Sách điện tử  |  Sách quyển  |  Video  |  Audio  |  Hình ảnh
 
                                    
Dữ liệu nguồn

Chú ý: Bạn đang truy cập vào tài liệu nằm trên trang Web nguồn chứa tài liệu.
Nếu trang Web nguồn đang có sự cố, bạn có thể không nhìn thấy tài liệu này, hãy thông báo cho chúng tôi.
Kết quả từ Internet
Với từ khóa :Xây dựng quy trình biến nạp gen bar – gen kháng thuốc diệt cỏ vào cây khoai mì (manihot esculenta crantz) bằng phương pháp bắn gen = Study on bar gene transformation into manihot esculenta crantz by biolistic method. download
Loading