
Giới thiệu: Chương 1. Những vấn đề chung về tổ chức sản xuất  và tổ chức sản xuất trong XDGT Chương 2. Thiết kế tổ chức xây dựng Chương 3. Tổ chức thi công theo phương pháp dây chuyền Chương 4. Lập tiến độ sản xuất trong xây dựng Chương 5. Phương pháp so sánh và đánh giá phương án thiết kế tổ chức thi công XD Chương 6. Tổ chức công tác chuẩn bị cho xây dựng Chương 7. Tổ chức cung ứng vật tư kỹ thuật..
Tác giả: PGS. TS Phạm Văn Vạng (chủ biên) | Ngày: | Nguồn: Đại học Giao thông Vận Tải
Giới thiệu: Để đảm bảo an toàn và tiện lợi cho việc điều khiển xe ở những đường con có bán kính nhỏ thì phải làm siêu cao, tức là làm mặt đường có độ dốc ngang mái nghiêng về phía bụng đường cong. 1. Đoạn nối siêu cao và trình tự tính toán siêu cao 2. Các phương pháp nâng siêu cao 2.1 Phương pháp quay quanh tim đường 2.2 Phương pháp quay..
Tác giả: Nguyễn Quang Phúc | Ngày: | Nguồn: Đại học Giao thông Vận Tải
Gợi ý dịch :
Giới thiệu: Lời nói đầu Phần 1. Đại cương về tin học Chương 1 – Những khái niệm cơ bản về tin học Chương 2 – Hệ điều hành Chương 3 – Thuật toán Phần 2. Ngôn ngữ lập trình C Chương 1 - Mot số khái niệm mở đầu Chương 2 - Các kiểu dữ liệu. Chương 3 - Các lệnh điều khiển Chương 4 - Hàm và tổ chức Chương trình Chương 5 - Cấu trúc Phụ lục
Tác giả: Bộ môn Công nghệ phần mềm | Ngày: | Nguồn: Đại học Giao thông Vận Tải
Giới thiệu: Lời nói đầu Chương I. Tín hiệu tiếng nói 1. Quá trình phát âm của con người 2. Đặc tính thống kê của tín hiệu tiếng nói 3. Các mô hình biểu diễn Chương II. Mã hoá vùng thời gian 1. Công nghệ PCM 2. Các phương pháp mã hoá khác 3. Phương pháp mã hoá ADPCM (Điều chế xung mã vi sai thích ứng) Chương III...
Tác giả: | Ngày: | Nguồn: Đại học Giao thông Vận Tải
Giới thiệu: Chương 1. Mở đầu Chương 2. Thuỷ tĩnh học Chương 3. Cơ sở động lực học chất lỏng và các phương trình Chương 4. Sức cản thuỷ lực - Tổn thất cột nước Chương 5. Dòng chảy qua lỗ và vòi - hiện tượng va đập thuỷ lực Chương 6. Tính thuỷ lực đường ống Chương 7. Dòng chảy đều, không áp trong lòng dẫn hở Chương 8. Dòng chảy không đều thay đổi chậm trong lòng dẫn hở
Tác giả: Phùng Văn Khương, Trần Đình Nghiên, Phạm Văn Vĩnh | Ngày: | Nguồn: Đại học Giao thông Vận Tải
Giới thiệu: Chương 1: Nghiệp vụ tuyến đường Chương 2:  Đầu máy toa xe và nghiệp vụ đầu máy toa xe Chương 3: Toa xe và nghiệp vụ toa xe Chương 4: Điểm phân giới, thiết bị và tác nghiệp kỹ thuật của ga. Chương 5: Tín hiệu & thông tin đường sắt
Tác giả: KSCC. Hà Ngọc Trường | Ngày: | Nguồn: Đại học Giao thông Vận Tải
Giới thiệu: Các từ khoá thông dụng trong xây dựng cầu đường.
Tác giả: PGS.TS. Nguyễn viết Trung | Ngày: | Nguồn: Đại học Giao thông Vận Tải
  
 
Tính năng phần mềm
Trang Liên kết
Thông kê truy cập
Số lượt truy cập:688470
Số người Online:111