Sách điện tử  |  Sách quyển  |  Video  |  Audio  |  Hình ảnh
 
               
Chuyên đề phát sóng tuyên truyền tài nguyên nước trên Đài TNVN năm 2006 - Chuyên đề 3 - Tập huấn, quản lý khai thác, bảo vệ nguồn nước dưới đất và bức tranh TNN ở một số địa phương

Tác giả: Cục Quản lý Tài nguyên nước
Ngày cập nhật: 4/2/2023 4:49:46 PM
Xem lần: 3332
Từ khóa:
Các Audio liên quan
  
 
Tính năng phần mềm
Trang Liên kết
Thông kê truy cập
Số lượt truy cập:688470
Số người Online:281
Thư mục Audio
Audio nghe nhiều nhất
Tác giả: Cục Quản lý Tài nguyên nước
Lần nghe: 4065
Tác giả: Cục Quản lý Tài nguyên nước
Lần nghe: 3641
Tác giả: Cục Quản lý Tài nguyên nước
Lần nghe: 3581
Tác giả: Cục Quản lý Tài nguyên nước
Lần nghe: 3547
Tác giả: Cục Quản lý Tài nguyên nước
Lần nghe: 3432
Tác giả: Cục Quản lý Tài nguyên nước
Lần nghe: 3404
Tác giả: Cục Quản lý Tài nguyên nước
Lần nghe: 3333
Tác giả: Cục Quản lý Tài nguyên nước
Lần nghe: 2993
Tác giả: Cục Quản lý Tài nguyên nước
Lần nghe: 2496
Tác giả: Cục Quản lý Tài nguyên nước
Lần nghe: 2420