Sách điện tử  |  Sách quyển  |  Video  |  Audio  |  Hình ảnh
 
               
Chuyên đề phát sóng tuyên truyền tài nguyên nước trên Đài TNVN năm 2006 - Diễn đàn 2 - Tọa đàm về các giải pháp thực hiện Chiến lược quốc gia về tài nguyên nước

Tác giả: Cục Quản lý Tài nguyên nước
Ngày cập nhật: 12/3/2022 11:25:19 PM
Xem lần: 3386
Từ khóa:
Các Audio liên quan
  
 
Tính năng phần mềm
Trang Liên kết
Thông kê truy cập
Số lượt truy cập:688470
Số người Online:286
Thư mục Audio
Audio nghe nhiều nhất
Tác giả: Cục Quản lý Tài nguyên nước
Lần nghe: 4008
Tác giả: Cục Quản lý Tài nguyên nước
Lần nghe: 3597
Tác giả: Cục Quản lý Tài nguyên nước
Lần nghe: 3533
Tác giả: Cục Quản lý Tài nguyên nước
Lần nghe: 3508
Tác giả: Cục Quản lý Tài nguyên nước
Lần nghe: 3387
Tác giả: Cục Quản lý Tài nguyên nước
Lần nghe: 3363
Tác giả: Cục Quản lý Tài nguyên nước
Lần nghe: 3288
Tác giả: Cục Quản lý Tài nguyên nước
Lần nghe: 2947
Tác giả: Cục Quản lý Tài nguyên nước
Lần nghe: 2444
Tác giả: Cục Quản lý Tài nguyên nước
Lần nghe: 2380