Sách điện tử  |  Sách quyển  |  Video  |  Audio  |  Hình ảnh
 
               
Chuyên đề phát sóng tuyên truyền tài nguyên nước trên Đài TNVN năm 2006 - Diễn đàn 2 - Tọa đàm về các giải pháp thực hiện Chiến lược quốc gia về tài nguyên nước

Tác giả: Cục Quản lý Tài nguyên nước
Ngày cập nhật: 6/2/2023 4:07:44 PM
Xem lần: 3445
Từ khóa:
Các Audio liên quan
  
 
Tính năng phần mềm
Trang Liên kết
Thông kê truy cập
Số lượt truy cập:688470
Số người Online:43
Thư mục Audio
Audio nghe nhiều nhất
Tác giả: Cục Quản lý Tài nguyên nước
Lần nghe: 4080
Tác giả: Cục Quản lý Tài nguyên nước
Lần nghe: 3655
Tác giả: Cục Quản lý Tài nguyên nước
Lần nghe: 3596
Tác giả: Cục Quản lý Tài nguyên nước
Lần nghe: 3560
Tác giả: Cục Quản lý Tài nguyên nước
Lần nghe: 3446
Tác giả: Cục Quản lý Tài nguyên nước
Lần nghe: 3415
Tác giả: Cục Quản lý Tài nguyên nước
Lần nghe: 3337
Tác giả: Cục Quản lý Tài nguyên nước
Lần nghe: 2998
Tác giả: Cục Quản lý Tài nguyên nước
Lần nghe: 2511
Tác giả: Cục Quản lý Tài nguyên nước
Lần nghe: 2424