Sách điện tử  |  Sách quyển  |  Video  |  Audio  |  Hình ảnh
 
               
Xem chi tiết tài liệu
Xây dựng website quản lý Email nội bộ trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội
Tên bài toán: “Xây dựng website quản lý Email nội bộ trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội”. Đây là một website quản lý quá trình gửi, nhận email bằng cách xây dựng trang web gửi email để mọi người có thể vào đó gửi – nhận Email một cách dễ dàng. Với trang web quản lý email, các Admin (Người quản trị) sẽ tạo ra các tài khoản cho Người sử dụng bao gồm: các cán bộ công nhân viên trong trường, các giảng viên, các khoa- bộ môn, các sih viên trong khoa…Việc tạo ra các tài khoản phải theo một cơ cấu tổ chức hợp lý. Admin của website có quyền thêm mới ( khi có thành viên mới), sửa đổi các thông tin cơ bản của thành viên cũng như cấp phân lớp, khoa- bộ môn hoặc phòng ban tùy thuộc vào chức vụ của thành viên đó. Mọi sự thay đổi đều được ghi nhận trong cơ sở dữ liệu để đến với người sử dụng.
Tác giả: Hoàng Thị Quỳnh Trang  Ngôn ngữ:   NXB: Luợt xem: 573
Chú ý: Nếu File đính kèm quá lớn, bạn có thể không xem trực tuyến được. Hãy tải về máy tính của mình theo Link bên dưới.

Các tài liệu liên quan
kết quả 1 - 1 trong tổng số 1 cho Các tài liệu : Liên quan
Giới thiệu: Tên bài toán: “Xây dựng website quản lý Email nội bộ trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội”. Đây là một website quản lý quá trình gửi, nhận email bằng cách xây dựng trang web gửi email để mọ...
Chia sẻ: Hoàng Thị Quỳnh Trang | Lượt xem: 574 | Ngày: 18/10/2015
 
Tính năng phần mềm
Trang Liên kết
Thông kê truy cập
Số lượt truy cập:688470
Số người Online:180
Thư mục sách điện tử