Sách điện tử  |  Sách quyển  |  Video  |  Audio  |  Hình ảnh
 
               
Chuyên đề phát sóng tuyên truyền tài nguyên nước trên Đài TNVN năm 2006 - Chuyên đề 3 - Tập huấn, quản lý khai thác, bảo vệ nguồn nước dưới đất và bức tranh TNN ở một số địa phương

Tác giả: Cục Quản lý Tài nguyên nước
Ngày cập nhật: 7/4/2022 10:51:14 AM
Xem lần: 3212
Từ khóa:
Các Audio liên quan
  
 
Tính năng phần mềm
Trang Liên kết
Thông kê truy cập
Số lượt truy cập:688470
Số người Online:270
Thư mục Audio
Audio nghe nhiều nhất
Tác giả: Cục Quản lý Tài nguyên nước
Lần nghe: 3908
Tác giả: Cục Quản lý Tài nguyên nước
Lần nghe: 3525
Tác giả: Cục Quản lý Tài nguyên nước
Lần nghe: 3457
Tác giả: Cục Quản lý Tài nguyên nước
Lần nghe: 3428
Tác giả: Cục Quản lý Tài nguyên nước
Lần nghe: 3295
Tác giả: Cục Quản lý Tài nguyên nước
Lần nghe: 3275
Tác giả: Cục Quản lý Tài nguyên nước
Lần nghe: 3213
Tác giả: Cục Quản lý Tài nguyên nước
Lần nghe: 2885
Tác giả: Cục Quản lý Tài nguyên nước
Lần nghe: 2363
Tác giả: Cục Quản lý Tài nguyên nước
Lần nghe: 2321