Sách điện tử  |  Sách quyển  |  Video  |  Audio  |  Hình ảnh
 
               
Chuyên đề phát sóng tuyên truyền tài nguyên nước trên Đài TNVN năm 2006 - Diễn đàn 2 - Tọa đàm về các giải pháp thực hiện Chiến lược quốc gia về tài nguyên nước

Tác giả: Cục Quản lý Tài nguyên nước
Ngày cập nhật: 5/27/2022 4:13:21 AM
Xem lần: 3282
Từ khóa:
Các Audio liên quan
  
 
Tính năng phần mềm
Trang Liên kết
Thông kê truy cập
Số lượt truy cập:688470
Số người Online:206
Thư mục Audio
Audio nghe nhiều nhất
Tác giả: Cục Quản lý Tài nguyên nước
Lần nghe: 3893
Tác giả: Cục Quản lý Tài nguyên nước
Lần nghe: 3515
Tác giả: Cục Quản lý Tài nguyên nước
Lần nghe: 3445
Tác giả: Cục Quản lý Tài nguyên nước
Lần nghe: 3408
Tác giả: Cục Quản lý Tài nguyên nước
Lần nghe: 3283
Tác giả: Cục Quản lý Tài nguyên nước
Lần nghe: 3260
Tác giả: Cục Quản lý Tài nguyên nước
Lần nghe: 3202
Tác giả: Cục Quản lý Tài nguyên nước
Lần nghe: 2875
Tác giả: Cục Quản lý Tài nguyên nước
Lần nghe: 2347
Tác giả: Cục Quản lý Tài nguyên nước
Lần nghe: 2310