Sách điện tử  |  Sách quyển  |  Video  |  Audio  |  Hình ảnh
 
               
Xem chi tiết tài liệu
e-book Towards Renewal or Oblivion
One of Europe’s most remarkable external achievements is a comprehensive and legally binding international cooperation agreement that unites more than half of the world’s nation states. Signed in Benin in 2000, the Cotonou Partnership Agreement (CPA, commonly referred to as the ‘Coto- nou Agreement’ or just ‘Cotonou’) intends to intensify the long-standing cooperation in politics, trade and development between the European Union (EU) and the countries of Africa, the Carib- bean and the Pacific (ACP)...
Tác giả: Dr Mario Negre  Ngôn ngữ:   NXB: Luợt xem: 1041
Chú ý: Nếu File đính kèm quá lớn, bạn có thể không xem trực tuyến được. Hãy tải về máy tính của mình theo Link bên dưới.

Các tài liệu liên quan
kết quả 1 - 1 trong tổng số 1 cho Các tài liệu : Liên quan
Giới thiệu: One of Europe’s most remarkable external achievements is a comprehensive and legally binding international cooperation agreement that unites more than half of the world’s nation states. Signed in Be...
Chia sẻ: Dr Mario Negre | Lượt xem: 1042 | Ngày: 27/09/2013
 
Tính năng phần mềm
Trang Liên kết
Thông kê truy cập
Số lượt truy cập:688470
Số người Online:173
Thư mục sách điện tử